Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1937

60 2. A latin nyelv és irodalomból: Cicero: De oîîiciis 1. I. c. 25. Eredmény: jeles 5, jó 11, elégséges 6, elégtelen 1. 3. A görög nyelv és irodalomból : Homeros Ilias XXIV. 200—227. Eredményi jeles 5, jó 2, elégséges 1. 4. A német nyelv és irodalomból : Fábián : Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi I c. ifjúsági regényből a kőszegi tűzvész. Eredmény: jeles 12, jó 8, elégséges 3. A szóbeli érettségi vizsgálatok június 23—25-én folytak le Kühn Szaniszló, a pécsi cisztercita-rendi Nagy Lajos gimnázium igazgatójának elnökletével és Pethő-Perepatits István dr. tanügyi főtanácsos, a szombat­helyi áll. Faludi Ferenc gimnázium igazgatójának, mint kormányképviselő­nek, jelenlétében. Az érettségi vizsgálatok eredménye: 2 kitüntetéssel, 7 jelesen, 14 jól, 3 egyszerűen érett. Kiegészítő vizsgálatra jelentkezett a görög nyelvből 8. Eredmény: jeles 6, jó 2. Teljes érettségi vizsgálatot tettek: Hol született? Milyen ered­ménnyel érett? Milyen pályára megy? Kondor István Németh Károly Nick. Vas vm. Hosszúpereszteg, Vas vm. kitüntetéssel gépészmérnök papi Fessier József Garamvölgyi Albert Halmay Gusztáv Keresztes Pál Kovács Ferenc Pulay Endre Szilvás Rudolf Kissitke. Vas vm. Kőszeg, Vas vm. Magyaróvár, Moson vm. Jánosháza, Vas vm. Felsőőr, Burgenland Kisunyom, Vas vm. Pusztaszentlászló, Vas vm. jelesen kohómérnöki » n katonai szerzetes-tanári tanári szerzetes-tanári orvosi Bacsa Béla Gerecs István Hegedűs János Kiss Béla Kováts Viktor Marton Kálmán Pallay József Pontyos Vendel Steffler Sándor Szmolyán László Tóth Károly Budapest Körmend, Vas vm. Horvátzsidány, Vas vm. Kőszeg, Vas vm. Ebergőc. Sopron vm. Szombathely Vas vm. Szombathely, Vas vm, Cák, Vas vm. Szombathely Vas vm. Kőszeg, Vas vm. Kenyeri, Vas vm jól érett szerzetesi vasúti tanári erdészeti szerzetesi szerzetes-tanári textilmérnöki papi jogi vegyészmérnöki gazdatiszti Enyedy József Kóczán László Lakatos György Mór, Fejér vm. Celldömölk, Vas vm. Sárbogárd, Fejér vm. érett papi tanári papi

Next

/
Oldalképek
Tartalom