Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1935

28 IV. O.-bóI Varga Zoltán, Marasztó Vilmos, Hohman Ádám, Urbán László, Joó János, Kondor Antal, Miklós Antal, Hegedűs Miklós. V. O.-ból Babos István, Farkas László, Sali Emil, Szabó Béla, Szilárd Dezsó', Szekér Ottó, Joó Endre, Szűcs Ferenc. VI. O.-ból Pulay Endre, Kondor István, Steffler Sándor, Gerecs István, Szilvás Rudolf, Splényi Gábor, Halmay Gusztáv. VII. O.-ból Sájermann János, Bencze József, Szelei György, ^JO^eisz József, Né meth István, Venczel István. VIII o.-ból Erős László, Sorok János, Naumann Aladár, Schrammel Géza. Jutalomkönyvet adományoztak : Kelemen Krizosztom fó'apát úr 50 drb. Hun Ernő 7 drb., Róth Jenő 5 drb., Emericanum 10 drb , Szent István Tár­sulat 6 drb., Waldmayer Károly 4 drb., Tóth Cip rián 3 drb., Solymoss Vendel 2 drb., Bognár Ede 3 drb. e) Élelmezési segélyt adtak : Hunyadi Mátyás reáliskola 21 reggelit, 21 ebédet és 21 vacsorát, dr. Dreiszker Ferenc 8 e. 8 v., dr. Riedl Zoltán 3 e, Szélinger Dezső 7, 2, 2 v, Möhr Mihály 2 r, 2 e, 2 v, Háni Lajos 7 r, 7 e, 7 v, Szedenik Károly 1 r, 2 e, 2 v, Bencés székház 1 r, 2 e, 2 v, Dorner Ferenc 2 e. 2 v, Szabó István 1 r, Szabó János 1 r, 1 e, 1 v, Kalcher György 1 e, 1 v, Kutassy János 1 v, Kemény Ernő 1 r, Biritz István 2 e, 2 v, Arbócz Imre 1 r, 1 e, 1 v, Lóránt Károly 1 r, 1 e, 1 v, Náray Lajos 1 e, 1 v, Plechl István 1 r, 1 e, 1 v, Kleininger József, 1 r, 1 e, 1 v, dr. Pallay József 1 e, Nährer Mátyás 1 e, Kincs István 2 e, dr. Szentmiklóssy Jenő 1 e, 1 v, Pál József 1 r, 1 e, 1 v, Bass Rezső 1 e, 1 v, Stripszky Géza 1 e, 1 v, Kollmann Bernát 1 e, 1 v, özv. Dolhof Adolfné 1 e, Vértes Ernő 1 e, 1 v, Kiss Gyula 2 v, Horváth Mátyás 1 e, 1 v, Németh Károly 1 r, 1 e, 1 v, Ponesz Lajos 1 r, 1 e, 1 v, Naumann Jakab 1 r, 1 e, 1 v, Kónya Dániel 1 e, 2 v, Kohn Jakab 1 e, 1 v, Mayer János 1 e, Wagner István 1 e, 1, Villányi István 1 e, Móhr Ferenc 1 v. A szombathelyi papnevelő intézet egy tanuló költségeit 500 P-vel, egy másiknak költségeit pedig 340 P-vel fedezte. Az intézet igazgatója 2 tanuló zenetanítását fizette 120 P-vel. Sarang Krizolog budapesti bencés tanár úr 50 P értékben ruhát juttatott a fővárosi karácsonyi gyűjtésből tanulóinknak. Kemény Sándor a „Diáksegélyző"-nek 2 P-t adott, Holéczius Sándor pedig 5 P-t. — Beifusz Józsefné a természetrajzi szertárnak kitömött rókát küldött. A Katolikus Tanítók lnternátus-alapja 14 tanuló szállás- és ellátás­költségének felét fizette meg a Kelcz-Adelffy internátusban. Hansa Paul 5 P-t adott diákjóléti célra, Legeza János alezredes űr ugyancsak 5 P-t. Csernák Szaniszló tanár úr Palotay : Magyar népdalgyűjteményé-vel gazdagította kottatárunkat. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom