Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1897

- 52 — Veszely Károly. Károly-Fehérvár. Károlyfehérvár kath. fg. 1883/4. Vidák Fuseb. Archeologische Forschungen über die k. Freistadt Oedenburg. Sopron kath. fg. 185 > 4. Villányi Szaniszló. Győri adalékok a menhelyek történetéhez Győr kath. fg. 1877/8. » » Györ megye és város anyagi míveltségtörténete 1000-1301. Győr kath. fg. 18801. » » Győr-vár és város helyrajza, erődítése, háztelek és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. század­ban. Győr kath. fg. 1881/2. » » Adalékok Esztergom város és megye művelő­dési népességi viszonyainak történetéhez a XV111, században. Esztergom kath. fg. 1890/1. » » Esztergommegye és város közállapota 1684-1714. Esztergom kath. fg. 1891/2. V.(incze) P.faulini Maria Theresia. Esztergom kath. fg. 1855/6. Vlahovics Emil Trencsén várának ostroma 1528-ban. Trencsén kath. fg. 1882/3. Vojtás Mátyás. A »Piast» ok dinasztiája Lengyelországban. Sel­meszbánya kath. fg. 1891/2. Vranesits Gyula. Brehm Adolf. Érsekújvár közs. kath. fg. 1891/2 •Vutkovich Sándor. Életrajzi adatok Pozsony megye és város mo­nogaphiájához. Pozsony kath. fg. 1874/5. Weiser Frigyes. Böngészet a történelem mezején. Kalocsa kath. fg. 1879/80. - » » A régi Sirmium hatszázados története. Kalocsa kath. fg. 1881/2. » » A magyar alkotmány hajdan és most. Kalocsa kath. fg. 1886/7. Welleba Columban, Heinrich II. Jasomirgott, der erste Herzog von Oesterreich. Wien-Schotten g. 1857/8. » » Begründung des Succesionsrechtes der Habs­burger auf den ungarischen Thron durch Ma­ximilian I. Wien. Schotten g. 1869/70. W. (endler) L. (ászlö.) Pannónia. Pápa kath. g. 1888/4. Werner Adolf. Grőf Gvadányi József. Székesfehérvári kath. fg. 1891/2. », Kari. Die Entwickelung des lombardischen Städtewesens. Iglau g. 1855/6. Wiesinger Károly A honfoglalás története. Vágujhely izr. r. 1895/6. Wigand János. Arany János. Pancsova áll. fg. ! 882/3. Wimmerer F. Die politische Bedeutung der Stoiker Roms im I. christlichen Jahrhunderte. Nagy-Szeben áll. fg. l86:i/4. Wírth Gyula. Néhány szó Catullus születési évéről. Nagybecskerek közs. fg. 1887/8. Wolff Béla. Az első magyar dramaturg. Székesfehérvár áll. fr. 1896/7. Zanathy Bódog. Titus Livius. Kőszeg kath g. 1881/2. Zanbauer Ágoston. A német drámai költészet története a leg­régibb korszaktól Lessing felléptéig. Újvidék kath. magy. fg. 1875/6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom