Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1936

52 csillaga. Egy kínai viszontagságai. Észak a Dél ellen I—II. Grant kapitány gyermekei 1—II. Három orosz és három angol kalandjai. A Jaganda I —II. Keraban a vasfejű I—II. Két évi vakáció I—II. A különös végrendelet. A név­telen család I—II. Öt hét léghajón. Sándor Mátyási—11. Senki fia I —11. Storitz Vilmos titka. Sztrogoff Mihály utazása. A 15 éves kapitány. Utazás a Föld körül. Utazás a Holdba. Utazás a Hold körül. Utazás a tenger alatt. Várkas­tély a Kárpátokban. Város a levegőben. Gáspár: Éljen a vakáció ! Összesen 49 kötet, 125-36 P értékben. A vétel útján történt összes beszerzés tehát: 63 kötet, 181'36 P értékben. Folyóiratokra 47'96 P-t adtunk ki. — A könyvtárnak járó folyóiratok : Magyar Kultúra, Pannonhalmi Szemle, Uj Idők. Zászlónk. Könyvek kötése 60 P-be került. A könyvtár céljaira kapott összeg ebben az évben 298 P volt. Ebből elfogyott 289*32 P. A jövő évre marad 8'68 P. A könyvtár állománya 2363 kötet. Az év folyamán a fiúk 2153 kötetet vettek ki olvasásra. A leg­buzgóbb olvasók a VI., IV., III., II. osztályból kerültek ki. Az alsósok nagyon szeretik a kalandos történeteket (ezért is szereztük most be May és Verne megkapható műveit) és a hazafias tárgyú elbeszéléseket, a felsősök az újabb regényírókat keresik. Piivár Máté könyvtáros. 3. A segélyző könyvtár 266 könyvvel gyarapodott, melyeknek be­szerzésére 551"84 P-t fordított, kötésre pedig 166'50 P-t adott ki. A könyvtár állománya 1750 drb., amelyből 214 tanuló kapott 1528 könyvet. Pénztári maradvány 4'52 P. Csernák Szaniszló könyvtáros. 4. A filológiai szertár állománya nem gyarapodott. A szertár összes értéke 200 P. 5. A történelmi szertár 1 drb. vászonra vont, lécezett fali térképpel (Európa 1878 után a világháborúig c.), 3 drb. görög oszlopstílusokat, 1 drb. lovagvárt, 1 drb. a speyeri dómot ábrázoló lemezpapirosra vont fali képpel gyarapodott. Az idei gyarapodás 59'65 P. A szertár összes értéke 1559*65 P. 6. Régiségtár (Történelmi gyűjtemény) gyarapodása : velem-szentvidi felszíni tárgyakból bronzkori edénytöredékek, szövőnehezékek, tüzkúp töre­dékek, 1 drb. bronz öntőrudacska (lványi Imre V/o. t.-tól), 1 drb. bronztű, 1 drb. lándzsa-csúcs és 1 drb. lándzsa-talp a kőszegi várárokból (Kiss Sándor VI. o. tanuló gyűjtése). — Saly Arnulf dr. bencés gimn. igazgató ajándéka 1 drb. békebeli 1000 Koronás, 1 várospénz, 1 fogolytábori pénz, 3 drb. más papirospénz. Maródi Árpád bencés tanár 1 drb. II. Rákóczi Ferenc pengőt, 1 drb. Pázmány P. pengőt ajándékozott a gimnázium pénz­és éremgyüjteményének, Steffler Sándor VII. o. t. pedig 1 drb. Liszt Ferenc emlékpengőt engedett át. Több drb. érc- v. papirospénzt adtak a gyűjtemény­nek : Pallay József VII. o. t., Nagy László III. o. t., Karcsay Károly III. o. t., Szedenik László Iii. o. t., Finta Sándor III. o. t. 1—1 érdemleges darabbal gyarapították : Gerecs István VII. o. t., Bakos Károly IV. o. t., Horváth Endre IV. o. t., Szép László IV. o. t., Kern József III. o. t., Albeck Ferenc III. o. t., Simon József III. o. t., Verőczey Richárd III. o. t., Urbán László V. o. t. és Simon Ferenc III. o. t.

Next

/
Oldalképek
Tartalom