Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1931

dal kiállított könyvét használták, a haladóknál megmaradt Katona Dávidé. Az első csoport elsajátította a mássalhanglók nagy részét, az a, e, á, é, i, o, ö magánhangzók különféle jelölési módjait, megismerkedtek a teoretikus jelekkel, a mássalhangzótorlódás jelölési módjaival. A haladók az irodai gyorsírásból a mult évben végzett anyag ismétlése mellett a betűnagyításos, az ai, ei és ia ie hangzópáros rövidítési módokat tanulták. A tanítás a gyakorlati készség elsajátítása mellett az öntudatos haladás megszerzésére is törekedett, amire különösen a hibák beható tárgyalásánál nyilt alkalom. Minden órán volt dik­tálás. A szöveg 5 perces volt, a körülmények szerint kétszer, esetleg három­szor is leírtuk. Hogy ez nagyobb kedvet adjon, a kezdők már a 3. leckétől kezdve mondatokat írtak, márciustól fogva pedig önálló szöveget. Velük 45, a haladókkal 85 szótagig jutottunk. Tanította Csernák Szaniszló. 13. Ének és zene. a) Az énektanítás Szabó János karnagy vezetése mellett folyt. A tanult énekek a következők: Egyházi karok. Gregorián énekek : De Angelis mise a III. Credoval ; Ave Maria ; Confirma hoc ; Veni Sancte (sequentia); Laeta dies (sequentia) ; Tantum ergo ; Salve Regina; Vegyes­kari egyházi énekek : O salutarís hostia ; Kyrie ; Agnus Dei ; Miserere ; Ecce auomodo ; Jeremiás siralmai; Passió; Edes Jézus (áldozásra); Angyaloknak; O dicsőült szép kincs ; Szent Imre herceg ; Ah, hol vagy ... ; Szt. Benedekről ; Pápai himnus: O szép fenyő...; Kirje, kirje (népies karácsonyi ének). Vegyeskari világi énekek: Gaudeamus; Ballag már; Hej, de jó volt; Népdalok; Járjatok be... (induló); Himnus az éjhez; Erdélyországban; Legyen úgy, mint régen volt. b) A zenekar a következő zeneműveket adta elő : Kováts Ferenc : Vége van a nagy szünetnek. Péter C: A víg kovácsok. Kováts F.: A dallamok világából. Ketelbey : A szív szentélye. Kováts F.: Karácsonyi dalok. Huszka : Bob Tierceg dala. Bánffy : A csárdában. Ábrahám : Honvédbanda. Boieldieu : A bagdadi kalifa nyitánya. Gavotte Louis XIII. Gounod: Szerenád. Brahms: V. magyar tánc. Schubert: Menuette. Zsaskovszky Járjatok be minden... Kováts F. : A honvéd öröme és bánata. Kováts F. : Régi idők emlékei. Erkel F : Himnus. Eqressy B : Szózat. A vonós zenekar tagjai : /. hegedű : Nemes József VIII., Bácz János V., Arató Frigyes V , Riedl László V., Heim László VI., Fülöp János VI., Stubna Valér VII., Szilágyi Lajos VI. II. hegedű: Varga Ferenc VI., Mayer István VI., Hofbauer Gyula V., Szép Gyula V., Takács Endre V., Erős László IV. Cselló : Arató József VII., Bősze György V. Nagybőgő : Gribács Lajos VI. Fuvola : Harsányi Gyula VII. Oboa: Kámán József VII. Klarinét: Hafenscher István VIII. Tárogató: Flasch József VII., Kósa György VII. Trombita: Horváth Gyula VII Ütöszerek : Pulay Miklós V., Gmoser András VII., Szilágyi Sándor III. Harmónium : Maurer László VII. Zongora : Kecskeméthy István VIII. 14. Iskolai ünnepélyek: Okt. 6-án az aradi hősök emlékének hódol­tunk. Műsora következő volt: 1., Himnus, énekeitea vegyeskar. 2., Kisfaludy

Next

/
Oldalképek
Tartalom