Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1927

2L bájosak a kis fiuk és kis leányok festői megjelenésükkel, sok vig percet szereztek a mulatozó legények, na meg az utcagyerekek, kik szinte vak­merő biztossággal léptek fel. Az előadás értékét nagyban növelte a valóban szép kísérőzene. Az énekszámok kisérete Breu Simontól való, nehéz technikájú alkotások, melyekben olykor egy egy Troubadour motivum csendül fel. (A manók bánya- és börtönjelenete.) A rendező azonban finom zenei tapintattal más operák megfelelő részeit is beleszőtte. így élveztük Kreutzer Esti imáját a „Granadai éji szállás"-ból az I. felvonás végén a gyermekek hazavonulásánál. Mehul József-ének szép, hangulatos nyitányait, Faust Indulóját Gounod-tól az impozáns tablónál. Az egyes énekszámok közül ki kell emelnünk Ambrus és Pukkantó szép szólóit és kettőseit, a manók és gyermekek karénekeit. Jókedvű, hangulatos volt a mulatozó legények dalolása. Es a szép előadás és zene mellett élveztük a táncot is. Nagyon kedves volt a manók tánca, bájos a kis fiuk és leányok körtánca, kivált a libatolvaj játéknál. De legzajosabb tetszést a varázshegedű nyomában kerekedett tánc váltotta ki, midőn a szinpad nagy sereg szereplője bo­kázni kezdte. Ügyes volt a kufár szólótánca is a varázshegedű mellett. És mit szóljunk a kiállításhoz ? Mintaszerű volt. Az öltözetek korhű minták szerint készültek. Legbájosabb volt a gyermeksereg. A fiuk kis frakkjukkal, a leányok egyszerűen leomló ruhájukkal, és mind más szín és mind harmonizált. Mutatósak voltak a városi urak csipkés gallérjukkal és kézelőjükkel, magas, más más színű cilinderükkel. Helyes volt a manó­csapat egyszerű bányászöltözete, finom izlésű Pukkantó és a manókirály ruhája, rémes a hóhér vérvörös öltözete. Es e sok szépséget megfele­lően keretezték a szép díszletek : a mély bánya, a szép erdő Ambrusék malmával, a sötét börtön, a kedves kis város. Sok kéz, sok fej dolgozott itt össze. Megérdemlik hálás köszö­netünket. Kurbély Vince a szép rímekért, Sólymos Vendel az oroszlán­rész munkáért, Kováts Ferenc karnagy odaadó és fényes sikerű munká­jáért. Es a szerényen segítő hölgyek: Szabó Irma tanárnő a szép táncokért, Grémen Ilonka és Bertalan Erzsébet tanárnő a sok gonddal és fárad­ságos tanulmánnyal előállított szép ruhákért. Végül Somló Jenő és Krampol József az ízléssel tervezett és szépen kivitt díszletekért és mindazok a kedves szereplők is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy öt telt háznak szereztek feledhetetlen kedves emléket. A Czuczor-önképzőkör vezető tanára Csernák Szaniszló volt. Tisztikara a következőképen alakult meg : elnök : Mráz László VIII. o. t., alelnök : Gerjel József VII. o. t., jegyző : Móritz Lajos VIII. o. t., al­jegyző : Balassa Sándor VII. o. t., könyvtáros : Rozmán Alajos VIII. o. t., pénztáros : Berzsenyi Géza VII. o. t. A kör összesen hat gyűlést tartott, melyek programmján szavalatok, szabadelőadások, felolvasások, rögtön­zések, zeneszámok szerepeltek. A novemberi gyűlésen szavalóversenyt rendeztünk. A kör 10—10 pengővel jutalmazta Szövényi István és Tangl­mayer Ede VIII. o. t. és Szovják Imre V. o. t. szavalatát. Dicséretest nyújtottak Doroszlay István V. o. t. és Randweg Mihály VI. o. t. is. A decemberi gyűlésen Vörösmarthy emlékének áldoztunk. Míg köri életünk eléggé eleven volt, az otthoni munkában a tavalyi fellendülés után némi pangás állott be. Mindössze 33 dolgozat érkezett be, köztük igen dicsé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom