Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Kőszeg, 1921

8 IV. és V. osztályban, magyart az V. osztályban, németet az V. és VIII. osztályban. Heti órák száma 15. Tanít 6 év óta. 10. Horváth Simon, oki. rendes tanár, a székház gazdája, a VI. 0. főnöke, a régiségtár és földrajz-történelmi szertár őre. Előadott latint a VI. osztályban, történelmet a IV., V. és VI. osztályban. Heti órák száma 14. Tanít 3 év óta. 11. Heiszenberger Albán, oki. rendes tanár, ifjúsági hitszónok. Előadott németet a III. és IV. osztályban, latint az V. osztályban. Heti órák száma 13. Tanít 2 év óta. 12. Berzsenyi Fábián, helyettes tanár, a III. o. főnöke, ének­felügyelő, a Szavalókör vezetője. Előadott vallástant, magyart és latint a III. osztályban, latint a VIII. osztályban. Heti órák száma 16. Tanít 2 év óta. 13. Korányi Szevér, oki. rendes tanár, templomi hitszónok, a természettani szertár őre. Előadott természettant a VIII. osztályban, mennyiségtant a IV., VI. és VIII. osztályban. Heti órák száma 13. Tanít 3 év óta. 14. Hein Tádé, oki. rendes tanár, az ifjúsági könyvtár őre, az 1. o. főnöke. Előadott magyart I. és IV. osztályban, latint I. osztályban. Heti órák száma 15. Tanít 1 év óta. 15. Szalay Semjén, oki. rendes tanár, tanárértekezleti jegyző, a Szívgárda vezetője. Előadott földrajzot az I., II., III. és IV. osztályban, történelmet a VII. osztályban, szépírást az I. osztályban. Heti órák száma 14. Tanít 1 év óta. b) Világiak: Somló Jenő, oki. rendes rajztanár, a rajzszertár őre. Előadott számtant az I. II., rajzoló geometriát I—IV., szabadkézi rajzot II— VIII. osztályban. Heti órák száma 14. Tanít 9 év óta. Szentmiklósi Ottó, oki. rendes tornatanár, a tornaszertár őre. Előadott tornát az I—VIII. és játékot az I—VIII. osztályban. Heti órák száma 20. Tanít 14 év óta. c) A gimnáziumba járó másvallásuak hitoktatói : Balikó Lajos, ág. ev. lelkész. Dr. Herschkovits József, rabbi, izraelita hitoktató. A felekezetükben ifjakat saját helyiségükben tanították. Iskolaszolga: Bognár János 18 év óta. Segédje: Mészáros Gyula 4 év óta. Adakozások. Jutalom könyveket adtak: Róth Jenő 4 kötetet, Csernák Szaniszló 1, Horváth Simon 2, Lovas Elemér 1, Molnár Bertalan 2, Berzsenyi Fábián 1, Korányi Szevér 4, Stengl J. 4, Szalay Semjén 4, Kongregáció 3, Czingraber P. 2. Ezek értéke: 3200 K. Jutalmazásra: Önképzőkörnek: Horváth J. 60 K, Önképzőköralap 50 K, Horváth Sándor kongregáció pályaműért 50 K, Szivgárda jutal­mazása 6X30=180K. Szavaló körben 100 K jutalom kettőnek. Geren­csér Lászlónak Lovas tanár 300, Hudetz Józsefnek Korányi Sz. 200 K-t. Berzsenyi Fábián szavalásért Fódi Sándor I. o., Czuppon Benedek II. o.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom