2. oldal, 141 találat (0,185 másodperc)

Találatok

21. 1912-04-06 / 14. szám
[...] saját műhelyemben készülnek Községi választások Szaniszlón Sza niszló községben múlt csütörtökön [...] bírónak Heinrich Ja­kabot pénztárnoknak Kósa Sándort közgyám­nak Gnándt Jánost albirónak Kósa [...] Borzalmas szerencsétlen­ség történt a szatmármegyei Szaniszló köz­ségben Egy szegény kis csordásfiu [...] nem tudó gyermek testén A szaniszlói gazdaközönség néhány évvel ezelőtt közösen [...]
22. 1915-11-20 / 21. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sándor Kan­del Ignátz Lakatos Lajos Melinda [...] Adolf Rósz véig Mór Sternberg Sándor ifj id Stern­berg Sándor Sternberg Géza dr Sternberg Zoltán [...] Simon Grosz Jó zséf Böhm Szaniszló Lebovits Szaniszló Kovács Samu Börvely Róth Sándor dr Erdőd Schawatz Reszege hogy [...]
23. 1913-03-29 / 13. szám
[...] és neje Lindenl eld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők [...] Izsák és neje Lindenfeld Hanni szaniszlói 700 sz tkvi betétben a [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbire A [...]
24. 1914-04-11 / 15. szám
[...] szerkesz­tője és tulajdonosa dr Nagy Sándor ügyvéd lesz főmunkatársai pedig Kóródi [...] mint a vádlott fellebbeztek Tüzek Szaniszlón Barota László és Ko­vács Ferenc [...] Mezőpetri Mezőterem Penészlek Portelek Reszege Szaniszló és Vezend vagyis városunk 21 [...] Szerkesztői üzenet R Y O Szaniszló Névtelen levelekre nem válaszolunk sem [...]
25. 1913-03-01 / 9. szám
[...] szerkesztő úrhoz folyamod­nunk amennyiben a szaniszlói postahivatalban régi időktől fogva nagyrendetlenségek [...] úrhoz hogy legyen kegyes a Szaniszlói község érdekében az postaigazgatóságot fölhívni [...] érdekünket is Maradtunk alázatos tisz­telettel Szaniszló 1913 11 27 Több érdekelt [...] villásreggeli Abonoma Tűz Érköbölkuton Hara Sándor háza febr 20 án éjfél [...]
26. 1913-09-20 / 38. szám
[...] keresztcslilag Isten káromlás miatt A szaniszlói csendőr­ség feljelentést tett a nagykárolyi kir járásbí­rósághoz Müller János szaniszlói lakos ellen aki a napokban [...] Papp Mihály Góczi Lajos Balog Sándor és Molnár Sándor szalmája A tüzet Obis Péter [...] kár 960 korona Mérken Erdei Sándor tulajdonát képező istálló a benne [...]
27. 1913-04-12 / 15. szám
[...] aró ela d ó Csiri Sándor Érmihályfalva 998 1913 vhtó szám [...] ügyvéd által képviselt Schvarc Nándor szaniszlói lakos javára 718 kor s [...] erejéig a űzetett összegek betudásával Szaniszlón adós lakásán Nagv utca leendő [...]
28. 1913-05-03 / 18. szám
[...] korona kikiáltási árban b a szaniszlói 1178 sz tkvi betétben A [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Reszege Mezőpetri községek elöljáróságánál tekinthetők [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
29. 1913-02-22 / 8. szám
[...] István Lakatos Mihály és Nagy Sándort akik beismerték a tettet sőt [...] í hó 13 án Vakarcs Sándor börvelyi gazdálkodó aki feleségét nyelveskedés [...] Krenkó Mihály I kláramajori lakos Szaniszló és a Degenfeld tanya között [...] akart a ta­nyára jutni Járványok Szaniszlón a vörheny Mezőpet riben a [...]
30. 1913-07-12 / 28. szám
[...] erejéig a fizetett öszszegek betudásával Szaniszlón adós lakásán Nagy utcán leendő [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón
31. 1914-02-07 / 6. szám
[...] nagykereskedésében Raktárak Blaskó József Blau Sándor Deutsch Bernáth Felbermann Gyula ifj [...] ügyvéd által képviselt Heinrich János szaniszlói lakos cég javára 151 K [...] a fizetett összegek be sáva Szaniszlón adós lakásán leendő megtart határidőül [...]
32. 1914-05-30 / 22. szám
[...] országos földhitelintézete vegrehajtatónak Matkó Antal szaniszlói lakos végrehajtást szenvedő ellen indított [...] niszló községben fekvő s a szaniszlói 1198 sz betetben A 1 [...] a legszebb gramofon újdonságok Lilienfeld Sándor íéí éo íet i e [...]
33. 1910-07-23 / 33. szám
[...] legalább azt igazolja Eljegyzés Berkovits Sándor helybeli kereskedő f hó 19 [...] Andrást Kálmándról Fehérgyarmatra Körösi Károlyt Szaniszlóról Nagybányára Sepsi Márton mátészalkai ideiglenes lelkészt segédlelkészi minőségben Szaniszlóra helyezte át Ember Péter ujmisést [...] Színes riportok Ezen czimen Dénes Sándornak a Szamos szerkesztőjének egy elbeszélés [...]
34. Érmellék, 1912-03-30 / 13. szám
[...] szerezzenek be Az orgonát a szaniszlói plébániától szerez­ték be 1000 koronáért [...] kedden vette át Jordán Károly sza­niszlói apát Szőke János plébános Bujanovits [...] N N Gaszner Béla Jakabovits Sándor Vajda Zsigmond 5 5 K [...] operette egyes jelenete mert Nemes Sándornál levő egyik nőnek Rosó Sándornénak [...]
35. 1909-10-23 / 43. szám
[...] mély tiszteletüket Ezután ifj Afatolcsy Sándor a nagykárolyi kereskedő ifjak elnökének [...] láptá isulati tisztviselő nejét szül Sándor Máriát Édes atyja élete 73 [...] helybeli vasúti állomáson azért mert Szaniszlóról Nagykárolyig folyó hó 13 án [...] lépcsőjén ülve kellett megtenniük Ugyanis Szaniszlón felakar­tak szállani a személyvonatra azonban [...]
36. 1914-08-22 / 35. szám
[...] elhunyt A kis halottban Sternberg Sándor földbirtokos unokáját gyászolja Katonák napja [...] szol gabirói hivatalnál újabban Szimon Sándor Gelléri Imre Gnándt Alajos szaniszlói és Jánki Ferenc érondrédi lakosok [...] tarthatlan állapotokon Falusi idyl A szaniszlói csendőrség felje­lentést tett Juhász Márton [...]
37. 1912-02-10 / 6. szám
[...] Kardos Lipót és ifj Sternberg Sándor urakat Hol jó és takarékos [...] Herczeg Ferenc Prolog Mondja Szőke Sándor Táncmulatság A nagykárolyi asztalos ifjú­ság [...] Kirvai Gergely és Erdélyi György szaniszlói lakosok alapo­san eepálinkázva mentek haza [...] I válható tűz pusztított a szaniszlói a csendőr­őrsön amely Szilágyi György [...]
38. 1914-03-14 / 11. szám
[...] nagykárolyi járásbírósághoz Meglopott lelkész A szaniszlói csendőrség teljelentést lett a szatmári [...] gyermek ellen a kik Pataky Sándor ref lelkésztől nagyobb me j [...] a bírósághoz ifj Fekete György szaniszlói lakos ellen aló özv Farkas [...]
39. Érmellék, 1914-02-14 / 7. szám
[...] jelenlegi állatorvos és kisjókai Szakáll Sándor ki jelenleg Bácsszentfülöpön működik A [...] nyernek Állat az emberben A szaniszlói csendőr sóg letartóztatta és a [...] Kálmán üzletében Körözött betörő A szaniszlói csendőrség a legnagyobb erélylyel nyomozza [...] A veszedelmes fenyegető neve Csikós Sándor Három pofon Urmig Mária helybeli [...]
40. 1908-08-22 / 33. szám
[...] László ifj Szakái János Botra Sándor Botra György Lessi Sándor Lányi István Felesleges azt hisz [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]