802 találat (0,259 másodperc)

Találatok

1. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • K (2_366. oldal)
[...] kormánytanácsos V Markó u 16 Sándor bádogos és szerelő m II Retek u 19 Sándor gyári nyugd III San Marco [...] özv nyugdíjas Kispest Zsigmond­kőrút 2 Szaniszló Sándor főszerelő X kőbányai üt 42 [...] futó u 53 Kalupeczky János Sándor gy müvez X Petrőczy­utcza 41 [...]
2. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (463. oldal)
[...] Székesfőv xn kir adófelügy Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Balassa Arthur Adóhiv gyakornok Osztoics [...] Aladár Weiner Mór Számvizsgálók Antalffy Sándor Németh Gyula Klein Sámuel Géczy [...] Irodavezető Lukáts Antal Irodatisztek Auffenberg Sándor Horváth Miklós Vég­helyi Béla Kriszta [...] dr Szemcz v János dr Szaniszló Bálint Fogalmazók dr Halász Zoltán [...]
3. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (178. oldal)
[...] Géza Földes Béla dr Hegedűs Sándor Helfv Ismácz Korányi Frigy es [...] Belügyminiszter képviseletében dr Faschó Movs Sándor Chyzer Cornél dr Földmivelésügyi miniszter [...] dalmát minister képviseletében Dr Hummel Szaniszló Adolf dr Höcker Ottó Igazságügyi [...] offer Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellenffy Károly Lintner Imre Mudrony [...]
4. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti és betéti társaságok és egyéni czégek (1_455. oldal)
[...] Kéményseprő számlákat felülvizsgáló iroda Bargár Sza­niszló czégb Bargár Szaniszló VH akáczfa u 38 Kemna [...] 7 Tel 15 58 Kendi Sándor czégb Kendi Sándor kárpitos iparüzlet­tulajdonos korona u 1 [...] nagymező u 37 39 Kenyeres Sándor czégbirt Kenyeres Sándor bankbizo­mányi üzlettulajdonos TV piarista u [...]
5. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • H (2_334. oldal)
[...] 11 Mihálv tüzifaügynök VIII fhg Sándor u 9 Tel J 440 [...] m VII Peterdy u 23 Sándor bérkocsitulajd VII fürész u 25 [...] Kispest Álmos u 25 Hrabak Szaniszló ifj áll tisztv Psztlőrincz liliom­utcza 88 Szaniszló m tisztviselő X Pongrácz út 17 Szaniszló ny máv lakatos Psztlőrincz liliom [...]
6. 6. rész - Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (735. oldal)
[...] Vállalat Kéményseprőszámlákat felülvizsgáló iroda Bargár Szaniszló czégb Bargár Szaniszló kéményseprő­számlák felülvizsgálásával foglalkozó üzlettulajdonos VI [...] 33 Tel 132 05 Keresztély Sándor előbb Klinger Gy czégb Keresztély Klinger Sándor zongorakészitési és eladási üzlet­tul VI [...] 40 Tel 46 79 Kertész Sándor czukrász czégb Kertész Salamon köz­életben Sándor czukrászipar üzlettulajdonos V fürdő­utcza 5 [...]
7. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_139. oldal)
[...] vonali fogyasztási adóhivatal Pénztárnok Varasdy Sándor Hely ellenőr Tábory Gvula tiszt [...] Igazgató Roslaw Lajos Gondnok Meskó Sándor II Budapestvidéki m kir pénz­ögyigazgatóság [...] Pénzügyi tanácsosok Simkó Géza dr Szaniszló Bálint dr Kiss Endre dr [...] dr Szeyffert Ödön dr Priszter Szaniszló dr Sáray Sán­dor Spóner Károly Szabó János Derecskey [...]
8. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • Sz (2_1298. oldal)
[...] jegyzék 1298 L kás jegyzék Szaniszló Számber Ferencz fodrász ni YI [...] Szam Kovács Ernő szinész VHI Sándor u 30 a Számmer 1 [...] V Katona József u 28 Sándor dr hirlapiró VH Elemér u [...] magánhiv VIH üllői út 48 Szaniszló András bankalkalmazott Kispest tulipán­utcza 26 [...]
9. 9. rész - Lakás-jegyzék • C, Cs, Cz (1270. oldal)
[...] dohánytőzsdés VHI József u 2 Sándor tvsz jegyző YII kertész u [...] szülésznő IX üllői út 83 Sándor Chwalla korcsmáros X Ohegy 7911 [...] VHI futó u 33 Cisniski Szaniszló magánhiv YH kertész u 32 [...] Martinovics tér 4 6 Cizinszki Szaniszló hivatalnok VB Izabella u 12 [...]
10. 10. rész - Ujpest • V. Lakás-jegyzék (1851. oldal)
[...] Lőrincz u 80 Mór háztulajdonos Sándor u 4 Zsigmond szatócs István [...] szatócs király u 35 Bradács Szaniszló fuvaros Bóla u 30 Szaniszló háztulajdonos Andrássy u 5 Brakl [...] 40 Brandenburg Eszter zongora tanitónő Sándor u 8 Bezső piaczi árus [...] nyugdijas vasút u 49 Czagányi Sándor főv hivatalnok Kossuth u 18 [...]
11. 1. rész • D) Törvényszékileg bejegyzett közkereseti s betéti társaságok és egyéni czégek (1_539. oldal)
[...] Tel J 398 57 Kellner Sándor czégb Kellner Sándor lókereskedéssel foglalkozó iparüzlettulajdonos VH huszár [...] Kéményseprő számlákat felülvizsgáló iroda Bargár Sza­niszló czégb Bargár Szaniszló YH akáczfa u 38 Kemna [...] Tel T 215 58 Kendi Sándor czégb Kendi Sándor kárpitos iparüzlet­tulajdonos IV korona u [...]
12. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_299. oldal)
[...] terjedő részére Vezetője dr Majszky Sándor p ü főtan Székesfővárosi IX [...] 322 95 Vezető dr Pethő Sándor p ü főbizt V i [...] dr Kiss Endre dr Priszter Szaniszló Marossy Kálmán Szabó Elemér Pénzügyi [...] Kosztka István főtan cz dr Szaniszló Bálint Szabó János Derecskey Imre [...]
13. 9. rész - Lakás-jegyzék • D (1017. oldal)
[...] gyümölcskeresk IX gát u 14 Sándor magán mérnök VH szövetség u [...] VII Gizella út 15 Deneíle Szaniszló Frigyes érezverő VH dob u [...] magánhiv VI Teréz körút 15 Sándor áll rendőr VI dévényi út [...] IH szentendrei út 36 Dennefle Szaniszló Frigyes háztulajd VH dob u [...]
14. 2. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (33. oldal)
[...] Frigyes Erdőszámtisztek Gasparetz János Farkas Sándor Szondi Ján Kovács Elek Nagy [...] Andreánszky István Ber­czely Jenő Hummel Szaniszló Kilényi Hugó Lipthay István dr Nékám Sándor Ribáry József Tagok dr Barsi [...] Károly Dr Grósz Lipót Havas Sándor Hegedűs Sándor Dr Hericli Károly Hieronymi Károly [...]
15. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (161. oldal)
[...] Irodatiszt Koch Károly Berendelve Medvés Sándor s h aligazgató Segédhivatalok Igazgató [...] Andreánszky István Ber­czely Jenő Hummel Szaniszló Kilényi Hugó Lipthay István Ribáry [...] Károly Dr Grósz Lipót Havas Sándor Hegedűs Sándor Dr Hericli Károly Hieronymi Károly [...] Meszlényi István Strasser Timót Houchard Sán­dor Pauer Ernő Miclialovich János Grobetty [...]
16. 8. rész • Szakcsoport-hirdetések (1203. oldal)
[...] Vegytisztitó TÜKÖR GYÁR I ZAJAC SZANISZLÓ 1 ele on Józs 26 [...] 108 49 T ÍÍZHELY Héber Sándor szab kéménytoldó cserép és Meidinger [...] üveg és bádogtetők vizmentesítésére Mihalik Sándor Vili Kalvária tér 4 Y [...] 7 I IVEGCSISZOLO II ZAJACZ SZANISZLÓ Teleion Józs 26 77 VIII [...]
17. 2. rész • C) Közös intézmények (248. oldal)
[...] Kigyó tér 1 Konzul Margittai Szaniszló Paraguay IV Türr István u [...] Peru IV Bécsi u 10 Sándor Pál fökonzul Titkár Skoupil Alfréd [...] Kigyó tér 1 Konzul Margittai Szaniszló II Cs és kir közös [...] Igazgató Gunda Ignácz Segédigazgató Dierkes Sándor lovag Tisztek Basier Ödön az [...]
18. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • Sz (2_799. oldal)
[...] alispán VIII Kisfaludy u 19 Sándor Szent Pály IX Lónyay u 52 Sándor magántisztv VIII Vörösmarty u 4 [...] varrónő I Döbrentei u 19 Sándor Szentpéteri ny fogházőr Rpalota tavasz [...] a Tel J 366 36 Szaniszló számtiszt III szépvölgy u 38 Szaniszló számvev főtan IX Ráday u [...]
19. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Hor­váth Boldizsár Fogaim gyakornokok Beke Sándor Gyirászin Sán­dor dr Niklausic Adolf Kár Károly [...] János Janisch Alajos Burger István Szaniszló Ferencz Adóhiv gyakornok Fazekas Sándor 3 Pénzügyőrség II fő u [...] társulati ügyek Pénzügyi tanácsos Értelmes Sándor Titkár Török Sándor Segédtitkárok Vuits Miklós Byely Aurél [...]
20. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (410. oldal)
[...] Pál kir tan Helyettesek Értelmes Sándor kir tan Fazekas Mihály p [...] Biely Aurél Segédtitkárok Kalmár F Sándor Vuits Miklós Csekő Béla dr [...] Aladár Számvizsgálók Weiner Mór Antalffy Sándor Borós József Faludi Károly Németh [...] dr Majláth Oszkár Fogalmazók dr Szaniszló Bálint dr Jalsoviczky Zol­tán di [...]
21. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (425. oldal)
[...] hajózási osztály Főnök Piperkovics Jolán Sándor hajófelügyelő Rév kapitány Schlemmer Oszkár Brecht Sándor Gépészeti felügyelő Horváth Nándor Irodafőnök [...] Tiszt Jónak Bezső Számvizsgálók Poturicic Szaniszló Szűcs Dömötör III forgalmi osztály [...] számú hajófelügyelőség Főnök Piperkovics Jolán Sándor hajófelügyelő Budapesti főügynökség Tel 34 [...]
22. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (398. oldal)
[...] Aladár Számvizsgálók Weiner Mór Antalffy Sándor Borós József Faludi Károly Számellenőrök [...] Márkus Malatinszky Ambrus Számtisztek Peplovszky Sándor Andreánszky Béla Tallaffus Bódog Móricz [...] Irodavezető Lukáts Antal Irodatisztek Aufienberg Sándor Horváth Miklós Vég­helvi Béla Kriszta [...] dr Majláth Oszkár Fogalmazók dr Szaniszló Bálint dr Kullmann Lajos dr [...]
23. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (345. oldal)
[...] Horváth Ferencz Petrossy Lajos Szőke Sándor Szilberleitner Béla Számgyakornokok Bauer Bezső [...] o számtisztek Kadványi Ferencz Hajnos Sándor II o számt Tarnóczy Imre [...] Schmidt Béla Dunabalparti raktáros Csukás Sándor Dunajobbparti raktáros Bocke Bezső 20 [...] Ellenőr Szabó János Pénztári tiszt Szaniszló Ferencz Iktató Mártonffy Márton I [...]
24. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • H (991. oldal)
[...] főgépész H csalogány u 12 Sándor majoros X óhegy 8203 Sándor kocsis X óhegy 8034 Sándor dr orvos VE Bottenbiller u [...] rendőr VI Hungária út 59 Sándor mázoló X máv munkástelep Sándor lakatos s VE verseny u [...] magánzó VIE Szentkirályi u 6 Szaniszló máv hiv E Donáti u [...]
25. 3. rész - Törvényhozás — Ministeriumok — Állami számvevőszék. — Közigazgatási bíróság. A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • O) Posta és távírda (295. oldal)
[...] Melczer Károly Kocsis Árpád Meszlényi Sándor Nagy Károly Orosz Antal Somossy [...] Fekete Géza Gáspár Géza Hackmüller Sándor Hoffer Lajos Hojnoss János Kratzer [...] Zsiga Elek Árany Andor Bacsó Sándor Fábry Vincze Karczag György Lang Arnold Leszczinszky Szaniszló László Vilmos Bachler Károly Nagy Sándor Herkely Sándor Gyula Lóránt Zénó Richter Károly [...]
26. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • Sz (1744. oldal)
[...] m VH hársfa u 31 Sándor mosóint tul VII király u [...] magánhiv IH szentendrei u 65 Sándor épitész VH kertész u 4 [...] X mogyoródiút 2006 8 5 Szaniszló András bankszolga VI gyár u [...] tisztv VHI Szentkirályi u 11 Szaniszló István főv adóbiztos IV bástya [...]
27. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (382. oldal)
[...] Zsigmond Segédtisztek Engelhardt József Meskó Sándor Bélyegjelző tiszt Boszlaw Lajos B [...] Badnai Béla Hor­váth Tamás Beke Sándor Fogaim gyakornokok dr Hegedűs Artúr [...] Osányi József Bugyi Gyula Bernátsky Sándor Számgyakornokok Hirschberg Ernő Zienert József [...] József Tadlanek János Bürger István Szaniszló Ferencz Benyák Bezső Adóhiv gyakornok [...]
28. 9. rész - Lakás-jegyzék • K (1851. oldal)
[...] toc livill Kovács Kovách Kováts Sándor kifőző VI Tar u 8 Sándor kocsifényező II csalogány u 37 Sándor kovács m VÍH gólya u [...] nagykereskedő IV hajó u 10 Sándor nőiszabó VH Rákócziút 56 Sándor Kováts nyomdász VH Jósika u [...] VB Erzsébet krt 42 44 Szaniszló ny p ü fövigyázó I [...]
29. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (426. oldal)
[...] Irodavezető Lukáts Antal Irodatisztek Auffenberg Sándor Horváth Miklós Vég­helyi Béla Kriszta Ágost Németh Sándor Kezelési gyakornok Dinnyési János XI [...] Géza Baráth József Irodavezető Ember Sándor Irodatiszt Ziehbauer Ferenez Kezelésigyakornokok Majorszky [...] Jankovich Gebell Ferencz Fogalmazók dr Szaniszló Bálint dr Jalsoviczky Zoltán Fogaim [...]
30. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • H (1088. oldal)
[...] szabó s r YIH fhg Sándor u 38 Mihály fürdőszolga I [...] lakatos VI Szondy u 96 Sándor id ny m számtan VIH József körút 27 Sándor dr orvos VH Bottenbiller u 44 Sándor dr orvos V Lipót körút [...] varrónő IX csillag u 10 Szaniszló máv hi v H Donáti
31. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (358. oldal)
[...] Horváth Ferencz Petrassy Lajos Szőke Sándor Szilberleitner Béla Györffy Károly 20 [...] Schmidt Béla Dunabalparti raktáros Csukás Sándor Dunajobbparti raktáros Bocke Rezső 21 [...] IV Központi városház Főpénztárnok Hoffmann Sándor Főellenőr Geschader János II Pest [...] Ellenőr Szilassy József Pénztári tiszt Szaniszló Ferencz Iktató Wágner József Kiadó [...]
32. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (346. oldal)
[...] Kükemezei Béla Kocsis Árpád Meszlényi Sándor Nagy Károly So­mossy Zsigmond Szőcs [...] Beitter Zsigmond Seftsik István Bacsó Sándor Mihálka Gábor Németh Zoltán Nóvák [...] Dályai Gyula Arnstein ron Leszczinszky Szaniszló Binder Károly Politzer Aladár Bangha [...] Felügyelő Friedrich Antal Tisztek Urechia Sándor Grün Ármin Segédtiszt Nagy Sándor Kezelők Kolin Gizella Kovács Bóza [...]
33. 9. rész - Lakás-jegyzék • H (1205. oldal)
[...] gépészmérnök VI váczi út 113 Sándor min tanácsos V sas u 4 Sándor orsz levéltári fogaim II Házmán [...] szénkeresk VIH aggteleki u 15 Sándor főv tanitó VIB fhg Sándor u 25 Sándor házmester IX Mátyás u 9 [...] dijnok VI Teréz krt 3 Szaniszló máv ellenőr H fhg Albrecht [...]
34. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (173. oldal)
[...] Postautalvány bevételi ügyek Ügyosztályvezető Lukács Sándor posta és távírda számtan Személyzet [...] Fischer József Kudlik Ferencz Kurtz Sándor p és t számellenőrök Beosztva [...] Gaál Jenő György Endre Hegedűs Sándor dr Heltai Ferencz dr Kautz [...] dalmát minister képviseletében Dr Hummel Szaniszló Adolf Höcker Ottó Igazságügyi minister [...]
35. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (444. oldal)
[...] Irodavezető Lukáts Antal Irodatisztek Aufíenberg Sándor Horváth Miklós Vég­helyi Béla Kriszta Ágost Németh Sándor Dinnyési Ján Kezelési gyakornok Borsányi [...] Géza Baráth József Irodavezető Ember Sándor Behajtási osztály Tel 169 63 [...] Ferencz Jakabffy Elemér Fogalmazók dr Szaniszló Bálint dr Jalsoviozky Zoltán Fogaim gyakornokok Básthy Sándor dr Bóth Pál Pénzügyi tanácsos [...]
36. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (371. oldal)
[...] Erőss István Gogela Gergely Hackmüller Sán­dor Halmos Ferencz Herkély Sándor Hirschler Mór Hojnos János Horváth [...] Kuti István Lányi Árpád Leszczinszky Szaniszló Mertl Lajos Mitterpacher József Orendi [...] János Ugrón János Segédtisztek Adamik Sándor Bránszky Vilmos Bücliler Sándor Fekete Miklós Feledy Károly Gregrovits [...]
37. 9. rész - Lakás-jegyzék • H (1047. oldal)
[...] I alkotás u 12 6 Sándor id ny m számtan VIH József körút 27 Sándor dr orvos VH Bottenbiller u 44 Sándor dr orvos V Lipót körút 24 Sándor főerdőtanácsos H Margit körút 2 [...] magánzó IX csilíag u 10 Szaniszló máv hiv H Donáti u [...]
38. 2. rész - Tiszti czímtár • VI. Szakasz (62. oldal)
[...] Károly Faili Károly Kőfelügyelők Jókúthy Sándor Klein György Mla­ dovits János [...] Endre Halottkémek I dr Szénássy Sándor dr Ar ányi Árpád H [...] Dévai Mór VI dr Farkas Sándor dr Tóthfalussy Gyula VII dr [...] Károly Főv tűzoltóság Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzoltó felügyelő Janicsek Andor Segédtiszt [...]
39. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (221. oldal)
[...] Fürdőorvosok Rudasfürdői orvos Dr Szabó Sándor Artézi fürdő orvos Dr Hlatky [...] Rákosfalva Greisinger Márton VIII Nyiry Sándor X Hegedűs Sándor Ungár Miksa IX Közvágóhidi állatorvosok Kadenczky János Haszmann József Junger Sándor Leschinszky Lajos X Marhavásártéri állatorvosok [...] eskü tér 1 Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janicsek Andor Segédtiszt Breuer [...]
40. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • I) Közlekedés (241. oldal)
[...] Hivatalnokok Berger Ármin dr Horváth Szaniszló Oláh István Ebeczky Béla Stáhly [...] Klinda Béla Jakubik József Borsos Sándor Nyitray Ede Kovács Sándor Jajczay János Ludwigh Gyula László [...] Mihály Forintos Béla Góth Emil Sándor Szilárd Bánó Dezső Seymann Emil [...] Balthazár Győző Krascsenics Lajos Föcze Sándor Segédtitkárok Thomayr István Ocskay Alajos [...]
41. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (349. oldal)
[...] Nemzeti színházi nyugdíjintézet Elnök Somló Sándor Alelnök Mészáros Imre Pénztárnok Tóth [...] Főpénztáros Berényi Miklós Gazda Zoltán Sándor Főrendező dr Hevesi Sándor Rendező Andorfíy Péter Balletmester Mazzantini [...] Lubinszky Ödön Nagy Gyula Orzselszky Szaniszló Pázmán Ferencz Rusznyák Armand Skulthéty [...] Faludi Miklós Administrativ igazgató Faludi Sándor Jogügyi titkár dr Devecseri Károly [...]
42. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (173. oldal)
[...] Irattár és mutató Aligazgató Medvés Sándor Tisztek Pollák György Mayerffy István [...] Gaál Jenő György Endre Hegedűs Sándor dr Heltai Ferencz Hieronymi Károly [...] Gross Lipót dr Faschó Moys Sándor Földmivelésügyi miniszter képviseletében Báró Fiáth [...] dalmát minister képviseletében Dr Hummel Szaniszló Adolf dr Tomasic Miklós Igazságügyi [...]
43. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (362. oldal)
[...] Vargha Imre Szantner Ottó Szentpály Sándor Fogalmazó gyakornokok dr Jankovich Gébell Fe­rencz Kállay Tibor dr Szaniszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsos Kanyó [...] Babolt Ferencz Bajó Bezső Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Czincz Lajos Boros Lázár Kodesch [...] Lengváry Béla Pohl Ágoston Külkey Sán­dor Köck Mihály Stefkovits Andor Kogler [...]
44. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1126. oldal)
[...] magánzó VH Miksa u 8 Sándor colporteur VI dévai u 6 Sándor elektrotechnikus VH Izabella u 13 Sándor faszobrász VH szövetség u 39 Sándor fényképész VH nefelejts u 17 Sándor hajóskapit H Corvin tér 10 [...] varrónő VH dob u 53 Szaniszló házaló IX gr Haller u [...]
45. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (383. oldal)
[...] Bétliy István Mátrai Irodavezető Ember Sándor Irodatiszt Szinegli György Számgyakornok Barátli [...] p ü tan Titkár Széles Sándor Fogalmazó dr Jankovich Gebell Ferencz [...] 12 95 Adófelügyelő helyettes Trautwein Sándor kir tan Titkár Fehérváry József [...] Aurél dr Majláth Oszkár Fogalmazók Szaniszló Bálint dr Kullmann Lajos Fogaim [...]
46. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_90. oldal)
[...] Ignácz br Forster Gyula Plósz Sándor Berzeviczy Albert Fraknói Vilmos Pauer [...] Vargha Gyula Gaal Jenő Mat­lekovits Sándor Balogh Jenő Magyary Géza Prohászka [...] Pauler Ákos Janüovich Béla Giesswein Sán­dor Buday László Illés József Fellner [...] dr egyet tan Lipcse Smolka Szaniszló egyet tan Krakó Stein Lajos
47. 6. rész. Nyilvános számadásra kötelezett Intézetek • V. Egyéb részvénytársaságok (372. oldal)
[...] Telefon 51 80 Igazgató Lendvai Sándor Pesti Hengermalom Társaság Pester Walzmühl [...] Konrád al­elnök Aebly Frigyes Lederer Sándor lovag Neumann Miksa Bajner Kálmán [...] megyeri Krausz Lajos Neunian Miksa Sándor János Schwarz Felix Weiss Miksa [...] 1 fc Igazgatósági tagok Szczepanovszky Szaniszló Nagy Jenő dr Polke József [...]
48. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • H (1133. oldal)
[...] Lakás jegyzék Hirschler Horváth Horvát Sándor czipész s VH Kazinczy u 14 Sándor czipész s IX üllői út 65 Sándor fa és szónkere k VH Miksa u 15 Sándor főv tanitó YH Barcsay u [...] dijnok VI Vörösmarty u 57 Szaniszló máv hiv H fhg Albrecht [...]
49. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • F (1184. oldal)
[...] magánzó VII Miksa u 8 Sándor colporteur VI dévai u 6 Sándor faszobrász VH szövetség u 39 Sándor fényképész VB nefelejts u 17 Sándor gépész Vű Wesselényi u 67 Sándor hajóskapit II Corvin tér 10 [...] varrónő VD dob u 53 Szaniszló házaló IX gr Haller u [...]
50. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1665. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 HirsckbeinFrancziska 7 Özv Utsig [...] Antónia Arany utcza 1 Schiffer Sándor 2 Herbert Domokos 3 Homa [...] 4 Radó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Yranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...]
51. 9. rész - Lakás-jegyzék • Sz (1895. oldal)
[...] 49 Swayer 1 Svayer Swaykovszky Szaniszló aszt müv IX közraktár u 4 Sweibert 1 Schweibert Swerkowszky Szaniszló rajzoló IX tüzoltó u 33 [...] magánzó IX remete u 7 Sándor ifj festő VIE Mária u 9 Sándor üzletvezető VI Lis zt Ferencz [...]
52. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (397. oldal)
[...] Adószedő Osváth Kálmán Ellenőr Bereczky Sándor 16 Fehéruti vonalon Adószedő Kubik [...] br Tunkl Hugó Ellenőr Yarasdy Sándor 20 M kir államvasutak Budapest [...] Szíjártó Pál Finkér Frigyes Körmendy Sándor Bummel Tivadar 4 Sóliivatal IX [...] Tisztek Czukor József Tadlanek János Szaniszló Ferencz Benyák Bezső Boska Oszkár [...]
53. 3. rész. Tiszti czímtár • VI. Szakasz. Budapest főváros törvényhatósága (218. oldal)
[...] eskü tér 1 Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janicsek Andor Segédtiszt Breuer [...] dr Siklósy Gyula dr Lum­nitzer Sándor dr Ángyán Béla Kórbonczoló dr [...] F Pál Alorvosok dr Maybaum Sándor dr Gaál Zsigmond dr Tanárky [...] dr Balassa Zoltán dr Nagy Sándor dr Kovács Jónás dr Hajnos [...]
54. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • N (1403. oldal)
[...] rendőr I Bors u 6 Sándor czipész m VHI Kemény Zsigmond u 13 Sándor czipész s IX Lónyay u [...] postaszolga VE Cserhát u 21 Sándor rendőr I gellérthegyi fellegvár Sándor vili kalauz V Katona József [...] kifőzőnő VIE aggteleki u 19 Szaniszló Német lakáskiadó IX Banolder u [...]
55. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (333. oldal)
[...] Kovács Dezső Mártonfi Ignácz Székely Sándor Szalai Sándor Kóta Ambrus Pervu Aurél Marton [...] Wökl Ignácz Örtel János Szegő Sándor Drassiewitz Béla Hauer Lőrincz Korompay [...] Lenk Gyula Somogyi Béla Schlipf Sándor Kemény Ádám Takács Gábor Kal­már [...] Lőrincz Arnstein a on Ijeszczinszky Szaniszló Binder Károly Badlinszky József Gyiressy [...]
56. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (185. oldal)
[...] Horváth Jó­zsef Seenger Béla Hanszmann Sándor Klenovits Antal XXXII Országos és [...] s Albin min tan Békésy Sándor dr iparfelügyelő Belházy János p ü m oszt tan Belházy Sándor máv fel Deil Jenő iparkamarai [...] az orsz iparegylet titkára Havas Sándor gyáros Hummel Szaniszló dr oszt tan Hunfalvy Géza [...]
57. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • S) Egyéb hatóságok, hivatalok és intézmények (314. oldal)
[...] dr Min osztály tanácsos Kégly Sándor Ministeri titkárok Vizaknay Antal dr [...] Ordódy István Tettey Emil Sze­pesi Szaniszló Sédy Kálmán Halmos Emil Statisztikai [...] Tivadar Sillye Béla id Kiss Sándor Zikéli Ernő ifj Kiss Sándor Petke Sándor Bacsó Ferencz Kolpaszky Pál Nagy [...]
58. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (202. oldal)
[...] Géza Halottkémek I dr Szénássy Sándor dr Arányi Árpád II dr [...] Dévai Mór VI dr Farkas Sándor dr Tóthfalussy Gyula VII dr [...] VII Házas Nándor VIII Nyiry Sándor X ker id állatorvosok Jun­ger Sándor Mechtler Lipót Ungár Miksa Kalina [...] eskü tér 1 Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janicsek Andor Segédtiszt Breuer [...]
59. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (425. oldal)
[...] 16 Fehéruti vonalon Adószedő Varasdy Sándor Ellenőr Blahunka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Frenreisz Pál Horváth Tamás Beke Sándor dr Csilléry Béla dr Kiss [...] Benyák Rezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Hajdú
60. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (403. oldal)
[...] Árpád Jancsovits Antal Be­neda Gusztáv Sándor Dénes legifj Zachár Antal Huck [...] Beitzer Lipót Hauer János Halász Sándor Sertésközvágóhid és vásár Intéző Sztarill [...] István Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Vezető állatorvoshelyettes Gulyás [...] Tel 68 54 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
61. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (420. oldal)
[...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Ttizfeltigyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] Mladen Főorvosi helyettes dr Szabó Sándor Tiszti orvosok dr Szalay Béla [...] Wenzl Géza Török Henrik Déri Sándor Kezelő gyakornok Nagy Dénes Beosztva [...] Csilléry Dezső Bódy János Forrai Sándor Waginger Mihály Watzke Ede Iváncsó
62. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • P (1382. oldal)
[...] képv VIU Baross u 3 Sándor házmester V alkotmány u 25 Sándor iparmüv isk tanár VI Izabella u 67 Sándor kazánkovács VHI Dugonich u 12 6 Sándor keresk s VH Barcsay u 16 Sándor közrakt alkalm IX Lónyay u [...] tanitó IV vámház kört 16 Szaniszló géplakatos VHI Madách u 25 [...]
63. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (174. oldal)
[...] Balogh Gyula Barvits Albin Belházy Sándor Belházy János Donnhoffer Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellenffy Károly Lintner Imre Mudrony [...] Plavsic Athanász Perthl Géza Bejtő Sándor Sig­mond Dezső dr Szentpáli István [...] Lajos Magyaríts Ágost dr Békéssy Sándor Az országos statisztikai hiv részéről [...]
64. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (201. oldal)
[...] igazgatók Fend Károly és Pet­tenkoffer Sándor szöl és bor felügyelők Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Fe­rencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsi­linszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Stegmejer Ödön Wiblicz­hauser Károly Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
65. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • O) Posta és távírda (302. oldal)
[...] Bertin Pál Gyinessy Kálmán Fazekas Sándor Segédtisztek Csánky Lajos Lötz József [...] Mentler Vincze Sisak Pál Szekulits Sándor Stranyovszky István Ulicsny József Vavrecsánv [...] Kolor Vilmos Lang Arnold Lesz­czinszkv Szaniszló László Vilmos Bachler Károly Staudt Alajos Nagy Sándor Máriássy Gyula Herkely Sándor Vetier Gyula Jakab Endre Lóránt [...]
66. 4. rész - Egyesületek és körök • III. Építészek, gyógyszerészek, írók, mérnökök, művészek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők, ügyvédek és közjegyzők különféle egyesületei (539. oldal)
[...] Béthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló­bizottság Török Sándor Bayer Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] tagok Baruch Gyula dr Bosenberg Sándor Török Sándor Zoltán Béla Bózsa­völgyi Imre Ströcker [...] Jahner Bezső Boda József Kaszter Sándor Kerpel Vilmos Medveczky Sándor Megay Artúr Nagy József Petri [...]
67. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (209. oldal)
[...] igazgatók Fend Károly és Pet­tenkoffer Sándor szől és bor felügyelők Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Ferencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Forró Imre Steg­mejer Ödön Boros Sándor Denn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
68. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (625. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök Hoffmann Sámuel alelnök Brachfeld [...] Tel 140 91 Igazgatóság Scbneer Sándor Salgó Andor Moóre Kálmán Gál [...] alelnökök Báthory István dr Erős Sán­dor Hubert József Kauser Gyula Kondor [...] Felszámolók dr Szalay Mihály Timár Szaniszló Czim és lakásjegyzék 1913 Magyar [...]
69. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (337. oldal)
[...] Gébell Fe­rencz Kállay Tibor dr Szaniszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsos Kanyó [...] Zielbauer Ferencz Boros József Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sándor Czincz Lajos Czím és lakáBjegyzék [...] br Kerekes László Pénztárnokok Véber Sándor Bergl Lajos Segédpénztárnokok és pénztári [...] Királyi Pál u 16 Danielovits Sándor V ker V váczi út [...]
70. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (272. oldal)
[...] Istran Schiebinger Károly Herbert Tivadar Sándor Gyula Számtiszt Ángyán Kálmán B [...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Bózsa Ambrus Balogh Imre Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Istv Fligl József Hivatalnokok Horváth Szaniszló Zipek Jenő Szlo­vák János Seres [...]
71. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (375. oldal)
[...] Adószedő Drechsler Ágoston Ellenőr Bereczky Sándor Fogyasztási adótisztek Sinko­vics Gyula Réner [...] Adószedő Wit­tinghof Emil Ellenőr Külkey Sándor 18 Keleti pályaudvar Adótárnok De [...] br Tunkl Hugó Ellenőr Varasdy Sándor Jt Dohá nj áruraktár IX [...] József Tadlanek János Burger István Szaniszló Ferencz Benyák Rezső áccliv gyakcirok [...]
72. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (226. oldal)
[...] Közokt ministerium Szolgálattételre beosztva Rácz Sándor vinczell i isk igazgató Lehoczky [...] Vargha Imre vinczellériskolai igazgatók Pettenkoffer Sándor szől és bor felügyelő Ministeri [...] István Földváry József Számtisztek Acsay Sándor Zsilinszky László Sze­pesi Szaniszló Béldi Mihály Jankovich Aladár Kecskés [...] Érsek Gusztáv Stegmejer Ödön Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
73. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (320. oldal)
[...] fiztl Fogaim gyak nokok Antalfi Sándor dijtl Kö­rösi Pál dijtl Mezőgazd [...] és jeli Földváry József Szepesi Szaniszló Béldi Mihály a kolozsvári kirend [...] József Pataky Lajos Számtisztek Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Brannich Gyula Wenk Gyula Tergovits [...]
74. 4. rész - Egyesületek és körök • XXII. Társas egyesületek (437. oldal)
[...] 11 70 Elnök gróf Andrássy Sándor Alelnök gróf Zichy Béla Bezső [...] u 3 I em Elnök Sándor Pál Alelnökök dr Vidor Zsigmond [...] Lóczy Lajos dr Dall Asta Szaniszló Főtitkár Benzai Izidor Gondviselés asztaltársaság [...] 38 Diszelnök gróf Üxküll Gyílenband Sán­dor lov táborn Elnök nagysurányi Surányi [...]
75. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (349. oldal)
[...] Jost Péter Lányi Ede Martinovits Sándor Müller Lajos Buzitska Jenő Tomcsányi [...] Bernát alperjel Soós István Hajós Szaniszló Hász Brokovéd Szabó Terézius Laicns [...] Teologiai tanárok Zimány Mihály dr Sándor Jenő Szent Domonkos rend VII [...] Házfőnök Dánielik József Helyettese Szinek Sándor c Női szerzetes rendek Angol [...]
76. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (246. oldal)
[...] Gally Kálmán dijt dr Mol­doványi Sándor dijt Szolgálattételre beosztva Kovács Andor [...] Ehrenreich István Föld­váry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Sza­niszló Számtisztek Béldi Mihály Jankovicli Aladár [...] Polák Béla Sarlay Béla Gaál Sándor Számgyakornok Mindszenti Mihály fizetést Schaef­fer [...] Béla Erdőszámtanácsosok Nagy Elek Farkas Sándor Erdőszámvizsgáló Lukács József Erdőszámellenőrök Létay [...]
77. 11. rész. Ujpest • I. Házjegyzék (1141. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 Csernyusz Allan 7 Özv [...] 4 Eadó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 83 Hajdú [...]
78. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (443. oldal)
[...] Fehéruti vonalon Adószedő Varas dy Sándor Ellenőr Blahnnka József 17 Erzsébet [...] József Segédtisztek Eperjessy Ernő Meskó Sándor B Budapestvidéki m kir pénz­ügyigazgatóság [...] Berkovics Ferencz Tellér Frigyes Lepsy Sándor Tóth István Santhó István Irodavezető [...] Benyák Bezső Tadlanek János Tisztek Szaniszló Ferencz Wiesner Sándor Adóhiv gyakornokok Osztoics Miklós Balassa [...]
79. 4. rész. Törvényhozás. Ministeriumok és azok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények • R) Törvényhatóságok (311. oldal)
[...] Kun u 2 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelö Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...] dr Kiss Gyula dr Szabó Sándor IX ker dr Gyulai Sáska [...] dr Kocsis Alajos dr Janovits Sándor III ker dr Mittelmann Bernát [...] Gyula dr TóthfalussyGyula dr Feleki Sándor VII ker dr Wein Manó [...]
80. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (578. oldal)
[...] 25 02 Igazgatósági tagok Bujanovics Sándor elnök dr Beöthy Pál Hoffmann [...] Bertalan Franki József dr Hollán Sándor Felügyelő bizottság Ébersz Károly Kálmán [...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Kretscli [...]
81. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (609. oldal)
[...] dr Gürtler Tivadar ifj Nóvák Sándor Gara Zsolt Póttag Ivánka Lajos [...] Szalay Mihály Szalay József Timár Szaniszló Felügyelő bizottság Gál Gyula Jávor [...] Felügyelő bizottság Jakabffy Ferencz Gróf Sándor dr Kuti Lipót Magyar fakereskedelmi [...] Béthi Gyula Boróczy Lajos Karsai Sándor dr Oláh Dezső Magyar fémlemez [...]
82. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (2068. oldal)
[...] 4 Hirsebbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Singer Mór 7 Ozv [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 2 2 Simon Nándorné Apponyi [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnen féld testvérek 13 [...]
83. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (374. oldal)
[...] jogügyi tanácsos Beosztva dr Csesznák Sándor kir jogügyi segéd­fogalmazó Ügyköre A [...] Vargha Imre Szantner Ottó Szentpály Sándor dr Jankovich­Gébell Ferencz dr Kállay [...] Fogalmazó gyakornokok Szentpéteri István dr Sza­niszló Bálint Meskó Gyula Számtanácsosok Kanyó [...] Babolt Ferencz Czinz Lajos Németh Sándor Jablonszky Szilárd Weichsel Sán­dor Boros Lázár Kulifai István és [...]
84. 10. rész - Ujpest • II. Házjegyzék (1982. oldal)
[...] 4 Hirschbein Fáni 5 Bradács Szaniszló 6 Váczi ker és iparbank [...] 20 Tusnovics József 21 Papp Sándor 22 Simon Nándorné Apponyi Albert [...] 34 Hasza Jozefa 36 Varga Sándor és Zwozil Alajos 38 Buchelt [...] 10 Diamantstein Lajos 11 Székely Sándor 12 Sonnenfeld testvérek 13 Müller [...]
85. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (261. oldal)
[...] dr Gebhard Bezső dr Deák Sándor Irodatiszt Polgár István Számtisztek Matheidesz [...] Szél Gyula Engelmayer János Számtiszt Sándor Ferencz B IH g ügyosztály [...] Ország Mór Nagy Zsigmond Vigh Sándor Kónya Mihály Hegedűs Lajos Szabó Sándor Klotzbücher Károly Nemes János Kovács [...] József Oláh Béla Hivatalnokok Horváth Szaniszló Stáhly Ödön Szirmai István Fligl [...]
86. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Egyéb részvénytársaságok (483. oldal)
[...] József dr ler Vilmos Timár Szaniszló dr Brachfeld Hugó alügyelő bizottság [...] dr Éber Antal és Hege­Ás Sándor Czégvezető dr Ullmann Károly A [...] 1 Pál Fuchs Vilmos Pollatsek Sándor Mándy Samu erczog Péter Egyéb [...] Hatvany Deutsch Béla Hatvany Deutsch Sándor Mahler Leó Lenárt Jakab és [...]
87. 4. rész - Egyesületek • III. Építészek, gyógyszerészek, irók, mérnökök, műveszek, orvosok, tanárok, tanítók, tisztviselők és ügyvédek különféle egyesületei (529. oldal)
[...] Ödön Alelnökök Hampelné P Polixéna Sándor Pál Szécsi Pálné Karnagy Lichtenberg [...] Réthelyi József Pénztárnok dr Bosenberg Sándor Számvizsgáló bizottság Török Sándor Bayar Antal Kerpel Vilmos Gyakorló [...] dr Jármay Gyula dr Bosenberg Sándor Tö­rök Sándor Zoltán Béla Rózsavölgyi Imre Radano­vics [...] dr Fekete Ignácz Könyvtáros Timár Szaniszló Számvizs­gálók dr Bodor Zsigmond Lusztig [...]
88. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1595. oldal)
[...] 3 Erben Samu 5 Bradács Szaniszló 6 HirschbeinFrancziska 7 Özv Utsig [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kiss Sándor 15 Dr Héderváry Soma 16 [...] 80 Spitzer Ignácz 81 Fejes Sándor 82 Szabó László 84 Braczkó [...]
89. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (207. oldal)
[...] Krones Ferencz 1 Gráczban Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...] Kherndl Antal Korányi Frigyes Mocsáry Sándor Inkey Béla Horváth Jenő Paszlavszky [...] Klug Nándor Vályi Gyula Lipthay Sándor Ilosvay Lajos Schmidt Sándor Lóczy Lajos Fabinyi Rezső Brusina [...] István országgy kép­viselő és Erdély Sándor Elnöki üg yosztály Központ szervezés [...]
90. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes révsora) • P (1435. oldal)
[...] orvos VIH üllői út 6 Sándor házmester V alkotmány u 25 Sándor iparmüv isk tanár VI Izabella u 67 Sándor keresk s ATI Barcsay u 16 Sándor Pap házmester VI Csengery u 78 Sándor Pap szabó s VH AVesselényi [...] tanitó IV vámház kört 10 Szaniszló géplakatos VIH Madách u 25 [...]
91. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • G (2_418. oldal)
[...] Sámuel kézműárukereskedő Erzsébeti iskola­utcza 1 Sándor bankvezértitkár VIH népszinház u 31 Sándor birtokbérlő V Vilmos császár út 64 Sándor földbérlö VI Bulyovszky u 14 Sándor keresk YH Ilka u 36 [...] művez YIH nagytemplom u 6 Szaniszló magkészitő VI Boto nd u [...]
92. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (316. oldal)
[...] Ehrenreich István Földváry József Szepesi Sza­niszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Berényi [...] Valér Ferenczi Gyula dr Bosconi Sándor Prekajszky Dusán Halász Pál Demele [...] József Erdőszámtanácsosok Demeczky Jenő Mentler Sán­dor Wenk Gyala Tergovits Artúr Erdőszámvizsgálók [...] Belházi Géza Vicenik Nándor Szabó Sándor dr Számgyakornokok Mannert Ferencz Tliury [...]
93. 10. rész - Ujpest • I. Házjegyzék (1747. oldal)
[...] 4 Hirscbbein Fáni 5 Bradáes Szaniszló 6 Yáczi takarékpénztár 7 Özv [...] 4 Badó Simon 5 Kiss Sándor 6 Spráger Endre 7 Vranák [...] Müller Adolfné 14 Dr Kis Sándor 15 Dr Hédervári Soma 16 [...] 78 Kemenczei örökösök 79 Fejes Sándor 80 Stitz József 81 Hajdú [...]
94. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • Q • R (1712. oldal)
[...] Pál oki mérnök YHI fhg Sándor u 19 Péter laboráns IX [...] kereskedő YI dalnok u 25 Sándor házmester YI szerecsen u 7 9 Sándor korcsmáros VÍ felső erdősor 50 Sándor lakáskiadó IX Ráday u 52 [...] VH nagydiófa n 2 H Szaniszló nyugdijas VHI Dugonics u 11 [...]
95. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (449. oldal)
[...] Segéd állatorvosok Harcz János Halász Sándor Fischer Ede Gépész Simonffy Béla [...] Gyula Segédtisztek Gyenge Gyula Kollár Sándor Humayer Jenő Kerényi Ottó Vezető [...] Német Gusztáv Barta Ármin Révész Sándor Stopkó Nándor Drechsler Mátyás Stilfried [...] Tel 53 86 Főparancsnok Scerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelő Janitsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
96. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (275. oldal)
[...] Segédtitkárok irsai Irsay András Keltz Sándor dr kamarás Fogalmazók ifj hernád [...] A 2 ügyosztályra nézve Lovas Sándor min osztálytanácsos az 1 ügyosztályra [...] dr segédtitk Segédtitkár teleki Balogh Sándor dr Segédfogalmazók Gerentsér Jenő dr [...] Földváry József Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály Kulcsár Géza Sarlós [...]
97. 9. rész - Budapest lakosainak betűrendes névsora • G (902. oldal)
[...] VHI örömvölgy u 18 Gnatt Szaniszló dohánymunkás IX Tompa u 23 [...] Lajos f ker VHI fhg Sándor tér 4 Henrik zenetanár V [...] X hölgy u 23 Godra Sándor rézműves VI váczi út 87 [...] s VHI Stáhly u 7 Szaniszló Gojj lakatos s VI Bulcsu [...]
98. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (340. oldal)
[...] Antal Baksay József dr Takáts Sándor dr Suták József dr Vörös [...] dr Pozsgai Bezső dr Sik Sándor A kegyes tanitórend budapesti Kalazantinnma [...] Szűts Ferencz Barborik István Szent­györgyi Sándor Kari János Kanszky Márton Marschall [...] Soós István Fiedler Alajos Hajós Szaniszló Laicns testvérek Adamovits Gyula Somogyi [...]
99. 3. rész • B) Ministeriumok. — M.kir. állami számvevőszék. M. kir. közigazgatási biróság (215. oldal)
[...] Vargha Imre vinczellériskolai igazgatók Pettenkoffer Sándor szől és bor felügyelő Ministeri [...] Blum Gyula Weisz Ferencz Ádám Sándor Menyhárt Antal Kalmár Dezső Stuna [...] Ehrenreich István Földváry József Acsay Sándor Zsilinszky László Szepesi Szaniszló Béldi Mihály id Jankovich Aladár [...] Forró Imre Steg­mejer Ödön Boros Sándor Dénn Sándor Balogh Ádám fizetéstelen Bezák József [...]
100. 5. rész - Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • II. Biztositó intézetek (599. oldal)
[...] dr Herczog Oszkár Vezértitkár Jakobovits Sándor Irodafőnök Fleischmann Antal Jogtanácsos dr [...] 18 Magyarországi igazgató dr Lewakowski Szaniszló Osztrák elemi biztositó részvény társaság [...] 76 A budapesti fiókigazgatóság Matlekovits Sándor v b t t igazg [...] Mór Osztályfőnökök Beke János Stronimer Sándor Gár­dos Zsigmond dr Bakonyi Pál [...]