3. oldal, 114 találat (0,314 másodperc)

Találatok

101. (488. oldal)
[...] Thompsa ffi szn 1102 Thori István nyitrai presbiter kiküldött 1144 thomachkerthuel [...] Miklós Erdődi Benedek János kanonokság kérése 212 káptalan mint hh 12 [...]
102. (658. oldal)
[...] lásd Aponyi aquileiai egyházi javadalom kérése 1446 patriarcha Teck Lajos Ar [...] 869 Szepes m 1466 1584 István szondi esküdt 36 Aranyosi cs [...]
103. 1425 (102. oldal)
[...] nélkül tegyék át Nánai Kompolt István országbíró vagy helyettese elé máshogy [...] oklevelet Mihály főesperes Domokos többszöri kérése ellenére sem adta vissza neki [...]
105. (304. oldal)
[...] i Elek fia György és István fia Jakab néhány megnevezett és [...] és szomszédjától meg határosától sok­szori kérése ellenére sem tudta megszerezni nisi [...]
106. (31. oldal)
[...] azonban János megidézését kérte Mivel kérése iuri consona főre videbatur a [...] a királyi ember Kispereche i István a konventi Tamás fráter volt [...]
107. (220. oldal)
[...] macsói bánok magn ítéletlevele és kérése értelmében Barlyad i Bálint mester [...] figyelembe az alperesek Raad i István diák és Tamasfalwa i Miklós [...]
108. (200. oldal)
Imre fiainak Tamásnak Péternek Lászlónak Istvánnak és Ágostonnak s hozzájárul hogy [...] összegyűlt bíborosokat mivel Zs követeinek kérése ellenére sem hagytak fel az [...]
109. (390. oldal)
[...] Máj 6 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei ozorai Szent [...] Damanhyda i László György és István panaszára amely szerint amikor Damanhyda [...]
110. (759. oldal)
Palicsnai István körösi szolgabíró 770 János pap [...] diák ügyvéd 1942 pápai adományozás kérése 1211 1212 1224 1226 1233 [...]
112. (440. oldal)
[...] 726 810 1060 1061 1254 kérése 27 213 365 1254 visszaadása [...] Mihály püspök Palóci György Upori István vajda Csáki Miklós Szántói Lack [...]
114. 1425 (pótlás) (33. oldal)
[...] sz keresztapjának kéri fel Bár kérése nagyon megtisztelő és szívesen ment [...] inkább halfogással kellene majd foglalkozniuk István nemes úr újabban az elmúlt [...]