Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

Barbara cs., Bökényi 613 borbély 1268 Borcsányi Gergely királyi ember 2079 - Miklós királyi ember 270 Borezwa-i lásd Borsovai Borfő h. (Hont m.) 799 Borfői cs., Baracskai 2671 Borjádi cs. 2433 - Berge és Cseh cs. 2433 - Lőrinc királyi ember 147,155 Borjú cs. lásd Aponyi és Kisaponyi Borjú Borkfalvai Ferenc, Mihály és Péter királyi emberek 724 borkilenced 35 Borkithel cs., Aranyosi 1584 Borlobas-'\ lásd Barlabási bormérés, hamis 1958 boroshordó 2297 borostyánkoszorús 1233, 2599; lásd még bacca­laureus borostyánkoszorúsi vizsga 984, 2362, 2438, 2455 Boroszló v. (Szilézia) 402^103, 630-631, 1023, 1071, 1330-1331, 1390, 1764, 1833; kh. 2074­2075; tanácsa 2584 boroszlói egyházi javadalom kérése 1445 -polgár 1390 - tanácstagok 2584 Boroti István bodrogi szolgabíró 894 Borroba h. (Valkó m.) 1502 Bors lásd Bars Borsai cs. 2432 - András királyi ember 1237, 2174-2175 - Lukács királyi ember 1087, 2175, 2181 - Nagy Mihály királyi ember 1237 - Orosz László, Mihály és Pál királyi emberek 529 - Simon és Tamás királyi emberek 529 Borsi János királyi ember 1193 Borsmonostor h. (Sopron m.) 1419 borsmonostori apát: Miklós; cisztercita monostor 674, 1811, 2101; dékán: Kisoszkói János 675; konvent 541, 675 Borsod m. 343, 351, 724, 922, 1020; hatósága 123-124, 232, 1983, 2270 borsodi alispán: Mokcsai Pál - ispán: Palóci Máté -jobbágyok 2453 Borsos jn. 173 Borsóvá f. (Bereg m.) 2206, 2375 - h. (Bereg m.) 307, 362 Borsovai cs. 839, 1009 - Fülöp királyi ember 272, 958, 1135 - György királyi ember 138, 271-272, 529, 958, 1135 - Jakab királyi ember 138 - Kis György királyi ember 529, 581, 1174, 2206 - László királyi ember 1135 - Mihály és Simon királyi emberek 873 - Pál királyi ember 84-85, 1135 - Tamás királyi ember 873, 2206 borsovai főesperes: Sewssichiz-i András és Zegota - Szűz Mária-kolostor 2206 Borsthyanouch lásd Berstyanovc Borsua-i lásd borsovai Borsütő cs. lásd Jankaházai Borsütő Borswa-i lásd Borsai borszállítás 533 bortized 427, 1203, 1697,2229; negyede 346 Borús pn. 726 Boryo lásd Borjú Borzjn. 2562 Borza f. (Temes m.) 1377, 1499 borzafői ker. (Temes m.) 1603 - várnagy 1603 Borzavize f. (Temes m.) 2509 Borzlyuk h. (Középszolnok m.) 2003 Borzsova lásd Borsóvá Bós h. (Kolozs m.) 2388 Bosa cs., Csatári 2269 Boshazy lásd Pósaházi Bosnan lásd Poznan bosnyák comes: Radinovics Péter, Vukosalic Ger­gely - király: Osztója bosnyákok 284, 2264, 2380 Bosnyan vár 1133 Bossány h. (Nyitra m.) 1507 Bossányi cs. 6-7, 114, 1299, 1749, 2079, 2215 - Márton kúriai jegyző 1299 Bossyn-i lásd Busini bosszúállás 1565 bosszúról lemondás 2373 Bosznia 39, 71, 320, 481, 496, 514, 644, 662, 775, 800, 811, 881, 965, 994, 1046, 1693, 1889, 1913, 2267,2380 boszniai bárók 844 -fogság 457, 900, 902, 1541, 1977 - hadjárat 152, 168, 510, 517, 627, 1102, 1126, 2378 - hadjáratban eltűnt 528, 1415, 1791 - szerencsétlenül jártak érdekében királyi utasítás 528 - káptalan 1053; mint hh. 94, 195, 236, 265, 553, 1199, 1671, 1817 - királyi sereg 1987 - obszerváns vicaria 1167 - olvasókanonok: Miklós 1915

Next

/
Oldalképek
Tartalom