Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

(Palicsnai) István körösi szolgabíró 770 - János pap 1945 pallosjog 295, 738, 956, 1000, 1567, 1604, 1677, 1693,2088, 2316 Palóc h. (Ung m.) 713 Palóci cs. 713-714,767 - György szepesi prépost (1401-1419) 713-714, 767, 1810, 1832, 2093, 2310, 2554; esztergomi vikárius 2347 - Imre aulicus, miles, borsodi ispán (1409-1427), diósgyőri várnagy (1411-1426), abaúji ispán (1411-1425) 713-714, 767, 1409, 1559, 1810, 1832,2093, 2621 - Máté aulicus, borsodi (1405-1406, 1409-1427), hevesi (1409-1427), abaúji (1409-1425) és sza­bolcsi ispán (1409-1435), diósgyőri és dédesi várnagy (1410-1427) 167, 360-361, 457, 713­714, 767, 957, 1067, 1333, 1467, 1567, 1691, 1714, 1810, 1831-1832,2093, 2361, 2361, 2658 palóci Szent Péter-egyház 1467 palocsai esperes: Péter berzevicei plébános 2544 Palogar lásd Polgár Palojta h. (Hont m.) 1899 pálos kiváltság megerősítése 1795, 2092 -perjel 1795 - prior generális 45, 1787-1788, 1880; választás 1287 - professus 2030 -rend 1287, 1469 Pálosi Apor ügyvéd 442 pálosok 14, 27, 114, 253, 314-315, 337-338, 355, 386,433, 490, 601, 686, 760, 827, 853, 856, 1092, 1242, 1289-1290, 1295, 1313-1315, 1368, 1468, 1481, 1614, 1616, 1632, 1657, 1709, 1787-1788, 1795, 1820, 1849, 1896, 1943, 1959, 2030, 2205, 2223, 2295, 2371, 2423, 2659, 2673-2674, 2687, 2697; átlépése más rendbe 1294, 2522; bírái 1293; kiváltságai 1291-1292, 1296; védelmezői 1293 palota 1391 Palotai cs. 663,939, 1183 -Cibakcs. 1436 - László macsói bán lásd Újlaki László Pálülése h. (Arad m.) 2269 Palyan lásd Pólyán Pályi h. (Bihar m.) 2552; (Szatmár m.) 336 Pályi ]n. 1114 Pályi László királyi ember 320 Palylese lásd Pálülése Pamakchen/Pamaken lásd Pomogy Pamlény h. (Abaúj m.) 2518 Pan András/Endre munkácsi várnagy lásd Bere­gi/Kaffai Pán Endre panasz Zs. ellen 796,2676 Páncél cs., Németiszentjakabi 1640 páncél 2065,2600 páncélmester 2345 Páncélos jn. 2096 Panck cs. 1777 Pandus'ya. 1843 Pangrachfalua lásd Pongrácfalva pankhart lásd pénznem Pankota h. (Bihar m.) 2220, 2241; (Sáros m.) 1730; (Zaránd m.) 1338 pankotai főesperes: Semsei János pannonhalmi apát 1087 - bencés monostor 427, 696, 999, 1087, 1697, 1912, 2591 - custos: Adorján fráter 696 - gubernátor: Kropidlo János - konvent mint hh. 1477, 1537, 1715, 2064, 2207, 2261,2562,2572 - szerzetes 696 - várkapitány: Dlugmerius 1697 Panthes')n. 2278 Pányi cs. 84-85, 173, 451, 550, 924, 1061, 1067, 2598 Panyiti Miklós királyi ember 1509 - Sebestyén kúriából kiküldött királyi ember 1129; nádori jegyző 618 Panyk lásd Pányok Pányok h. (Abaúj m.) 713-714, 767-768,1559 Panyolai cs. 26, 282, 1067, 1333, 2008 - Frank királyi ember 2031 Papcs. 1598,2286; Kisudvarnoki 1891; Udvarno­ki 342; lásd még Komoróci Pap pap 232, 1036, 1376; megölése 2405; verése 1935 Papajn. 1843 Pápa v. (Veszprém m.) 1922 pápa 225, 251, 667, 792, 1181, 1230-1231, 1337, 1446,1470, 1651,1775,1823, 1923 pápa: Benedek (XII.), Bonifác (VIII.), Bonifác (IX.), Celesztin (III.), Gergely (IX.), Gergely (XI.), Honorius (III.), (Honorius (IV.), Ince (III.), Ince (VI.), János (XXII.), János (XXIII.), Kele­men (IV.), Kelemen (VI.), Márton (V.), Miklós (IV.), Orbán (V.), Orbán (VI.), Sándor (IV.) - és Zs. kapcsolata 1702 - közbenjárása 1775 Pápai cs. 2434 - Mihály győri plébános és oltárigazgató 1226 - Péter diák ügyvéd 1942 pápai adományozás kérése 1211-1212, 1224-1226, 1233, 1245, 1349-1352, 1394-1395, 1425-1426, 1433-1435, 1443, 1445, 1578, 1642, 1653, 1779,

Next

/
Oldalképek
Tartalom