Kumorovitz L. Bernát: Veszprémi regeszták (1301–1387) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 2. Budapest, 1953)

— fizetése alól való felmentés 135 navulum navigii 386 nemes 134 — királyi védnöke 631, 657 — fölötti királyi védnökség visszavonása 657 védnökségről való lemondás 657 —, országos 254, 239 —, ősi 339 — részére királyi védnök kirendelésének kérése 657 — serviens, országos 118 —• várjobbágy 239, 254 — —, valódi 339 — várjobbágyok nyilvántartása 254 nemesek 148, 582 — elnyomói 260 — oltalomba vétele 260 — meghívása egyházi nemes jobbágyok közgyűlésére 224, 225 — tizedfizetési kötelezettsége 119 nemesi birtok, tiszta 221 — jogon birtokolt föld 324 — közgyűlés, megyei 254 — mansio 90, 353 nemesnek egyházi nemes jobbágyok közé való felvétele 175, 382 kényszerítése 247, 254, 269 — nemes várj obbágy ok közé sorolása 254 nemesség elérésére irányuló törekvése egy­házi nemes jobbágyoknak 257 — „ — jobbágynak 223 — elismerése 339 — igazolása 221, 247, 254, 324 —• igazolásának elrendelése 239, 339, 632 — kivizsgálása köztanuvallatással 394 — tiszta, 239 — okleveles alapon 657 — igazolására benyújtott oklevelek el­bírálása 394 nemesítése conditionariusoknak 333 — királyi jobbágynak 771 nemesítettek, oklevéllel, 339 —, vásárolt földdel, 339 Német István mester fehérvári kanonok 377, 435, 470, 487 Németi h. (Veszprém m.) 76. —ics. 661, 674 — Hím-fiak 76, 100 — — ispán 76 nemzetségi monostor 418 nép, falusi, 588 népek (populi) 29, 43, 73, 76, 107, 134, 152, 254, 304, 308, 315, 356, 377, 378, 452, 490, 597, 684, 718, 779, 820, 822 —, azaz conditionariusok 297 —, conditionariusi, 386 —, egyházi, 69, 136 — hegy vámfizetési kötelezettsége 499 — (hercegi,) felkutatása 265 visszafoglalása 265 — királyi, 69, 136, 335, 336, 399, 402, 409, 487 (királyi,) : boradó conditionariusok és udvarnokok 335, 336, 394 — felkutatása 265 — felszabadított 335 — földestül való elcserélése 336 — szabad, 335 — szabadságának igazolása 335 — visszafoglalása 265 királynéi, 107, 335, 336, 537, 744, 779 — boradó, 343 (királynéi,) : boradó conditionariusok és udvarnokok 335, 336, 394 — eladományozása 69 — felkutatása 265 — felszabadított 335 — földestül való elcserélése 336 — szabad, 335 — szabadságának igazolása 335 — visszafoglalása 265 (királyi és királynéi,) szabadságának, illetve felszabadított voltának ellen­őrzése 339 — telepítése 334 népeknek (királyi,) nemesség elérésére való törekvése 339 Neszdei Besenyő Mátyás 696 Neszelei Pál ispán zalamegyei szolgabíró 603 Neszmély h. (Komárom m.) 507 Nevegy h. (Zala m.) 29, 83, 90, 138, 270, 275, 310. —i Lipold fia Lipold ispán 138. —i Szt. Márton-egyház 138 Nevegyszentantalfalva h. (Zala m.) 312 Nevegyszentjakab h. (Zala m.) 31. —i cs. 278. —i királyi udvarnokok 31 Nevegy-völgy (Zala m.) 76, 95, 96, 97, 101, 308, 310, 312, 315 Nirmal fn. 571 Nogerdev fn. 373 Nogereztwyn fn. 826 Nogkuth hegy 638 nógrádi főesperes 419, 420 Nórápi János mester fehérvári kanonok 658 Nosztopi cs. 497, 545 Nosztre h. (Zala m.) 408, 411, 519, 554, 631, 632, 635, 636, 645, 647, 651, 657, 698. —i cs. 613, 632 nótárius, esztergomi érseki, 422 —, — káptalani, 815 —, fehérvári káptalani, 733, 792 —, földesúri, 161, 412 —, győri káptalani, 379 —, királyi, 142 —, királyi curiai, 245, 248, 457, 458, 760, 799, 814, 856 —, — udvari speciális, 118 —.országbírói, 167, 767 —, pannonhalmi apáti, 202, 517, 545 —, veszprémi káptalani, 301, 370, 386, 388 Nova h. (Zala m.) 224, 225, 448, 559 novella 566 nuntius, pápai, 231

Next

/
Oldalképek
Tartalom