Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár III. (1411–1412) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 22. Budapest, 1993)

711 Júl. 16. Buda. Zs. a leleszi konventhez. Határolja meg a Kökényesi, Ilholci és Uglyai családok Máramaros megyei Kökényes, Ilholc, Uglya és Nereznice birtokait. — Mihályi: Máramaros 170. (A leleszi konv. 1411. okt. 19-i okl.-ből: 1088. Leleszi konv. orsz. lt. Metales. Máramaros 21. — DF 209539.) — Eredetiben: Erdew de Kwkenyes, Tatameer, Staan, Kwkenyes de Ffarkasfalwa. — 1492. nov. 14-i átírása: DL 62370. (Ibrányi cs.) — (M.) 712 Júl. 16. (in Warano, f. V. p. div. apóst.) Rozgon-i Simon országbíró a leleszi konvent­hez. Vizsgálja ki Azar-i Lőrinc fia: Péter panaszát, amely szerint a múlt kedden (júl. 14.), amikor Zemplén megye [bírói székéről], ahol ügyeit intézte, haza indult, patruelis testvére: Péter fia: Mihály — a közöttük folyó per közben — birtokrésze területén a nyílt úton kivont karddal rárontott, hasba szúrta, és életveszélyesen megsebesítette. Az eljárásról a királynak tegyen jelentést. Vízfoltos papíron, zárlatán pecsét nyomával. Leleszi konv. orsz. lt. Acta a. 1411. n. 11. (DF 220553.) 713 Júl. 16. (12. die diei dom. p. visit. Virg.) A bácsi káptalan bizonyítja, hogy Wylak-i László és Imre macsói bánok (magn.) ítéletlevele és kérése értelmében Barlyad-i Bálint mester báni ítélőmester mint külön kiküldött királyi ember Kwlpy birtok déli felébe és az ottani Mindszent-egyház kegyúri jogának felébe beiktatta a felpereseket: László frater-t, a Szt. Anna-kolostor lector-át, Kulpy János leányait: Katho-t, Dobornok-i György feleségét és Erzsébetet, Gaath-i János leányát: Margitot, nem véve figyelembe az alperesek: Raad-i István diák és Tamasfalwa-i Miklós fia: György ellentmondását. Hártyán, függőpecsétje hiányzik. DL 9802. (NRA 1711-25.) — (M.) 714 Júl. 16. A fehérvári káptalan Zs.-hoz. Fejér megyében vizsgálatot tartva Moha birtokon eltiltotta Szent­györgyi Vince Bálintot és Tamás fiait, továbbá jobbágyaikat a fehérvári keresztesek Barc nevű birtoka szántóföldjeinek, rétjeinek, erdeinek használatától. — Fejér X/5. 223. (DL 106261.—Székesfehérvári keresztesek konv. mit.) — Fejér m. évk. 5 (1971) 205, reg. — (M.) 715 Júl. 16. A zágrábi káptalan előtt Tokovci Pál és Kozovci Csemer János tiltakoznak az ellen, hogy Monoszlói Csupor Pál zágrábi és körösi ispán elfoglalja Kozovc, Marjasovc, Finefölde és Palicsna nevű (Körös megyei) birtokaikat. — Levt. közi. X (1932) 107, reg. (AHR Acta Paulinorum. Garig 4-1. — DL 35372.) — (M.) 716 Júl. 16. Szentpéter. Borsod megye ötödmagával eskütételre kötelezi Rozsnyói Hensel rudabányai polgárt annak bizonyságául, hogy famulusa nem az ő akaratából verte meg a béli apát horváti jobbágyát és vette el hálóját, ugyanannak védekezését pedig elfogadja, hogy az árkot, amelynek kiásásával az apát száz új forintnyi kárt szenvedett, Zs. rendeletére készíttette. — Arch. Közi. VI. k. XVIII. 1. (Egri kápt. apátsági lt. — 1988-ban nem találták Egerben.) — (M.) 717 Júl. 16. (f. V. p. div. ap.) (Pozsony város tanácsa előtt) polgára, Seydl Glymph és felesége, Elspet elismerik, hogy 69 aranyforinttal tartoznak Dietreichen dem Fleisser polgártársuknak, aki rechter selbgeschol fur sy worden ist hincz den Kolnern, és feleségének, Dorothea-nak. Zálogul lekötik házukat glegen zu Prespurch in der Stat, aintthalben zenest des Veytleins haws, anderthalben zenest Hannsen des Rosenwerger haws, auch vnsern Weingarten, genannt der Wachssen Meyster, glegen auf der Statgepiet, zenest des Jobsts Weingarten. Ha zu rechter zeit nem fizetnének, a másik fél a záloggal szabadon rendelkezhet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom