Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

(Anna) Kapi András mester özvegye 525 annualis levél lásd éves megbízás Antal csornai prépost 301, 1112-1113, 1782, 2486, 2562 - esztergomi kanonok, a nyitrai dézsmakés decimá­tora 1393 - kustáni plébános 288 - ragusai érsek 846 - sződi plébános, ügyvéd 1107 - vegliai vicecomes 1570 Anthonicana civitas (Itália) 785 antiochiai patriarcha 305-306, 797 Antosjn. 1970 anyai jog 1836; rész 1534, 1580 Anyás jn. 1522 Ányos cs., Korosi 140 Apa szn. 654 Apácai cs. 728 apácakolostor, Ivanics 2229; Nyúlsziget 812 Apácavásárhely h. (Veszprém m.) kh. 170 Apagh szn. 2633 Apagyi cs. 2389 - Fülöp megyei ember 2259 - Gergely királyi ember 311 - László királyi ember 1521 Apátfalva h. (Borsod m.) 344; (Fehér m.) 969 Apátfalvai Miklós csanádi kanonok 1394 Apatha-i lásd Apácai Apáthida h. (Kolozs m.) 2122; kh. 452,623-624 Apáti h. (Bodrog m.) 860, 862; (Hont m.) másképp Nénye majd Bátorfalva 2321; (Szabolcs m.) 648; (Tolnám.) 1892; (Zaránd m.) 2269 - cs. 270, 1067 - Beke királyi ember 280 -Csehcs. 270 - Dénes megyei ember 2210 - György királyi ember 641 -Kapolcscs. 648,2081 - György és László királyi emberek 1541 - Miklós esztergomi érsek (1358-1366) 140, 856 - Pál királyi ember 280; megyei ember 2210 Apci [X] (Egyed fia) ügyvéd 1385 Apjokjn. 157 Aponyi cs. 99,542,2049 - Borjú Kelemen és Péter királyi ember 1507 - Péter királyi ember 1507 Apostag h. (Fejér m.) 1197 apostata 2030 apostoli constitutiók 1235, 1623; lásd még pápai constitutiók - szék kiküldött bírái 2199 Apród cs., Tótselymesi 1118, 2029 Apzon-i lásd Aponyi aquileiai egyházi javadalom kérése 1446 - patriarcha: Teck Lajos Ar h. (Szatmár m.) 2378 Aracs cs., Povsinci 1082 Aracsa h. (Torontál m.) kh. 191 Arácsi András és Péter királyi emberek 391 - János és László királyi emberek 1531 Aradm. 3,587,2037; hatósága 1722 - megyei birtokok 2269 áradás 451 aradi alispán: Bocskai Miklós, Mikeszászai Kolozs­vári Tamás - főesperes: Ötvényi Domokos 2165 - főesperesség 1394,2161,2165 -kanonokság 1879 - káptalan mint hh. 71, 587, 728, 808, 816, 903, 1377, 1489, 1499, 1844, 2305, 2379, 2447, 2503, 2509,2511 - succentor: János 903 aragón király: Alfonz (V.) - infáns: Henrik 1402 -követ 62,955, 1095 Aragónia 227, 294, 423, 429, 713, 822, 1000, 1182, 1211,1604, 2374, 2378 Aranyadi cs. 1270 aranyáni jobbágyok 2453 aranygyűrű 272, 2304 aranyműves 373, 803, 2633 Aranyos h. (Somogy m.) 965, 983, 1429; (Szabolcs m.) 868-869; (Szepes m.) 1466,1584 - István szondi esküdt 36 Aranyosi cs. 255, 1466, 1584 - Antal királyi ember 1938, 2516 - Bertalan királyi ember 1938, 2516 - Borkithel cs. 1584 - János királyi ember 1938 - Mátyás királyi ember 2516 - Péter királyi ember 1531 Aranyospatak p. (Szepes m.) 1741 aranyozott ékességek 1933; ezüst kupa 1936; hajék 2304; kocsi 445; serleg 807 aranyzálog 1376 aratás 1124 Aravycha lásd Orjavica arbiter lásd fogott bíró arbitrium 910; elhalasztása 1839; módosítása 732 Arbo h. (Zemplén m.) 2569 Archys\n. 998 arculütés 394 Ardó h. (Bereg m.) 1810,1832; (Tornám.) 1279; (Ugocsa m.) 521, 581, 839, 1018, 1172, 2256; kh. 1633 Ardói cs. 521, 529, 581-582, 839, 950, 1018, 2009

Next

/
Oldalképek
Tartalom