249. oldal, 9603 találat, 5000 megjelenítve (0,063 másodperc)

Találatok

4961. 1966-01-01 / 1. szám
[...] 25 P Géza 26 Sz Sándor 27 V ÁKOS 28 H [...] 17 Cs Gertrud 18 P Sándor Ede 19 Sz József 20 [...] 12 Sz Jónás 13 V Szaniszló 14 H Klementina 15 K [...]
4962. 2017-01-28 / 24. szám
[...] csü­törtökön a város képviselő­testülete Farkas Sándor pol­gármester közlése szerint a szociális [...] Zsoltnak is A levéllel egyetér­tett Szaniszló László Szilvás­várad Varga Sándorné Mó [...] hamaro­san megszűnik A kérdést Farkas Sándor­nak Verpelét polgármesteré­nek továbbítottuk Megtud­tuk valóban [...] be­lül nem tudják ellátni Farkas Sándor elmondta az elkövetkezőkben a társulás­ban [...]
4963. 1987-02-09 / 33. szám
[...] ismét Litkey Miklóst helyetteseinek Körömi Sán­dort és Varró Istvánt válasz­tották A [...] a termelőszövetkezi l szerelőjének Tőkési Sándornak Vimola Károly felvétele Pécel Diáksport [...] Bódi Kolozs J Seregi Somogyiné Szaniszló Zsulya Csere Havas Kiszel Kolozs [...]
4964. 1941-04-27 / 95. szám
[...] felmerültek A megbe­szélés után Skultéty Sándor idegenforgalmi tisztviselő társaságában megszemlélte a [...] rósághoz ifj vitéz dr Galamb Sándor szegedi törvényszéki titkárt a hódmezővásárhelyi [...] tanár Orvosi hir Dr Bácskai Sándor katonai szolgálatból hazatért és rendelését [...] 81 özv Lovászi Antalné 78 Szaniszló Istvánné 52 Komjáthi Sándorué 31 [...]
4965. 1976-04-30 / 102. szám
[...] Ferenc dr Ábrahám Antalné Kovács Sándor Cservenka Ferencné Friss Antalné Gáspár Sándor Sziics Istvánné Orbán Józsefné XX [...] Nagykőrösi Konzervgyárnak Az ünnepségen Gáspár Sándor inéliatta az üzem kollektívájának sikereit [...] kitüntetések átadá­sára került sor Gáspár Sán­dor átadta a Népköztársaság kiváló brigádja [...] pártbizottság tit­kára Vass Imréné csoportve­zető Szaniszló Istvánné cso­portvezető Gimes Tibor mű­vezető [...]
4966. 2012-05-29 / 124. szám
[...] G Puskás L Szítai R Sándor L Kovács B Mo­csár Cs [...] Á Nyavádi S Edző Lőrincz Sándor Gól Lakatos J 2 illetve [...] sikert kívánok az ellenfélnek Lőrincz Sándor Megérdemelt hazai győ­zelem született Gratulálunk [...] Zs Edző Szabó Gusztáv Vámosoroszi Szaniszló Á Csernyi A Tapas L [...]
4967. 1998-04-21 / 93. szám
[...] Varga Kiss Asztalos Gé gény Sándor Szécsi Kosz tyu Edző Gáspár [...] L Hajdúnánás Boros Drótos Sipos Szaniszló Tábori Borsod Volán Lente Mónus [...] VSC Makrai Ózd Nagykaposi Balmazújváros Sándor Édelény Marcsek Szekrényes Varga Rakamaz [...]
4968. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Blum József Poszet Márton Szigethy Sándor 50 50 fillért Ekker Ferenczné [...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...]
4969. 1931-05-16 / 109. szám
[...] főhadnagy Zedwitz kapitány von Hühneberg Sza­niszló Schwarzenberg főhad­nagy Pál ff y [...] Patkós Irma Kiss Manyi Fülöp Sándor Elek Ica Fáy Béla Hortobágyi [...]
4970. 1991-12-27 / 52. szám
[...] K Gertrúd Patrik 18 Sz Sándor Ede 19 Cs József Benedek [...] P Zsolt 11 Sz Leó Szaniszló 12 V Gyula 16 HÉT [...]
4971. 1990-08-01 / 177. szám
[...] SC vaspapucsosait Hajdú Zol­tán Újhelyi Sándor és Bö­szörményi Zsolt közül jelöli [...] Ke­rékjártó Tamás is helyet kap szaniszló Bclörők járlak az MLSZ ben [...]
4972. 1910-11-19 / 92. szám
[...] Dirhon Ber­talanná végrehajtatónak kisk Kursma Sándor végrehajtást szenvedő elleni 27 korona [...] udvar s kert­ből kiskorú Kursma Sándor nevén irt 8 részre az [...] és javításra előjegyzések eszközölhetők Udvardi Szaniszló utódánál Sátoraljaújhelyben Dr Szepessi ház [...]
4973. 1999-11-21 / 47. szám
[...] vezetéstechnikai tanfolyamát nyerte Dr Szekeres Sándor Szülök Szabó Judit Drávasztóva Maczár [...] Ernőné Süttő Fáber Dávid Nagykovácsi Szaniszló Eszter Budapest Kovács Sándor Martfű Nyereményinformációért hívható a 06 [...]
4974. 1979-03-30 / 75. szám
[...] ki részüket A hozzászólások során Sándor István az országos ifjúsági bajnokságban [...] a járás sportjának fejlesztésében Géczi Sándor A 3 0 tanulságai Folytatás [...] 13 1 fszt 2 György Sándor kút­fúró részlegvezetőnél Tel 471 034 [...] dűlő 4 Megtekinthető a hely­színen Szaniszló Pál Vennék 2 től 5 [...]
4975. 1904-09-11 / 37. szám
[...] csornai prépostpraelatus Köhalmy Márton Molnár Szaniszló és Grátzer Alfonz premontrei tanárokat [...] tapolczai Bogyay György zalaegerszegi Dénes Sándor nagykanizsai szol­gabirák pályáznak Az eddigi [...]
4976. 1994-07-22 / 170. szám
[...] Költők társaságában Ferenczy István Csoóri Sándor Idegszálaival a szél Trafflpax és [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc Százhalombattai tévé A százhalombattai [...]
4977. 1938-07-14 / 155. szám
[...] 22 38 2200 pengőért Kádár Sándor eladta Kiss Antal és nejének [...] 40 50 3000 pengőért Kádár Sándor eladta Kiss Rozália és társának [...] Varga János és társai eladták Szaniszló János és társainak a Beltelek [...]
4978. 1921-05-07 / 98. szám
[...] gróf fel­szólalása volt Előtte Qieswein Sán­dor beszélt a pénzügyminiszter pe­dig egy [...] költségvetés tárgyalá­sára tértek át Gieswin Sándor köszönetet mond Andrássy Gyula grófnak [...] május 6 szombat R kath Szaniszló pk Prot Napoleon A nap [...]
4979. 1958-04-23 / 95. szám
[...] teszik Bodnár László és Nagy Sán­dor szintén két cséplőgép javí­tását vállalta [...] titkárát cs a megjelent akti­vistákat Szaniszló János elvtárs az MHS megyei [...]
4980. 2013-07-01 / 151. szám
[...] Illyés Tibor MTVA MTI és Szaniszló Róbert Fo cus Press Agency [...] gát 1 Székács Máté 2 Sándor Kris­tóf 1500 m akadály 1 [...]