Észak-Magyarország, 1999. július (55. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

■ Sátoros ünnep Beszélgetés Istenről, hitről, megértésről /4 Zenei diploma Angliában énekeltek a sárospatakiak /8 DFC-terv Az önkormányzati képviselők is labdába rúgnak /9 IDŐJÁRÁS: Derűs idő \ Nappal 25 - 27 °C Éjszaka 14-16 °C ÁRA: 32 Ft, előfizetőknek: 23,10 Ft JMIIUJ Megjelenik; SS 000példányban 4RMMÜÍ* '■■ ■ ■ ­Eladó állami vagyonrészek Budapest (MTI) - Még a nyáron eladja az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) az energiaszolgáltatókban lévő ki­sebbségi állami részvényeket, az ősszel pe­dig értékesítik a tb-vagyon részét képező OTP-papírokat is - mondta Stumpf István, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter. Hirdetés TESCO 1 Vlár csak hipermarket MISKOLC Szentpéteri kapu 13 NAP A NYITÁSIG! Erőszakos képernyő: mi az ön véleménye? Miskolc (ÉM) - Az erőszakos képernyő nyomai egyre inkább fellelhetők a gyer­mekek viselkedésében: már az óvodások is mind durvábbak az óvodai pedagógu­sok szerint. Az Észak-Magyarország azon­ban nemcsak az ő véleményükre kíváncsi e témában: olvasóink az 5. oldalon meg­jelenő cikkünk mellett egy kupont talál­hatnak, amelyen kifejthetik véleményü­ket. A lapunkhoz visszaküldött válaszokat folyamatosan közöljük. HÍRCSOKOR • Búcsú a tengerészgyalogosoktól. Ma kezdődik meg a hat hete Taszárra vezé­nyelt amerikai katonák és a 24 darab F 18-as vadászbombázó hazatelepítése a dél-karolinai Beaufort-i légitámaszpont­ra. A 750 tengerészgyalogost tegnap a magyar honvédelmi miniszter jelenlété­ben az Egyesült Államok budapesti nagy­követe búcsúztatta a bázison. • Feloldott horvát útblokád. A horvátor­szági gazdák szerdán délután minden fon­tosabb főútvonalon ideiglenesen feloldot­ták a blokádot Szlavóniában, lehetővé té­ve ezzel a forgalmat a horvát-magyar és a horvát-boszniai határátkelőkön keresztül. Járai Zsigmond: Nem nőnek az adóterhek A pénzügyminiszter szerint tartható a 4-5 százalékos gazdasági növekedés Budapest (MTI) - Nem nőnek az adóterhek egyik társadalmi rétegnél sem jövőre. Legalább­is ebben gondolkodik a pénz­ügyi tárca a hét eleji kétnapos kormányülést követően. A kormány nem vetette el a Pénz­ügyminisztérium eredeti koncep­cióját, hanem finomabb változta­tásokat kér a jövő évi adórend­szerben. A kabinet szerint új adó­kat nem lehet bevezetni - jelen­tette ki Járai Zsigmond pénzügy­miniszter egy tegnapi sajtóbeszél­getésen. Járai aláhúzta: a kabinet egyet­értett azokkal az alapelvekkel, hogy a jövő évi adórendszert te­kintve csökkenjenek az elvoná­sok, javítsák az adórendszeren keresztül is a családok helyzetét, és jobbá váljék a kis és közepes vállalkozások működési feltétele, gazdasági háttere. Mivel a kor­mány döntése értelmében az adó- kedvezményeket nem törlik el, most a Pénzügyminisztérium egyenként megvizsgálja majd az egyes kedvezményeket, és azok­nál az esetleges egyszerüstéseket szorgalmazza. A PM a július 27-i kabinetülés­re elkészíti a változtatásait, ám az biztos, hogy a családi kedvez­mények az adórendszerben is ér­vényesülnek majd - mondta a miniszter. Kérdésre válaszolva kifejtette: a GDP 3,3 százalékos első negyed­évi növekedése ugyan alatta ma­rad a várakozásoknak, de ez nem kérdőjelezi meg az év egészére előzetesen várt 4-5 százalékos gazdasági növekedést. Járai ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az Európai Unióban a má­sodik félévben lényegesen gyor­sabb lesz a gazdaság bővülése, mint azt előrejelezték. A pénz­ügyminiszter szerint a bruttó ha­zai terméknek a prognózishoz ké­pest kisebb növekedése elsősor­ban az import első háromhavi, vártnál gyorsabb emelkedése mi­att következett be. /7 Aratasra készén. Péter 1 Pálkor ugyan megyénkben sem 1 kezdődött meg az aratás, de a gé- ■">' pék és az emberek indulásra ké­szek. A bevételi kilátások azon­ban nem csak az időjárás miatt bizonytalanok. /7 Fotó: Vajda János Millenniumra szóló kezdeményezések Miskolc (ÉM) - A millennium méltó megünnepléséhez a helyi kezdeményezések szakmai, er­kölcsi és anyagi támogatásával szeretne hozzájárulni a Millen­niumi Kormánybiztosi Hivatal. A testület észak-keleti regioná­lis képviselőjétől, Görömbölyi Lászlótól tudjuk: jelenleg a hozzá tartozó három megye - Borsod- Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád - települései rendkívül változatos elképzelésekkel jelentkeztek a kormánybiztos felhívására. Csak a mi megyénkből 250 tervet küld­tek el a hivatalba. Görömbölyi László elmondta: szándékuk szerint legkésőbb szeptemberig mindenki konkrét választ kap beadványára. A mil­lenniumra fordítható pénzből azonban a kormánybiztosi hiva­talnak csak 1,8 milliárd forint áll a rendelkezésére, így az ön- kormányzatoknak saját zsebből is támogatniuk kell ünnepi el­képzeléseiket. /5 Bank-jelentés Budapest (MTI) - Napokon belül várható a miniszterel­nök döntése arról, milyen mélységben tájékoztatják a közvéleményt a Kormányza­ti Ellenőrzési Hivatalnak a Postabank vizsgálatáról szó­ló jelentéséről. 9 770133 035040 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG LAPKIADÓ KFT. B 3501 Miskolc, Postafiók 351 (£) (46)414-022 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 5000 0 ■ fizikai szellemi il f 992 1993 1994 1995 1996 1997'1998 Forrás: KSH - Gr,lük,): ÉM Dixie-csillagok. Ju­bilál a Nemzetközi Dixie­land Fesztivál, ez a hétvé­ge már a tizenötödik alka­lom, hogy a dixie legjobb hazai és külföldi képvise­lői zenélnek a Diósgyőri Várban. /8 Fotó: Vajda János Tömeges per Miskolc (ÉM PT) - Az adóbe­vételt különösen nagy mérték­ben csökkentő adócsalás és más bűncselekmények miatt 153 személy ellen indult per teg­nap kezdődött el a Miskolci Bíróságon. Mint arról három héttel ez­előtt hírt adtunk: a Borsodgép- ker Kft. ügyvezetője 1993-tól több mint száz személyt, köztük több (néhány száz forintért megvásárolt) hajléktalant is fel­használt ahhoz a törvénytelen ügylethez, melyben - vád sze­rint - 15 millió forint általános forgalmi adó elcsalásával káro­sította meg az államot. A szerdai nyitótárgyaláson több vádlott nem jelent meg, a hajléktalanok pedig általában ügyvéd nélkül érkeztek a bíró­ságra. A tárgyalás a későbbiek­ben folytatódik. Az a nagy fekete folt Miskolc (ÉM) - A Nap és a Hold a legrégebb idők óta jelen van a szimbólumokban, a mito­lógiákban. Ez a tisztelet öröklő­dik tovább, és elképzelhető, hogy a kultikus viszonyulás az oka annak is, hogy most az ez­redvégen nemcsak a csillagá­szok fogadják izgatottan a nagy fogyatkozást. Egész oldalas összeállításunkban a folyamat érdekességeit részletezzük, meg­kérdeztünk egy olyan embert is, aki mái* látott napfogyatkozást, és egy szemész főorvos is meg­fogalmazza tanácsait. /6

Next

/
Oldalképek
Tartalom