34. oldal, 732 találat

Találatok

661. 2004-07-12 / 161. szám
[...] egyik legjelesebb magyar íróját Fekete Istvánt A József Attila díjas alkotó [...] Szent Vendel kápolna falán Fekete István 1900 ban született Göllében Jókai [...] Bizottsághoz fordultak kérelmükkel Ifjabb Fekete István és Edit kérése meghallgattatott tudtuk meg az újratemetés [...] író a so­mogyiak nevében Gyenesei Ist­ván a megyei közgyűlés elnöke emlékezik [...]
662. 1999-09-08 / 209. szám
[...] Szolgáltatói oldal az interneten is Kerese aktuális ajánlatainkat a Somogy Megyei [...] Tel 82 376 072 Pintér Istvánná SZÁLLÁSADÓK figyelem Németországi uta­zási iroda [...]
663. 1964-04-09 / 82. szám
[...] megállta helyét a szemlén Hársházi István levelező jól vizsgáztak a nagyberényi [...] megállapí­totta hogy jogos a szentiván­pusztaiak kérése Eddig azonban csak a községeket [...] telt el a teadélután Antal István tsz tag Vasutasok a vizsgabiztos [...] peütg nem le­hetett semmiről Lukács István a boyszolgá lat vezetője elismerte [...]
664. 1958-12-17 / 297. szám
[...] nak csak az az egy ké­rése van hogy az utasok ilyenkor [...] Osváth Ernő Gombócz Zoltán ELEK ISTVÁN MERÉNYLET A VILÁGŰRBEN A Hold [...] sporteseményeket örökítenek meg legkiválóbb művészfotog­Honfi István ráfusalnk akik egyaránt is­merik a [...]
665. 1964-05-27 / 122. szám
[...] Barna tanítóképzős hallgató Kétszázötven csatád kérése A Nagyatád és Vidéke Föld [...] kar­órával jutalmazták Az ötödi­kes Káldi István 91 a hetedi­kes Szabadi Zsuzsa [...] Igazgató­ságának intézkedésére számfej­tették a Szabó Istvánnak járó bért s az április [...] bevezették ezt a rendszert Borhélv Istvánná késleltetette a pör befejezését Érthetetlen [...]
666. 1956-07-29 / 178. szám
[...] éppen helyes A párttagok vélemé­nyének kérése nélkül osztják be a hallgatókat [...] 1552 évi ostromának amikor Dobó István a hős várkapitány vi­tézeivel és [...]
667. 1964-12-25 / 302. szám
[...] Abban a hitben hogy az Ist­ván villába intézett telegraih momat megkaptad [...] vala­mi küldenivalód küldd rög­tön Külön kérése hogy zsom békos ülőkét négy [...]
668. 1982-09-24 / 224. szám
[...] 4 I em 8 Hevesi István 3247 JÁRMŰ Volkswagen Golf eladó [...] Me­csek gyermekbutor eladó Kaposvár Fekete István út 26 223443 E ladó [...] ti 6 a 3190 Bejárónőt kérésé napi négy órai el­foglaltságra Kapos­vár [...]
669. 1958-04-16 / 89. szám
[...] A mielőbbi intézkedések re­ményében CSUHA ISTVÁN Kaposvár Háromszáz lakó érdekében WJ [...] Öröm ürömmel cí­men közöltük Károly Istvánná pusztakovácsi lakos pana­szát A Közlekedés [...] át Laki Pál A termelőszövetkezet kérése A fiadi Lenin tsz 1951 [...]
670. 1962-03-10 / 58. szám
[...] megalapozatlannak értékel­hetetlennek bizonyult véle­kedik Ostoros István igazgató és Máiké István a pártszerve­zet titkára Néhány üzemrészben [...] a többi fia­talnak az a kérése hogy ne egy brigádot képezzenek [...] hűtő csomagpló ifjúsági brigádjai Pápai István műve­zető pértyezetőségi tag segít­ségével igen [...] a gyűlölet érzésére Kit védjen Istvánt az orvost vagy saját magát [...]
671. 1976-02-21 / 44. szám
[...] A helyszínre szállítás díjtalan Ungváry Ist­ván lakatos mester Vajszló Kossuth La­jos [...] Nőik Lapjában jelent meg egy kérése Mint írta már két éve [...] 00 Hírek 0 10 Pető István táncdalaiból 0 25 Himnusz o [...]
672. 1963-01-03 / 1. szám
[...] gyerek megfagyhat vé­kony ruhájában Schilling István brigádvezető éá a Rákóczi Termelő [...] indulnak A tsz tagok Schilling István szavára vágtak neki az er­dőnek [...] Bánki Gyula levelező Hat család kérése Csurgón a Kossuth utcáról egy [...]
673. 1999-10-06 / 233. szám
[...] Szolgáltatói oldal az interneten is Kérésé aktuális ajánlatainkat a Somogy Megyei [...] SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ SZÖVEGSZERKESZTÉS számítógépkezeléssel kezdőknek Pintér Istvánná 82 376 072 82 415 [...] 82 433 731 Kaposvár Németh István fasor 31 sz alatt épülő [...]
674. 1956-08-09 / 187. szám
[...] ötéves terv szempontjából Br Dózsa István községi állatorvos Marcali Még lehet [...] kerüljön gyújtóeszköz Hatásos módszer Horváth István a Kaposvári Cukorgyár gépműhelyének főmű­vezetője [...] fórumát Jogtalan volt például Varga István elvtárs kérése hogy a rezsiműhelyt nem a [...]
675. 1961-02-15 / 39. szám
[...] ta­pasztalatokat váljék valóra a szülők kérése hívják össze őket külön az [...] a hizlalás fontosságát mondja Stefaich István a vállalat járási kirendeltségé­nek vezetője [...]
676. 1976-06-24 / 148. szám
[...] Lövölde u 2 a Törzsök István 2072 INGATLAN Balatonszemes Vö­rösmarty U [...] hirdetőbe 500601 ALBÉRLET Megvételre lakást kerese k Kaposvár te­rületén 120 000 [...] vicskotrá Vállalat dunai kirendelt­sége Kocsis István telefon 490 929 1138 Budapest [...]
677. 1960-08-02 / 181. szám
[...] Kaposvár anyakönyvi hírei Születés Mószely István fia Jó­zsef Németh János fia [...] nem úgy küldték el Lepenye Istvánt hanem ő mondta fel munkaviszonyát [...] Az igazgató fel­ajánlotta hogy Lepenye Ist­vánt ismét visszaveszik ha hajlandó dolgozni [...] vallomásá­ból megállapította hogy a pa­naszos kérése jogtalan volt a két érdekelt [...]
678. 1954-04-20 / 93. szám
[...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...] Miklós u 20 0 Tejüzem kérése megyénk dolgozó parasztjaihoz Minél télen [...]
679. 1954-01-21 / 17. szám
[...] tödtlémlk és a párliszerveze i kérése gy alkran visßzaiutasíí ásra tailá [...] egyik csoport volt a Szaöma István csoport a másik pedig i [...] A bajnokság során a Szabna István cso­portban a K Vasas nyerte [...] Zsurakovszki Mihály Felelős kiadó Tóth István Szerkesztőség Kaposvár Latinka Sándor u [...]
680. 1957-12-20 / 298. szám
[...] ne zárkózzanak el az ifjú­ság kérése elől hogy a tavasszal már [...] ilyen tehetséget par­lagon hagyni Gáspár István levelező Tudósítónktól Hogyan kaphatnak évközben [...] se­gítséget Somogyi Józsefné és Borsos Istvánná a nőta­nács vezetői szintén nem [...]