2. oldal, 73 találat (0,044 másodperc)

Találatok

21. 1940 / 100. szám
[...] Nemes Hársak Dr Rajner János vitéz Sághy Antal Salgótarjáni Kőszénbánya Rt [...] Krizsanovits János Dr Lépőid Antal vitéz Leidenfroszt Pálné Mátray Gyula Dr [...] Kornháber Samu Matus özv Magos Sándorné Malatinszky Anna Dr Mike Lajosné [...] Einczinger Sándor Dr Etter Jenő Farkas Jenő Fekete Irma Fekete Rezső [...]
22. 1915-02-14 / 13.szám
[...] oda álljanak az eddig oly vitézül harcolt magyar katonák mellé A [...] tün­tette ki az ellenség előtti vitéz ma­gatartásáért Wiblinger Jakab és Kurth [...] folytak be hozzám dr Ka­tona Sándornétól 6 ing 6 alsó nad­rág 4 pár szokni Farkas Adolftól 3 drb kalap Garay [...]
23. 1916-01-13 / 3 .szám
[...] össze bevehetetlen erödvonalunkban oroszlánként harco­ló vitézeink előtt ugy hogy még egy [...] a végpusztulását Most már a vitéz bolgárok is be­jelentették a szerbiai [...] 20 kor imafüzetekre dr Katona Sándorné 4 kor Schmidt Irma kö­tött [...] Géza Csathó Kál­mán Szabolcsek Mihály Farkas Imre stb neveivel találkozunk friss [...]
24. 1915-01-01 / 1.szám
[...] Leit­geb János 10 K Tóth Sándorné a karácsonyfa költségeihez 20 K [...] hangulatra talált s a sebesült vitéz katonák megvendégelésére a követ­kező 1 [...] Lászlóné Paulovits Gé­záné Bartalos Vincéné Farkas Ti­vadarné Brilli Gyuláné Schalkhász Ferencné [...] könnyekig meghatva az ott­honuktól távollevő vitézeket és jelen­voltakat A beszéd befejezte [...]
25. 1989. február / 2.szám
[...] Mikk Pál Torma Lászlóné Kovács Sándorné CSATORNASZERELŐ Mezei József CSERÉPKALYHAS Benyik [...] Éber István Henger István Horváth Sándorné Juhász László Kisbalázs András Lehoczky [...] u 11 Vasas u 35 Vitéz u 4 Vasvári P u [...] János Búzás József Cziglényi Tibor Farkas Aladár Győző Csaba Kósa János [...]
26. 1940 / 100. szám
[...] Écsy Gizella Engelhardt Ignác özv Farkas Elekné Frank Sándorné Giegler Ferenc György László Dr [...] Jaksics Tibor Jedlicska István Kempelen Farkas Ke­reszthegyi Kósik Ferenc Lőwy Sándor [...] IWó zer Anna N Józsefné vitéz Naményi Odesealchi Neihübd Antal özv [...] én tartotta záró­vizsgáját mikor is vitéz Zsiga Já­nos járási főszolgabíró üdvözölte [...]
27. 1935-06-09 / 46.szám
[...] az esztergomi és esztergommegyei tanítóság vitéz Sza­bó István kir tanfelügyelő elnökle­tével [...] adott elő A szeminárium végén vitéz Szabó István kir tanfelügyelő megköszönte [...] talál­kozóján 20 20 Eggenhofer Dezső Farkas Jenő dr Galambos Ferenc Gyarmathy Lajos Kiss János özvegy Magos Sándorné dr Németh György dr Oravetz [...]
28. 1943 / 101. szám
[...] dr Késmárki Frey Vilmos 25 Farkas Jenő 20 Kornháber Samu 15 özv Rudolf Istvánné 10 Frank Sándorné 5 pengő Adományok a Mikulás [...] érkeztek Katona Andor 1 roli Farkas Tivadar 10 drb emlékkendő Parecco [...] Rochlitz Elemér 2 üveg köl­nivíz Vitéz Matus Gyula 3 pár gyermek­harisnya [...]
29. 1934-11-18 / 90.szám
[...] Vilmos Gar­day István Gottmann István vitéz Gyarmathy József vitéz Lánghy Emil Reviczky Gábor dr [...] Erzsi szalon 1 női télikalap Farkas Jenőné 1 női ruha 3 [...] 2 cserép virág dr Katona Sándorné 2 szőnyeg Kará­csonyi István 1 [...] stílban ké­szült profilozott kaput találunk Vitéz János reneszánszba átfesttette élénk piros [...]
30. 1943 / 13. szám
[...] Himnusz Hungária cimü versét sza­valta farkas János bencés gimnázium IV o [...] Gyula Gregoro vics Lipót Illés Sándorné dr Mertán János dr Mészáros [...] dr Csárszky István Jeszenszky Kálmán vitéz Ronkay Antal 3 3 P [...] Kemény Lajoe 5 P Frank Sándorné 3 P összesen 198 P [...]
31. 1941-10-11 / 82.szám
[...] Frey Vilmos dr Meszlényi Zoltán vitéz Sághy Antal N N 20 [...] Sándor Nádler István Obermüller Ferenc vitéz Szívós­Waldvogel József 5 5 dr [...] dr Kőmives László Maros Antal vitéz Ónody Jánoskuti József Steinwender József [...] 5 5 P Reviczky Elemér Farkas Lóránt Illés Sándorné 3 P Szentgyörgyi Mária 2 [...]
32. 1942 / 35. szám
[...] 4 P t adtak Domonkos Sándorné dr Hamar Pálné Koreánkat Józsefné dr Biró Dezső vitéz Szívós Waldvogel Jó­zsef Torma József [...] t adtak ífj Adamcsa István Far­kas Gyula Szeidi József Szatzlauer Gyuia [...] özv Etter Uaönné dr Katona Sándorné Bauer Imre dr Schwarz Pal [...]
33. 1934-07-15 / 55.szám
[...] Lajos elnök Csákvári Mihály alelnök Farkas Dezső titkár Keresk szakosztály Schrank [...] alelnök Apró háziállatok kiállítás szak­osztálya vitéz Pongrácz Bárta Ede elnök Reusz [...] titkár Háziipari szakosztály Dr Katona Sándorné elnök v Matus Gyuláné alelnök [...] Műszaki bizottság Homor Kálmán és vitéz Dudás László Szállás és közlekedési [...]
34. 2006-12-21 / 51-52. szám
[...] Iskola kitű­nő tanulója az Esztergomi Vitézek Rugby SE sportolója Magyar Baj­nok [...] tagja Várszegi Balázs testnevelője Bodó Sándorné edzője Zöld István és Spóner [...] Általános Iskola tanulója az Esztergomi Vitézek Rugby Sportegyesület sportolója Magyar Bajnpk [...] döntőjén második helyezést ért el Farkas Virág országos úszóversenyen nyert ezüstérmet [...]
35. 1940 / 74. szám
[...] Román Sándor dr Rudolf Béla vitéz Sághy An­tal dr Schmidt Sándor [...] Schrott Amália dr Szemessy Ferenc vitéz Szivós Waldvo gel József dr [...] Samu Laux Antal özv Magos Sándorné dr Mattya sóvszky Béláné Nagy [...] Julia özv Draxler Alajosné özv Far­kas Elekné Fekete Rezső Ferencrendi Gimnázium [...]
36. 1944 / 1. szám
[...] 50 Jeszenszky Kálmán 20 brank Sándorné Kerschbaummayer Károly 10 10 özv [...] okirati dicséretben részesítette A kitüntetést vitéz dr Csiby László vi­tézi székkapitány [...] m kir belügyminiszter bajóti jegyzővé Farkas Sándor ideiglene­sen kinevezett dunamocsi körjegyzőt [...] gyermekem mellé azonnali be­lépésre Cím Farkas Gyula Deák Fe renc utca [...]
37. 1943 / 10. szám
[...] Margit Ma latinszky Anna Várady Sándorné Schwartz gyógyszertár Riedl Gyula Szalva [...] dr Mike Lajosné Feigl Mihály vitéz Bogárdy Lászlóné özv Czobor Gyuláné [...] Kiinda Gyuláné Fritz Ernő Balázs Sándorné dr Zákonyi Jánosné özv Kalapos [...] 125 175 köbe csónakmo­tort Cim Farkas kalaposm Esztergom Veszek szecskavágógépet jókar [...]
38. 1930-03-20 / 23.szám
[...] Sándor Mihályi Kál­mán Vetsey Ede vitéz Végh Kál mán dr Vaszary [...] Hajnal Oszkár Fehér Gyula dr vitéz Szivós Waldvogel József Hank János [...] Kertész János és nejétől Bertoldi Sándorné legelő 200 P Horvát Szeder [...] Mai Sherlok Holmes 5 30 Farkas Jenő cigányzenekará­nak hangversenye 6 30 [...]
39. 1939 / 11. szám
[...] számában dr Halmi Miklós verérigszgató vitéz Bornemisza Félix vitéz Bátorffy Vil­mos nyilatkoznak A Beszkári [...] bútorkereskedő cég 2 2 Frank Sándorné L 50 Steiner Jenőné Czibor [...] kg dió Giegler cég játékok Farkas Jenő 3 drb gyermekszvetter Chszág [...]
40. 1915-01-31 / 9.szám
[...] a király az ellenséggel szemben vi­téz magatartásak elismeréséül Kinder­man Róbert 76 [...] Rajner Lajos püspök Ma­gurányi József Farkas Tivadar Brutsy János és dr [...] tucat harisnyát Ezenkívül dr Katona Sándorné 2 vég Fekete Linka pedig [...] Annavölgy 10 K Dr Katona Sán­dorné 3 K Dvihally Géza 2 [...]