29 találat (0,303 másodperc)

Találatok

1. 1905-12-28 / 52. szám
[...] Rezső Árvay István Csák Kálmán Farkas Ferencz Cziráky István Borsos György [...] né Kiosetz Istvánné VargaVilmosné Rutich Sándorné Mcranaini Tamásné Uemm Józsefné Dervarits [...] ugyanebben a hivatal bari Bor vitéz Bor József bort ivott tegnapelőtt [...]
2. 1906-01-18 / 3. szám
[...] 3 Pálnó 40 fill özv Farkas Lajcsiié 30 fill Kastás Józsefné 40 fill Erigelhai t Sándorné Donáczi Lajos 10 10 fill [...] 1 1 kor özv Part Sándorné Hrádek 4 kor Takács Kata­lin [...] énekelt Divinszky ur A János vitéz­ből négy sornak a szövegét megtanulta [...]
3. 1906-03-01 / 9. szám
[...] ült a közönség mert János vitéz volt i s men Jászai [...] N 30 30 f Hunyady Sándorné 20 f Fürst Henrik N [...] Men­tes György dr Fenczlinger József Farkas Lajos Gombás István Hauk Ffrenczné [...]
4. 1910-01-06 / 1. szám
[...] a maga valamint özv Németh Sándorné szül Juranits Mária Magdolna édes [...] halálra verte Hermán Istvánt A vitéz rendörbiztos czimü múltkori czik­künkre védekező [...] m kir honvédelm 1 miniszter Farkas Aladár 20 honvédgyalogezred­beli századost Nagykanizsáról [...]
5. 1892-06-19 / 25. szám
[...] lett volna O Felségének alkalma vitéz seregét a harcmezőre küldeni de [...] Máté ur Sármellék özvegy Skublics Sándorné urnő Szt Mihály 3 3 [...] Dunst K apát ur Keszthely Farkas József ur Bagód Kis­faludy Sándor [...]
6. 1895-02-17 / 7. szám
[...] egerszegi kereskedő eljegyezte Zala Egerszegen Farkas Gizella kisasszonyt Farkas Márton földbirtokos kedves leányát Kinevezés [...] elnök Takács Jenőné alelnök Glázer Sándorné titkár Vastag Jánosné pénztár nok [...] s egyike volt a honvédség legvitézebb huszárainak A világosi fegyverletétel után [...]
7. 1903-03-15 / 11. szám
[...] magyar seregbe és Klapka alatt vitézül harcolt több ütközetben Tüzér volt [...] K N N 40 f Farkas Gizella 20 f Baksa János [...] f Domonkos Anna 10 f Farkas Józsefné 1 K Mészáros János [...] F 2 2 K Rutich Sándorné Kotsis Sándorné dr Csák Károlyné Reisinger ós [...]
8. 1908-08-30 / 35. szám
[...] Dr Isoó Jánosné 18 Rutieh Sándorné 19 Dr Korbai Károly ié [...] L myay János Lendvay Balázs Farkas Ferenc N N Szenecsár Antal [...] Róza Kisfaludy Sándor neje Csokonai Vitéz Mihály Berzsenyi Dániel Csány László [...]
9. 1925-05-05 / 99. szám
[...] Tabajdy elnök ezután bejelenti a vitéz Bobest Mátyás távozásával meg­üresedett alelnökséget [...] maga és a választmány nevében vitéz Bo­best Mátyásnak az egyesület meg­alapítójának [...] Szabady Károly Osztályvezetők 1 Atlétikai vitéz Farkas Endre és Szépudvary László tanító [...] mély érzésű szavalatai özv Vajda Sándorné munkáját dicsérik Az ünnepély díszletei [...]
10. 1925-11-04 / 249. szám
[...] 2 Miheller Béláná 2 Kugler Sándorné 1 Farkas Lajosné 1 Szabó Aníalné 7 [...] Jenő 2 Filó Ferencné 2 vitéz Óhegyi Ferencné 2 Wolf Sándorné 1 Sinkó Lajosné 1 Bakra [...]
11. 1941-05-03 / 100. szám
[...] pengő Wollák János Zalaegerszeg Balogh Sándorné Babosdöbréte erdő 700 pengő Tóth [...] Józséfné Álsónemesapáti erdő 200 pengő Farkas József Babosdöbréte Szele István Babosdöbréte [...] 36 pengő Illés Andor Csömödér vitéz János József Iklódbördőce 1 100 [...] P Turján józséfné Sümegcsehi özv Farkas Gyuláné Sümegasehi 1379 Q öl [...]
12. 1941-05-29 / 121. szám
[...] gazdasági fő­felügyelő szövetségi igazgató Megjelent vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos főispán [...] A vár­megye tiszti főügyészének dr Farkas Szilárd aljegyzőt választották meg Kétszázéves [...] alkalma­zottakat Háromhónapi fogházra ítélték Végh Sándorné dunamócsi asszonyt aki már­cius 15 [...]
13. 1941-05-29 / 121. szám
[...] fellniö k a város díszpolgára Vitéz Botos Gábor dr Borbély András vitéz Farkas Jenő Gavallér Gyula Most készül [...] pengő Varga István Lickóvadamos Egyed Sándorné Bazita erdő 100 pengő Csokány [...] szántó 221 négyszögöl 250 pengő Farkas Imre Nagytétény Németh Ferencné Zalaegerszeg [...]
14. 1941-06-20 / 138. szám
[...] adomá­nyozta Ugyancsak a kormányzó úr vitéz Al­brecht királyi herceg a 38 [...] Gizella Ferenc fia rk Halálozás Farkas Ist­ván rk 2 éves Zalatárnok [...] rk 71 éves özv Gaál Sándorné szül GesZvein Paula rk 60 [...]
15. 1941-06-28 / 145. szám
[...] délelőtt tartotta évi ren­des közgyűlését vitéz gróf Teleki Béla kor ímánybiztos [...] Szerecz Imre keszthelyi apátplébános dr vitéz Tamásy István polgármester és dr [...] tisztikarba az éltávozott dr Hussy Sándorné helyett vitéz Farkas Sándornét alelniöknek vi­téz Márk Ferenc helyébe Énekes Bélát [...]
16. 1941-07-07 / 152. szám
[...] a tagok azonban csak megtizedelve Vitéz Farkas Sándorné elnökasszony meg­nyitó beszédében kitért arra [...] felszólalást tetszéssel hallgatták meg Végül vitéz Farkas Sándorné elnökasszony indítványára táviratilag üdvözöl­ték dr [...]
17. 1941-08-22 / 190. szám
[...] ONNAN IS A kormányzó úr vitéz Béldy Alajos vezér­őrnagyot nevezte ki [...] Kerkakutason Schrettner Istvánná Nagykanizsán Hertelendy Sándorné és Alt mann Mihályné Pacsán [...] Kálmánná Szepetneken Somogyi Ferencné Zalaapátiban Farkas Ernőné és Zalaszentgróton Balatoni Károlyné [...]
18. 1941-09-27 / 220. szám
[...] István Nagy palina 14 szerz Farkas József Mencshely Soponyai István Taliándörögd [...] 600 H öl 420 pengő Vitéz Pál József Raposka Cséplő György [...] 80 pengő Székeskáptalan Veszprém Suska Sándorné Budapest erdő 2 054 pengő [...] szántó 1 200 pengő Borbényi Sándorné Békéscsaba Baranyai Sándorné Tihany szántó 20 pengő Nagy [...]
19. 1941-10-22 / 241. szám
[...] meg­nyitása alkalmából üdvözlő táviratot küldjenek vitéz Bonczos Miklójs államtitkárnak a nép­es [...] 150 sertést ettek meg a farkasok Csíkszereda Város 250 ezer pengő [...] a börtönben sze­rencsétlenség ért Bíró Sándorné szolnoki asszony sógornője csecsemőjét fejszével [...]
20. 1942-02-28 / 48. szám
[...] ellenére abban oroszlán része van vitéz gróf T e 1 e [...] katasztrális hold 40 000 pengő Farkas Ferenc Babosdöbréte Németh Elek Babosdöbréte szántó Gergócs Sándorné Szaknyér Koczor Endre Kerkáskápolna erdő [...] István Nemesapáti erdő 225 pengő Farkas János Nagykutas Bősze József Nagykutas [...]

 

  • 1
  • 2