5451 találat, 5000 megjelenítve (0,617 másodperc)

Találatok

1. 1982/3 • ÉLŐ MÚLT • Sándor László: Berkó Sándor kallódó versei (270. oldal)
Berkó Sándor kallódó versei Az Ukrajna mezőin [...] huszonhat éves korában mártírhalált halt Berkő Sándor egyike azoknak a két világháború [...] rendezte Nem vagy magadban címmel Berkó Sándor verseinek ifjúkori zsengéinek és műfordítá­sainak [...] azonban sajnos nem került be Berkó Sándor valamennyi verse To­vábbi kutatómunka eredményeként [...] zsengéi­nek közlésével tisztelgünk emléke előtt Sándor László
3. 1962/6 • HAGYOMÁNY • Csanda Sándor: Berkó Sándor költői hagyatéka (648. oldal)
Csanda Sándor Berkó Sándor költői hagyatéka Vagy adj erői [...] is fennmaradt Egy vizes l Berkó Sándor levele Haas Évához Losonc 1935 11 13 Berkó Sándor fiatalkori költeményeire vo­natkozó számos adatért [...] városból Martinba megy iskolába s Berkó már a Prágai Magyar Hírlap [...]
4. 1959/1 • HAGYOMÁNYAINK • SÁNDOR LÁSZLÓ: Néhány tollvonás Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez (118. oldal)
SÁNDOR LÁSZLÓ UNGVÄR Néhány tollvonás Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez Berkó Sándor a magyar líra egyik kivételes [...] lapjain Nemrégen Pándi Pál utalt Berkó Sándorra a Népszabadság kulturális mellék­letében megjelent [...] György Zsigmond Ede Vető Miklós Berkó Sándor Mennyi érték és mennyi torzó [...]
5. 1969/8 • HAGYOMÁNY • M. Pásztor József: Berkó Sándor ismeretlen versei és műfordításai (749. oldal)
Berkó Sándor ismeretlen versei és műfordításai Az [...] 1939 februári számában 2207 lap Berkó versek jelen­tek meg melyek azóta [...] munkásíró költeményének szomszédságában jelent meg Berkó Sándor Téglagyár című verse A kötetben [...] a fűtő szemeiről című verse Berkó Sándor fordításában jelent meg
6. 1965/2 • FIGYELŐ • Zsilka Tibor: Berkó Sándor: Nem vagy magadban (161. oldal)
[...] és egyben egyetemesebb világszemléletre kényszerít Berkó Sándor Nem vagy magadban Berkó Sándor a II világháború 50 millióra [...] és felfoghatatlan szégye­ne sűrűsödik bele Berkó Sándor emberi sorsá­ba Egyeztessünk hasonlítsunk gondolkoz­zunk [...]
9. Botka Ferenc: A magyar szocialista irodalmat feltáró bibliográfiák összesítője (518. oldal)
[...] p Mai magyar költők 4 BERKÓ SÁNDOR Vasvári István NYOLC MAGYAR MÁR­TÍR KÖLTŐ Bibliográfia Berkó Sándor Fenyő László Knopp Imre Lukács [...] 581 610 FENYŐ LÁSZLÓ L Berkó Sándor GAÁL GÁBOR G G VÁLOGATOTT [...] 471 492 KNOPP IMRE L Berkó Sándor LÉK AI JÁNOS Illés László
10. Botka Ferenc: A magyar szocialista irodalmat feltáró bibliográfiák összesítője (519. oldal)
[...] 197 p PÁSZTOR BÉLA L Berkó Sándor POGÁNY JÓZSEF Geréb László Bibliográfia [...] 1966 706 724 L még Berkó Sándor VETŐ MIKLÓS L Berkó Sándor ZALKA MÁTÉ Rejtő István ZALKA [...] 30 p ZSIGMOND EDE L Berkó Sándor
11. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Leszenye • Losonc (586. oldal)
[...] év hé af YVA Baneth Sándor Bartos Erzsébet an Baneth Pi­roska [...] év hé hh af anyakönyv Berkó Bertalan an Schönfeld Vilma ap [...] év hé hh af anyakönyv Berkó Józsefné Schönfeld Vilma an Berkó Ág­nes ap Schönfeld Bertalan szh [...] év hé hh af anyakönyv Berkó Sándor író költő an Stern Jozefa [...]
12. 1983-02-18 / 8. szám
Varga Erzsébet BERKÓ SÁNDOR KÖLTÉSZETE Berkó Sándor hatvanöt éves lenne ha élne Berkó Sándor negyven éve halott Mert oly [...] kérdésre azóta már választ kapott Berkó Sándor két világháború közti szocialista lí­ránk [...] Nem vagy magadban címmel Csanda Sándor utószavával Berkó Sándor első verseiben nyoma sincs a [...]
13. 1999-03-24 / 12-13. szám
[...] kapta meg Egy politikai költő Berkó Sándor TurczelLajos Be rkó a 30 [...] Indu­lásban novellaszerű írása jelent meg Berkó helyi irodalmi patrónusa Sándor László volt s én az [...] megjelenő versei alap­ján nem tartotta Berkót kifor­rott költőnek s egész költésze­tét [...] azt hogy én sem írtam Berkóról tanul­mányt vagy na­gyobb cikket pe­dig [...]
14. 1962/6 • HAGYOMÁNY • Csanda Sándor: Berkó Sándor költői hagyatéka (649. oldal)
[...] és szé­les látókörű fiatal kritikus Sándor László vezetésével Sándor László indította meg 1934 ben [...] s az ő baráti segítségével Berkó Sándor is rövidesen eljutott a Korunkhoz [...] részt vett néhányszor jótékonyan hatottak Berkó Sándor eszmei fejlődésére s Berkó határozottan [...] 4 Sándor László néhány tollvonás Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez Irodalmi [...]
15. 1980 / 5. szám • SZEMLE • Vigh Károly: Sándor László: Hazánk: Kelet-Európa (93. oldal)
[...] elfelej­tett írók költők műveinek felmutatásával Sándor László érdeme hogy sikerült kijelölnie [...] ugyanennyi javarészt kéziratban maradt vers Sándor László hozzájárulása néhány tollvonás­sal Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez való­jában [...] tagjával szemben A losonci születésű Berkónak életében egyetlen verskötete jelent meg [...] párt­fogásába vette a kis gimnazistát Berkó egyebek közt a Játék című [...]
16. 1959/1 • HAGYOMÁNYAINK • SÁNDOR LÁSZLÓ: Néhány tollvonás Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez (120. oldal)
[...] tudatosan és tervszerűen készült hiva­tására Berkó Sándor politikai beállítottsága világnézete már kora [...] részt vett néhányszor jótékonyan hatottak Berkó Sándor eszmei fejlődésére s Berkó határozottan [...] nyilvánosan megbélyegeztük írástudóink akkori árulását Berkó Sándor sem maradt ki a sorból [...] mun­kám minden időmet igénybe vették Berkó Sándorral mint ahogy számos más
17. 1988-03-14 / 61. szám, hétfő
[...] és annak Egy elfelejtett költő Berkó Sándor A forradalmár pályaképe és utóélete [...] alko­tói problémáiból és kérdésfelveté­seiből merítve Berkó Sándor aki a csehszlovákiai magyar líra [...] és szemináriumai amelyek jótékonyan hatottak Berkó Sándor eszmei fejlődésére s Berkó határozottan rálépett a szocializmus útjára [...]
18. (184. oldal)
[...] UO 3 p 41 id Berkó Sándor Megindul az élet Jánoshidán is [...] MSZMP SZMB PA Adattár id Berkó S 1975 181 p 44 [...] iratai 1945 1949 45 id Berkó 1975 182 183 p 46 id Berkó 1975 186 p 47 Jánoshida [...]
19. (833. oldal)
[...] Sztojka László Tamási Áron Turnowsky Sándor Varga Béla H Varga Géza [...] Andor Pap Gábor Berda József Berkó Sándor Bölöni György Csehi Gyula Cseresznyés [...] Endre Robotos Imre Salamon Ernő Sándor Jó­zsef Sándor László Sándor Pál Kollár Ferenc Simkó István [...] Gábor Benjámin László Berde László Berkó Sándor Bodnár Êva Brassai Viktor Csömöri [...]
20. 1. Gyűjteményes kiadványok • Antológiák (18. oldal)
[...] i Andreánszky István Bajomi Endre Berkó Sándor Bertolt Brecht Földeák János Földes [...] i gy Inóczy György Jemnitz Sándor Kacsmári Imre Kassák Lajos Kéthly Anna Molnár Ilona F Molnár Sándor Mónus Illés Ács Tamás Iksz [...] Géza Babits Mihály Benjámin László Berkó Sándor Braun Soma Brichta Cézár Buchinger [...]

 

Találatok rendezése
Találatok szűkítése Forrás
mind
Állatorvostudományi Egyetem Levéltára 4Balassi Bálint Könyvtár (Salgótarján) 62Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár (Szombathely) 8Békés Megyei Könyvtár 187Bródy Sándor Könyvtár (Eger) 295Budapest Főváros Levéltára 32Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára 11Csorba Győző Könyvtár 73Damjanich János Múzeum 4Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 13Dobó István Vármúzeum 3Dornyay Béla Múzeum 4A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 3Első Lánchíd – Mérnöki és Szolgáltató Bt. 14Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Levéltára 2Erzsébetváros Önkormányzata 6Evangélikus Országos Könyvtár 4Evangélikus Országos Levéltár 1Ferencváros Önkormányzata 2Ferenczy Múzeum 1Fórum Kisebbségkutató Intézet (Somorja, Szlovákia) 333Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 507Hajdúsági Múzeum 2Helischer József Városi Könyvtár (Esztergom) 71Herman Ottó Múzeum 1HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 2II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 143Jókai Mór Városi Könyvtár (Pápa) 16Jósa András Múzeum 5József Attila Megyei és Városi Könyvtár (Tatabánya) 111Katona József Könyvtár (Kecskemét) 204Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác) 44Kecskemét megyei jogú város 3Kecskeméti Katona József Múzeum 2Kiskunhalasi Thorma János Múzeum 15Magyar Levéltárosok Egyesülete 5Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 3Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára 6Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára 2Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 8Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára 45Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára 8Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára 3Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára 4Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 1Magyar Nemzeti Múzeum 3Magyar Természettudományi Múzeum 1Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 8Mátra Múzeum 2Mogyoróssy János Városi Könyvtár (Gyula) 1Móra Ferenc Múzeum 3Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Nyíregyháza) 163Munkácsy Mihály Múzeum 2Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara 7Országgyűlési Könyvtár 22Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 169Országos Széchényi Könyvtár 3Osztrák Állami Levéltár 46Pannonhalmi Főapátsági Levéltár 1Pápai Református Gyűjtemények 4Pest Megyei Könyvtár (Szentendre) 443Petőfi Irodalmi Múzeum 98Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei 1Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 29Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 4Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár 1094Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) 70Tiszazugi Földrajzi Múzeum 5Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (Debrecen) 4Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) 243Újpest Önkormányzata 2Vác Város Levéltára 2Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok megye) 726Xantus János Múzeum 1XIII. Kerületi Önkormányzat 2XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 6
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Acta Papensia - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 2001-2013 1Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 2Az Agrártudományi Egyetem jegyzőkönyvei 4Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 1Angyalföld, Hír 13, XIII. Kerületi Hírnök 1976-2016 2Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 1Arrabona 1959-2007 1Állami költségvetés 8Állami zárszámadás 4Balatonvidék 1900–1917 2A Bencés rend adattárai 1Békés 1869-1937 4Békés Megyei Hírlap 1971-2010 173Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 2Békési Élet 1966–1981 1Békésmegyei Közlöny 1877–1938 9Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 1Budai Napló 1914-1938 4Budapest főváros közgyűlési jegyzőkönyvei 1873–1949 5Budapest Főváros Tanácsának jegyzőkönyvei 1950-1990 21Budapest története képekben 8Budapest történetének bibliográfiája 3Budapesti Czim- és Lakásjegyzék 139Budapesti hivatali útmutató 1934-1947 2A Budapesti Műszaki Egyetem jegyzőkönyvei 11Budapesti Negyed 1993-2010 1Budapesti telefonkönyvek 1906-1950 44Címjegyzékek 1712-1868 1Címjegyzékek 1867-1942 14A csehszlovákiai magyar irodalom válogatott bibliográfiája 15A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 2Délmagyarország 1910-2010 1094Dunántúli Napló 1944-2004 73Eger - hetilap 1863-1914 74Eger - napilap 1915-1944 105Az egri vár híradója 1Egyéb kiadványok 7Egyéb okmánytárak 1Egyháztörténeti Szemle 2000-2017 1Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jegyzőkönyvei 1Erzsébetváros 1993- 2017 5Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 46Evangélikus egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Evangélikus Élet 2Evangélikus gyülekezeti névtárak 2Életünk 1963-2014 5Észak-Magyarország 1956-2009 143Északkelet 1909-1914 2Északkeleti Újság 1909-1919 9Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 1Felső-Szabolcs 1920-1925 3Ferencváros 1964-2011 2Folia Historica 1Forrás 1969-2018 3Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 2Forrásközlemények (Bács-Kiskun Megyei Levéltár) 1-12 1Források Budapest Múltjából 1-11 2Forrástudományi segédletek 1-3 2Főrendiházi irományok (1865–1918) 3Fővárosi Hírlap 1912-1938 3A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve 9Független Budapest 1906- 1938 1Gazdasági címtárak 1842-1932 126Gyászjelentések - Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 4A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 1-10 2A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 1Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 112Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 1A Hét 1957-1996 26Hídmérnöki konferenciák 8Hírhozó 1991-2010 6Irodalmi Múzeum 6Irodalmi Szemle 1958-2014 98Iskolai Értesitők - Kolozsvár 1Iskolai értesítők - Budapest 36Iskolai értesítők - Debrecen 11Iskolai értesítők - Eger 35Iskolai értesítők - Eperjes 6Iskolai értesítők - Esztergom 39Iskolai értesítők - Keszthely 1Iskolai értesítők - Kiskunhalas 1Iskolai értesítők - Miskolc 12Iskolai értesítők - Nagykároly 13Iskolai értesítők - Nyíregyháza 4Iskolai értesítők - Pécs 15Iskolai értesítők - Selmecbánya 2Iskolai értesítők - Szarvas 3A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 1Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 4Kassák múzeum kiadványai 1Kárpátalja 1889-1890 1Kerületi figyelő 6Képviselőházi naplók (1861–1918) 1Képviselőházi naplók (1927–1944) 1Kiskunhalasi helyi lapok 15Klasszikus orvosi könyvek 29Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 111Könyvek Esztergomról 8Közérdek (Tolna megye) 1Közérdek 1908-1916 1A Közlekedési Múzeum Évkönyvei 1971-2013 1Lánchíd füzetek 3Levéltári Közlemények 1923–2015 1Levéltári leltárak 1-89 4Levéltári Szemle 1951–2016 5Magyar Földmívelő 1899-1913 1Mátrai Tanulmányok 1993-2005 2MDP Szolnok Megyei testületi üléseinek jegyzőkönyvei, 1948-1956 7Megyei hídtörténeti kiadványok 3Mezőgazdaságtörténeti tanulmányok 1-11 2A MOL segédletei 1-28 1A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 3MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései, 1957-1989 2MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és melléklete... 1A MTA Könyvtár Kézirattárának Katalógusai 2A MTA Könyvtár Közleményei 2A MTA Könyvtárának Kiadványai 4MTI - Magyar Országos Tudósító 19MTI - Napi hírek 17Munkács 1885 2Múzeumi Értekező (Salgótarján) 1-11) 2Nagy Iván Könyvek 2Nagybánya 1903-1931 2Nagybánya és Vidéke 1899-1918 2Nagykálló és Vidéke 1913-1920 1Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 2Nagykároly és Vidéke 1899-1919 20Nemzetgyűlési naplók (1920–1926) 5Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 62Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 2A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 1Nyírvidék 1882–1942 35Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyvei 3Orvostörténeti Közlemények 1Pápa és Vidéke 1923–1944 5Pápai Hirlap 3Pápai Közlöny 1892–1921 1Pápai Lapok 1874–1919 1A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 1-13. 2Pásztortűz 1926-1927 1Pest Megye Múltjából 1Pest Megyei Hírlap 1957-1995 443Pest Megyei Levéltári Füzetek 1Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 2A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 77A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 2Petőfi Népe 1950-2011 204Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 62Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Rákos Vidéke 1901-1937 128Református egyházkerületi jegyzőkönyvek 1Református konventi jegyzőkönyvek 2Régészeti Füzetek 1955-1989 2Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 70Somogy vármegye Hivatalos Lapja 3Sorozaton kívüli 23Studia Agriensia 1Studia Comitatensia 1-30 1Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Füzetek 1Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 3Szamos 1899-1919 20Szatmár-Németi 1899-1912 7Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 2Szatmár és Vidéke 1899-1919 8Szatmár Vármegye 1905-1913 5Szatmári Hírlap 1902-1919 1Szatmári Újság 1917-1918 1Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 4Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 14Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szegedi Orvostudományi Egytem jegyzőkönyvei 1Szegedi Tanítóképző Intézet jegyzőkönyvei 3Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 5Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 45Szlovákiai magyar szépirodalom 11Szlovenszkói magyar írók antológiája 5Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 726Tanulmányok Csongrád megye történetéből 6Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 1Technikatörténeti szemle 1Tisicum 1973-2011 2A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 5Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 231Tolnamegyei Közlöny 3Tolnamegyei Ujság 2Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 1Történelmi mukák 2Történeti Muzeológiai Szemle 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 46Új Kelet 1994-1998 12Új Szó 1948–2017 68Újpest, Újpesti Napló 1993-2017 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 1Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 3Váci Hirlap 1887-1942 7Váci Történelmi Tár 2Váczi Közlöny 1881-1895 37Vendéglősök Lapja 1896-1940 3Vízügyi szakkönyvek 7Zala 1948-1953 1Zalai Gyűjtemény 1Zalai Magyar Élet 1940-1944 1Zalamegye 1882–1910 1Zalamegyei Ujság 1920-1944 8