21. oldal, 440 találat (0,260 másodperc)

Találatok

401. (220. oldal)
[...] macsói bánok magn ítéletlevele és kérése értelmében Barlyad i Bálint mester [...] figyelembe az alperesek Raad i István diák és Tamasfalwa i Miklós [...]
402. (200. oldal)
Imre fiainak Tamásnak Péternek Lászlónak Istvánnak és Ágostonnak s hozzájárul hogy [...] összegyűlt bíborosokat mivel Zs követeinek kérése ellenére sem hagytak fel az [...]
403. Levéltári Közlemények, 54. (1983) 1–2. • Draskóczy István: Kapy András : egy budai polgár pályája a XV. század elején / 149–189. o. (54_1-2_156. oldal)
156 Draskoczy István Zsigmond előtt hogy hivatkozni lehetett [...] folya­modott a fejedelemhez Remélhette hogy kérése meghallgatásra talál az udvarban De [...]
404. (390. oldal)
[...] Máj 6 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei ozorai Szent [...] Damanhyda i László György és István panaszára amely szerint amikor Damanhyda [...]
405. 1933-05-01 [074]
[...] többi között A mindennapi kenyér kérése ugyanaz mint amit bővebben ez [...] ma id dr Kovats J István egyház­kerületi f ő j egyzo [...]
406. 1929-11-14 [025]
[...] c z 1 á n Istvánt Soitcvszky Béla belügyminiszter bejelentette az [...] a közgyűlés válassza meg Második kérése arra irányul hogy a fővárosi [...]
407. 1936-06-30 [142]
[...] 3 án reggel jelentkezzék Viz­niczey István leventefőoktatónál a községházán Balog elkésetten [...] a lá ny a vádlott kérése nélkül vásárolta a különböző ruha­nemüeket [...]
408. Közlemények • Gerhard Péter-KoLTAi Gábor-V. László Zsófia-RÁcz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957-1989 között (256. oldal)
[...] választás Grósz Károly újdonsült főtitkár kérése csak annyi volt a fővárosi [...] APÓ vezető helyettesi posztjáról Szirmai István osztályvezetővel való konfliktusa nyomán történt [...]
409. (759. oldal)
Palicsnai István körösi szolgabíró 770 János pap [...] diák ügyvéd 1942 pápai adományozás kérése 1211 1212 1224 1226 1233 [...]
410. BEVEZETÉS (11. oldal)
[...] püspök Korláthkövi Péter országbíró Werbőczi István személynök és Pogány Zsigmond orációja [...] d csomó Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől a Magyarország [...]
411. 1932-11-26 [068]
[...] garancia váltót irtak alá Gágern kérésé­ 3 P 0 j aki [...] örökrészét Junker Pál dr Károlyi István jogtanácsosa szerint Károlyi egy­izben azt [...]
412. 1921-10-21 [0022]
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Bethlön István gróf miniszterelnök ma reggel Pécsre [...] Sallay Já­nos Káiiay András Haller István Lukovioh Aladár Sebandi Károl y Grffy Imre Rubinek István Iklódy Szabó János Benkő Gábor [...] Usetty w r l Ferenc Kerese György Már előző­leg Pécsen tartózkodtak [...]
414. IV. Városi kiadások (98. oldal)
[...] lehetne helyezni a város előzetes kérése nélkül engedélyezték kölcsön felvételét kaszárnyaépítés [...] 1760 VIII 9 40 NAGY ISTVÁN i m 1957 94 41 [...]
415. 1926-06-05 [0132]
[...] A Journal ezeket irja Bethlen István grófnál az a kérése hogy a üépszövetségi ellenőrzést függesszék [...]
416. (440. oldal)
[...] 726 810 1060 1061 1254 kérése 27 213 365 1254 visszaadása [...] Mihály püspök Palóci György Upori István vajda Csáki Miklós Szántói Lack [...]
417.
[...] L Badics dr üzeni Fáber István urnák a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...] 1 Kszckció l Veder dr kérése Zimmer tknéltóságához Február 1 4 [...]
418. 1936-07-25 [0374]
[...] Az országos Liszt Ferenc Társaság kérése a magyar társadalomhoz Július 31 [...] magán sző iamote t Lacző István Reichert Jőzsái Littasy György ás [...]
419. 1933-05-20 [075]
[...] 3326 pengőért A mag a ké­rése b sz rmt nem volt [...] a feltűnően gyenge termést Máfcffy István dr törvényszéki biró június 6 [...]
420. 1935-12-04
[...] nyújtotta f X dr Bárány istvánnak dr Bonáth Leónak Stamófer Sándornak [...] v kZ ia egyesületeinek nevéber kérésé len szavakkal üdvözölte névnapja alkalmiból [...]