22. oldal, 440 találat (0,272 másodperc)

Találatok

422. 1937-03-16 [160]
[...] László ésV ic z ián István foglalkoztak még az üggyel majd [...] elhamarkodott lépés lenne ilyen­irányú intézkedés kérése Vitéz dr C s i [...]
423. 1925-06-22 [0110]
[...] A ja­vaslatot elfogadja Sokorópátkai Szabó István az állatforgalmi adónak 2 ra [...] a forgalmi adónál történik További kérése az hogy a forgalmi adó [...]
424. 1941-03-22 [249]
[...] Q QO 0 pengőért Bortnyák István ós nejéről dr Millhoffer Máris [...] tafortSnltával intézi el az czirányu kérése kot MoT B
425. 1929-03-11 [007]
[...] á r c z y István volt miniszter nagyon sok kii [...] talán éppen az ő földöntúli kérése folytán már nincsen messze Ezért [...]
426. 1425 (pótlás) (33. oldal)
[...] sz keresztapjának kéri fel Bár kérése nagyon megtisztelő és szívesen ment [...] inkább halfogással kellene majd foglalkozniuk István nemes úr újabban az elmúlt [...]
427. Források • Vida István: Az „Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről (323. oldal)
Vida István Az Erdélyi fedőnevű ügynök jelentései [...] tattam s azt is bemutatom Kérése szerint ezekből Pártaynak B Szabónak [...]
428. III. Az 1730-as évek (446. oldal)
[...] AG 1731 116 továbbá Wesselényi István és a három ítélőmester 1731 [...] Lázár Ferenc főkirálybírósága uo Csulai kérése fiscalis directorságából való felmentése egészségi [...]
429. 1930-03-08 [033]
[...] Feles F Lipót és Feles István Muzeum körut l t ügyében [...] émá nr gyár ma benyújtott kérése tekintetében külön végzéssel fog határozni [...]
430. 1932-04-25 [064]
[...] DÖNTÉSI I KISPESTI RABLÓGYILKOSOK KEGYELMI KERESE ÜGYEBEN Néhány nappal ezelőtt mint [...] B e n k a István r forrná tus lelkész adta [...]
431. 1930-10-04 [046]
[...] zárlat elrend les ét A kerese set szerint a regény magyarnyelvű [...] 0 T SY Shé da István featőmüvész ügy t akit 2 [...]
432. Levéltári Közlemények, 71. (2000) 1–2. • KÖZLEMÉNYEK • Molnár Antal: Az andocsi jezsuita misszió, 1642–1684 : adatok a hódolt Dunántúl egyháztörténetéhez / 3–31. o. (71_1-2_21. oldal)
[...] ennek tudható be a keresztelés ké­rése illetve a jezsuiták gyógyító tevékenységének [...] Érdekes adalékot őrzött meg Kereskényi István elogiuma amely szerint az andocsi [...]
433. 1922-08-19 [0042]
[...] szakaszá­nak módQSitáaáról ö Magyarország felvételi kérése 9 Az eszperantó mint a [...] érdekében augusztus 20 án Szent István napján az Angolpurkban a Városligetben [...]
434. 1930-02-06 [031]
[...] maga céljaira fordítót ta Potocska Istvánt azzal vezette tévútra hogy a [...] óindulatulag meg magyarázta Lusztignak hogy kérése nem teljesíthető mire Lusztig dühöngeni [...]
435. 1921-10-24 [0022]
[...] bíró kormánya a eiialt BeíLlen István gróf koi a anyára ií [...] t pro doao Arsdi SZabŐ István hírlapíró kéri a tisztáit az [...] azonsa ki beszüntetésére A főfcaönagy Kérése ezután e 3­ tarostak gy [...]
436. 1921-09-19 [0020]
[...] népszövetségre is amennyiben Maabar­ország felvételi kérése bár már biztosítottnak látszott heves [...] léten tárgyalta a Hal ler István a eszet gyűlése képviselő át [...]
437. 1921-09-05 [0019]
[...] téliesen fezükbe ragadj ápk Friedrich István is még miní o igen [...] népszövetségbe való felvé télre irányuló kérése is szer pel A lup [...]
438. 1921-10-03 [0021]
[...] a sikTósi kerületbe Kovács 3 István nyug állami ük ár és [...] s l ők Pécs r Kerese György a sárdi kerülni képvis [...]
439. 1922-09-11 [0043]
[...] bőveftb adatokat közöljóm Ez a kérése válasz víiílkül ma­radt úgyszintén minden [...] A két letartóztatott neve Thuróazy István debreczeni nyu­galmazott máv titkár és [...]
440. 1921-04-11 [0010]
[...] adókkal foglalkozott iádig osak a kerese tet illetve a jövedelmet adóztatták [...] a határozati javaslatokat elfogadta Morváin István az OMKÍ főtitkára a gazdasági [...]