Magyar Országos Tudósító, 1930. március/1

1930-03-01 [033]

r R o D o t Í o ; A Magyar Országos Tudósító következe ... 2-8. számú kiadásaiban a koradélután megjelenő lapokra való tekintettel előre közli a székesfőváros ünnepi diazközgyülésén és restvármegye ünnepi közgyűlésén: elmondandó beszédeket, határozati javaslatokat és hódoló feliratokat. Tisztelettel kérjük a lapok t. Szerkesztőségeit, hogy ezt az elóre leadott anyagot csak a Magyar Országos Tudósító szerkesztősége által adandó telefonért3sités után adják le„ A koradélután megjelenő" lapok szerkesztőségeit értesítjük arról is, hogy tiz órakor tudósítást adunk a Hősök Emlékművénél lefolyt ünnepségről is, mert ott a kormányzó reggel felkilenckor koszorút helyez az emlékre, /MOT/Ne H I R E K „ . .. —A DOHÁNY JÖVEDÉK -FORGALOMBA BOCSÁTJA AZ UJ, EGYIPTOMI MÓDSZER SZERINT GXART OTT ^ SZÍV ARKXMT. A Magyar Királyi Dohány jövedék folyó ovi március 3-rával két uj cigarettagyártmány bocsát forgalomba Cieopatre és Fharao névvel. Ezek a szivarkák kellemes meglepetést jelentenek a dohányzó közön­ség számára ás egyben megnyugtató bizonyságot tesznek a magyar dohányjöve­déknek ujitásokra és a közönség legmesszebbmenő igényeinek kielégítésére* törekvő munkássága mellett,Az uj szivarkák ugyanis teljesen az egyiptomi világhírű szivarkagyárak gyártási technikája szerint készülnek a szegedi dohánygyárban,melynek igazgatója a dohányjövedék egyik gépészfőmérnöke kí­séretében az elmúlt nyáron Egyiptomban járt és a cairói és alexandriai vi­lághírű szivarkagyárakban tanulmányokat végeatek a szivarkák e dellioates­sének gyártása tekintetében* Tanulmányútjukról visszatérve a szegedi gyár szivarkaüzemének egy része azonnal átalakíttatott az újfajta szivarkák gyártási üzemére. A szivarkák előállítására szükséges legfinomabb faj mace­dóniai^ ázsiai török dohányokat erre a célra beszerzett különleges gépek se­gítségével teszik alkalmassá a tulajdonképpeni gyártásra,ami - ellentétben a többi gépi erővel töltött szivarkákkal - kézi munkával történik. A kézi munkával történő szlvarkakészités ugyanis pontosabb és hibátla­nabb munkát eredményez, mint a gépi gyárt ás,ami természetes következménye annak,hogy mig az egyiptomi rendszer szerint dolgozó munkás naponta gondos munkával coa.,12G0 darabot készit,ugyanannyi idő alatt a gép 300 ezer dara­bot gyárt .Az ilyen módszer szerint készült szivarkák ezután a legkényeájábl? talSsfc is kielégitő művészi kiáiiitásu 20 darabot tartalmazó bádog iobozok ­ba csomagoltatnak,s hogy minden külső behatás ellen védve,eredeti zamatju­kat megőrizzék, a szivarkák a dobozokban pergamen es alumínium borítólappal és külön kartonburkolattal vannak véde,kívülről pedig átlátszó cellulózé ­papirrak vannak a bádogszelencék burkolva. Az uj egyiptomi szivarkákát, amelyek az egyiptomi gyárak legelső márkáival sikerrel versenyeznek,nagy örömmel fogja fogadni a dohányzó közönség,és reméljük,hogy a dohányjövedék ezzel az uj akciójával eléri azt,hogy a dohányzók eddig külföldre vándor­ló pénze idebenn fogja gyarapítani a nemzet vagyenát* Az uj cigaretták közül a Fharao 20-as szelencéi 2 p~80 f,-ért - a Clecp.atra 20-as szelencéi pedig 2 I,40 f-ért kaphat ók,egyel"r. budapesti és szegedi körzetekhez tartozó KÍOHnü^g^gsójH doM^y diáikban. /KOT/Bo - . • /

Next

/
Oldalképek
Tartalom