1267 találat (0,301 másodperc)

Találatok

1. 1949. 10. 19. 2. rendes kari ülés (78. oldal)
[...] K hez X 14 Xarikó Sándor jh katonai szolgálatának el­halasztását kéri [...] V ÍV hez X 14 Szaniszló lyc rgy jh katonai szolgálatának [...]
2. 1910-05-31 / 7. szám
[...] tól július 00 ig Korponay Sándor dr helyettesíti Pollner Kál­mán dr [...] Pollner Kálmán dr h Kor­ponay Sándor dr Korpássy Gyula dr h [...] Pollner Kálmán dr h Korponay Sán­dor szeptember 4 töl szeptember 10 [...] fő­tárgyalások sorrendje d i kán Szaniszló Bargó József szándékos emberölés 7 [...]
3. 1910-06-07 / 13. szám
[...] Berger Mór dr és Gyuritza Sándor dr szerepeltek orvosszakértőkként Az orvosszakértők [...] anyagot Egy korcsmai mulatozás alkalmával Szaniszló Jó­zsef Farkas István nevü társát [...] került ma az esküdtbíróság elé Szaniszló József A vádlott aki most [...] II Oroscly Fülöp báró Végvár Sándor Pál Budapest V Wickenburg Márk [...]
4. 1910-07-16 / 47. szám
[...] a Nemzeti Szinház igazgatója Somló Sándor a színművészeti akadémia igazga­tója Harsányi Ferenc kávés Scerbocszky Szaniszló tüzoltófőparancsnok Kertész Károly Róbert Hauszmann [...]
5. 1910-08-11 / 69. szám
[...] ma reggel járt itt Flatter Sándor dr járásorvos hivata­losan A belügyminiszter [...] marosvásárhelyi Erzsébet­ligetben agyonlőtte magát Perczel Szaniszló a huszonkettedik gyalogezred fiatal hadnagya [...] a ha­lottban felismerte bajtársát Perczel Szaniszlót A rendőrorvos konstatálta hogy a [...]
6. 1911-01-11 / 8. szám
[...] báró földmive­lésügyi miniszter és Glombinszki Szaniszló dr vasutügyi miniszter letették az [...] Gusz­táv Stettina József államtitkárok Kotlán Sándor Kerékgyártó István miniszteri taná­csosok Foltért [...]
7. 1911-05-20 / 115. szám
[...] a vonat A vasút­állomáson volt Sándor trónörökös is kinek a király átadta az ukázt melyben Sándort bizta meg a régensséggel Péntek [...] szerencsétlen házasságból származott két gyermek Szaniszló és Hella birhatásáért A pörlekedós [...]
8. 1911-05-20 / 115. szám
[...] juttatta szószerint a kővetkező Miután Szaniszló és Hella nevű gyerme­keim birhatásáért [...] Grüling István Wierve József Brunner Sándor Polgár Sándor Csányi György Halasi Antal Ginder [...] Emma Gön­döcs Juliska Reich Margit Sándor Margit Göndöcs Jenő Dobó Ilona [...]
9. 1912-10-27 / 65. szám
[...] Artúr Reif Ferenc és Radelic Szaniszló kapitányok mig Péter Im­re Jirave [...] fel egy magyar név Giesswein Sándor prelátus országgyűlési képviselő pá­lyázik a [...]
10. 1913-01-25 / 20. szám
[...] Hé­derváry Károly grófot helyettes elnökké Sándor Jánost előadójává Németh Károlyt helyettesévé [...] botrányos inciden­sek zavarták meg Igy Szaniszló községben Pupa Alexa lelkész olvasta [...]
11. 1914-01-03 / 2. szám
[...] elszéledtek a legények két csoportban Szaniszló Antal és Farkas József ment [...] Antalt Bozóki fejbe szúrta de Szaniszló s m volt rest és [...] egy huszár is részt vett Szaniszló István honvédhuszár de mire ő [...] az alsóközponti rendőrlaktanyá­ba ahol Ács Sándor dr kerületi orvos nyúj­totta az [...]
12. 1920-03-30 / 73. szám
[...] délután 1 5 óra között Sándor ignáa állam j pénztári igazgatónál [...] tag­jairól Leuiáuberg Mór és Htimaan Sándor válaaxtmáayl tagokról valimint Milké Henrik [...] Otthona A köz­gyűlésen Hauser Rezső Sándor elnökölt aki megnyitó beszédében megemlékezett [...] túlontúl ismert aranypaszomántos ruháját most Sza­niszló viselte Metternich ismert kabátjában pedig [...]
13. 1924-11-13 / 261. szám
[...] Kat és proteHüm K lili Szaniszló Oör kat Ar sz Ján [...] lelefon 846 Nindl János Petőfi Sándor sugarut 41 telefon 777 Nyilassy [...]
14. 1925-11-13 / 142. szám
[...] is protestáns K ül l Szaniszló f OOr kai Ep vt [...] Szendrey Jenő Shvey Kálmán Bettka Sándor Weltf Mihály Szolcsdnyl mérnök Sehner [...]
15. 1926-11-13 / 262. szám
[...] féle vendéglőben Római körut és Sándor ucca sarok WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWM IQreXc VI IQ Szombat Róm kai K Szaniszló Pro­ 41 fn 9 tesiám Szaniszló Nap kel 7 óra l [...] filmet eredeti zenével kiséii Csonufáy Sándor a Korzó Mozi előnyö­sen ismert [...] féle vendéglőben Római körut és Sándor ucca sarok t Még untadig [...]
16. 1928-01-01 / 1. szám
[...] Duna llsza csatorna Irle Tonelll Sándor Ne tessék megijedni nem a [...] Sebestyén vezér­ őrnagy és Heppe Szaniszló országos építé­szeti főigazgató készítettek ők [...]
17. 1928-05-22 / 115. szám
[...] olasz ellenzék vezéreivel Dall Asta Szaniszlő orvossal Wolluschnigg Anto­nio speditőrrel akinek [...] a magyar párt vezérével Mader­spach Sándorral A kormány főleg Mader­spachra támaszkodott [...] igen sajnáltuk távo­zását és Mester Sándorral mindennap fel­kerestük főhadiszállásán a Japán [...]
18. 1929-03-23 / 68. szám
[...] Személyek XXVIT Sztaniszló Sylváría királya Sándor Boris trónörökös Roscmarie hercegnő Gróf [...] adjutáns Maxi herceg Alexi herceg Szaniszló herceg Pálfv hadnagy Kövessv főhadnagy [...] Ödön Csonka Antal Kiss Böske Sándor Stefi Jakahos Olga Felelős szerkeszlő [...]
19. 1929-03-24 / 69. szám
[...] Személyek XXVII Sztaniszló Sylvária királya Sándor Boris trónörökös Kosemarie hercegnő Gróf [...] adjutáns Maxi herceg Alexi herceg Szaniszló hercej i Pálfy badnagv Kövessv [...] Ödöa Csonka Antal Kiss Böske Sándor Slef Jakabos Olüt
20. 1929-03-27 / 70. szám
[...] sernélyek XXVir Sztanisztó Sytvárra királya Sándor Boris trónörökös M Rosemarie hercegnő [...] adjutáns Maxi herceg Alexi herccg Szaniszló herceg 1 Pálfy hadnagy Kővessy [...] Adóív Csonka Antal Kiss Böske Sándor Steff Jakabos Olgn 1 Felelős [...]