2. oldal, 657 találat (0,039 másodperc)

Találatok

21. 1952-11-12 / 92. szám
[...] tagjai mutatnak ebben példát Herczeg István 5 Fia la József né [...] selypi cukorgyár dolgozóinak az a ké­rése a cukorrépa kiszedésében elmaradt termelőkhöz [...] A cukorgyár dolgozóinak az a kérése a községi tanácsokhoz községi pártszervezetekhez [...] támaszt az indulók­kal szemben Sárkány István állami tornász­edző a következő előkészületi [...]
22. 2016-05-05 / 104. szám
[...] László Rozgonyi Zsolt és Tóth István Vasárnap reggel hattól este hét [...] tar­tanak a községbe A szerve­zők kérése hogy a falu lakói készítsék [...]
23. 2015-04-28 / 98. szám
[...] Nem hiszem hogy teljesülhetett a kérése 771215 901000 15098 Megnyitotta kapuit [...] földszinti előadótermében Az előadó Balog István a bánki Ökoland tábor vezetője [...]
24. 2016-10-12 / 239. szám
[...] Antal Ivett Ferov Barna­bás Harmos István és Simon Bálint képviselte A [...] el­mondhatjuk hogy az egyesület elnökének kérése meghallga­tásra talált és minden eddigitől [...] Nyugdíjas Szakszer­vezeti Bizottságának elnöke Dobor István köszöntötte a Palóc Nők a [...]
25. 1980-01-06 / 4. szám
[...] Európában mind­össze hét működik Kovács István művezető párttitkár Bágyon Mihályné műszakvezető [...] két esetenként három műszakra Danielisz István berceli tanácselnök és Monda Kálmán [...] és a nagyszámú látogató jogos kérése alapján szövetkezeti kisven­déglőre lenne szükség [...]
26. 2013-05-15 / 111. szám
[...] csa íj ládi pótlékot lukacs István or szággyűlési képviselő keddi i [...] be j Budapest Az LMP kerese j tét nyújt be a [...]
27. 1994-11-26-27 / 279. szám
[...] legszebb leányait az idén Bistei István a Somosi fogadó vezetője a [...] munkát végző úr Ha­sonló a kérése a Piros rózsa jeligével üzenetet [...]
28. 2008-08-29 / 201. szám
[...] nyitás várható időpontját közölte Diószegi István Mint megtudtuk a városi strand [...] kapatos édesapa a nagyma­ma többszöri kérése ellené­re sem hagyott fel gyerme­kei [...] pénzügyi okokat érintő részét Diószegi Ist­ván a Létesítmény és Snort Kht [...]
29. 1991-05-16 / 113. szám
[...] gyermeke­kért így hangzik a tan­testület kérése s remélhető­en megértő fogadtatásra ta­lál [...] mindehhez a Nógrád Volán Kenyeres István a salgó­tarjáni polgármesteri hiva­tal műszaki [...]
30. 1998-01-10-11 / 8. szám
[...] 1 íla Röviden Az államfő kérése Göncz Árpád tárgyilagosságot kért a [...] lennének jogosultak mondta el Kakuszi István helyettes államtitkár A NÉT munkavállalói [...]
31. 2009-08-12 / 186. szám
[...] de a kéményt a képviselő kérése ellenére csak később tették fel [...] aláírásgyűjtés­ben Décsi Péterné és Reznicsek István segítettek Jelenleg a kör­zetben 64 [...]
32. 2012-04-21 / 92. (93.) szám
[...] Tibor Szemétszedő erdőtakarító akciók Kéri István Salgótarján Szombaton dél­után a Salgótarjáni [...] útvonalat járják végig A szerve­zők kérése hogy aki tud az met­szőollót [...]
33. 2009-06-24 / 144. szám
[...] otthonlakók életminőségét Törekvéseiket igazolták Sótér Istvánná szavai is aki férjével elsőként [...] tegnaptól teljesült vevőik egy régi kérése is immár két kasszánál fizethetnek [...]
34. 2005-09-08 / 209. szám
[...] Somoskőben 19 SALGÓTARJÁNI UGRÓGÁLA Gyulai István személyesen hozta el a relikviát [...] Az elmúlt hét végén Gyulai István az IAAF főtitkára sze­mélyesen hozta [...] a közvetítési jogokkal rendel­kező EBU kérése mondta kedden Schmidt Gábor a [...] tékkel Egyed András nyerte Mede István előtt A B cso­portban ugyancsak [...]
35. 2005-04-11 / 82. szám
[...] pályázati forrás­ból szeretne átépíteni Lombos István Balassagyarmat polgármestere arról tájékoztatta la­punkat [...] sági felülvizsgálatával kapcsolat­ban az árajánlatok kérése megtör­tént három olyan cégtől akinek [...] tu­dunk megvalósítani jelentette ki Lombos István Dr Tasi Borbála címzetes fő­jegyző [...] Szolnokról Vácról Fonyódról érkeztek Lom­bos István polgármester köszön­tőjét követően a csapatépítésről [...]
36. 1991-03-28 / 73. szám
[...] meg Ünnepi megnyitót mond Fónagy István újságíró A kiállítás április 6 [...] EGK tagozat tit­kára A koncesszió kérése ugyanis mint mondta nem azonos [...]
37. 2011-03-26 / 70. szám
[...] utolsó nógrádi dudás lemezbemutatója Pál István egyedül az vigasztal hogy nagyon [...] ezút­tal a 92 éves Pál István tereskei dudás volt kinek Zöld [...] mutatták be A koncerten Pál István du­dált furulyáit énekelt mesélt tanítványai [...] vízfelület nem csök­ken A tagok kérése volt az is hogy az [...]
38. 1974-12-14 / 292. szám
[...] nyert Kiss László Salgó­tarján Máthé István Salgó­tarján és Bordás László Szé [...] az en­gedélyben megha­tározott időtar­tamra Jó kerese tfi lehetőség Napi agyszeri kedvéz [...]
39. 2014-03-29 / 74. szám
[...] s e honlapot Jarábik Gabriella kérése bő­vítették ki erre az alkalomra [...] Az ember tragédiája termeit Koczka István tervezte A kiállí­tást a megnyitóünnepség [...]
40. 1988-02-27 / 49. szám
[...] milyen filmet sugározzon a pedagógus kérése alapján Körülnéztünk az iskolá­ban Óraközi [...] csupán büszke kinyilatkozás Rea­litás Vaskor István Fotó Kulcsár József Kiss Gyűl [...]