Nógrád Megyei Hírlap, 2005. szeptember (16. évfolyam, 203-228. szám)

2005-09-01 / 203. szám

Az ÁNTSZ parlagfűvonala ingyenesen hívható zöldszám: mnógM megyei vadásznap Katancs iapvjtő 2005, szeptember 2, A rendezvény médiatámogatója a * f /\~AU\ mm 2005. SZEPTEMBER 1.. CSÜTÖRTÖK Ml KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 80 FT, 11 SK ELŐFIZETVE: 63 FT Országgyűlés Rákóczi emlékére évforduló A Borjúpást helyett az országsátorban üléseznek _ S UZUKI SUZUKI VITAI Salgótarján, Rákóczi út 131. CSAK NÁLUNK!!! ÚJ SWIFTEK raktárkészletről azonnal, AKCIÓSÁN vagy O Ft önerőtől vagy 120 hónap futamidőre, ajándék forgalomba helyezéssel Tel.: 06-20/9814-542. Chevrolet modellek 0 Ft befizetéssel akár 310 000 Ft engedménnyel!* "Flottakedvezménnyel es ajándék klímával A részletekkel várjuk szalonunkban Chevrolet Kenderesi 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135. Tel.: 32/440-539 Kedvező lakossági hitetek Alacsony kondíciók! TeL: 32/521-248. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ MlHALIK Júlia Telefon: (32) 416-455 IDŐJÁRÁS Átmenetileg felhős, majd napos lesz az ég. 22SEZÏSS5I3SSS33 Éjjel-nappal , egész Nógrádban PM radio 100.-4 Vitázzunk ma a holnapért! SalgÓtaján. Nógrád megye j jövőjéről, fejlesztési lehető- j ségeiről is szó lesz azon a ! nyilvános vitafórumon, : amelyet ma 15 órától a Jó- j zsef Attila Művelődési Köz- ! pontban rendez a Nógrád j Megyei Hírlap és a Nemze- ; ti Fejlesztési Hivatal. A j résztvevők véleményt I mondhatnak, megtehetik \ észrevételeiket, javaslatai- \ kát azokkal a tervekkel j kapcsolatban, amelyek az j Európai Unió strukturális j alapjaiból 2007 és 2013 kő- ; zött elérhető források haté- ; kony felhasználását készí- i tik elő. A fórumon részt vesz töb- ; bek közt Kovács István Vil- ! mos, a Nemzeti Fejlesztési ; Hivatal fejlesztéspolitikáért j felelős elnökhelyettese, Dó- \ ra Ottó, a megyei közgyűlés j elnöke, Puszta Béla, Salgó- ! tarján polgármestere és j Tordai Péter, a Nógrád Me- j gyei Kereskedelmi és Ipar- j kamara elnöke. A fórumot i Kopka Miklós, lapunk fő- j szerkesztője vezeti. Bányásznap és tanévnyitó Hegedűs Rákóczi fejedelem és a szécsényi országgyűlés szövetséglevele SalgótanáÉ/Szécsény. A várdomb alatt, a Borjúpáston tartotta II. Rákóczi Ferenc 1705-ben az or­szággyűlést Szécsényben, amelynek tiszteletére emlék­ülést rendeznek szeptember 14- én a városban felállított ország­sátorban. A rendezvényre a Ma­gyar Köztársaság valamennyi közjogi és egyházi méltósága meghívást kap, valamint azok a határon túli mai megyék és ke­rületek vezetői is, akik az egyko­ri vármegyék területeit képvise­lik majd, így a Felvidékről, Er­délyből és Kárpátaljáról is érkez­nek majd vendégek.- Reméljük, hogy a rendez­vény kellően kifejezi a megemlé­kezésen túl az egykori magyar­ság függetlenségi vágy iránti igényét - fogalmazta meg Dóra Ottó, a Nógrád Megyei Közgyű­lés elnöke tegnap a salgótarjáni megyeházán, ahol a Rákóczi- szabadságharc 300. évfordulójá­nak emlékünnepségének prog­ramját ismertette. A nagy napon dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet, Szécsény polgár- mestere, dr. Szili Katalin, a magyar Országgyűlés elnöke és Dóra Ottó mond majd köszöntőt. A megyei közgyűlés elnöke elmondta: Becsó Zsolttal, Boldvai Lászlóval, Gusztos Péterrel és Sisák Imrével közös le­vélben kérték az országgyűlési frakciók vezetőit az emlékülésen való részvételre. Az ünnepség keretében meg­koszorúzzák a Rákóczi-emlék- művet, majd lehetőség nyílik a már felújított Forgách-kastély- ban a Rákóczi-emlékkiállítás megtekintésére. Ezt követően a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának előadá­sában Páskándi Géza A hazáért és szabadságért című történel­mi játékát tekinthetik meg a vendégek, amely a fejedelem életét mutatja be. Bányászmegemlékezések V. G. Nógrád megye. A hagyományokhoz hí­ven, a megye bányásztelepülésein az 55. bányásznapon is az emlékhelyeken tisztelegnek a hajdani bányászok, a la­kosok a bányászat és a bányamunka ál­dozatai előtt. Elismerést adnak át azok­nak, akik fél évszázada, vagy annál ré­gebben tagjai a bányászszakszervezet­nek. A megyében mintegy százhetven ilyen idős ember van. A megemlékezé­seket a bányászszakszervezet együtt szervezi a helyi önkormányzatokkal. A megemlékezések sora már au­gusztus 27-én kezdetét vette. Bátony- terenyén a művelődési házban augusz­tus 29-én 10 órától tartotta megemléke­zését a szakszervezet. Karancsságon, mint minden évben a temetőkertben elhelyezték virágaikat a balesetben el­hunyt bányásztársak sírján augusztus 31-én. Kazáron szeptember másodikán 17 órakor a bányászemlékparkban tarta­nak megemlékezést. Salgóbányán ugyancsak ezen a napon emlékeznek. Dordgházán, Mátranovákon szeptem­ber negyedikén az emlékbányák lesz­nek a megemlékezések színhelyei 10 órakor. Rákóczibányán a kultúrházban tartják a bányásznapot szeptember 7- Ón, 17 órakor. Salgótarjánban az egyes alapszerve­zet a József Attila Művelődési Központ klubjában tartja megemlékezését szep­tember 9-én 10 órakor, a kisterenyei nyugdíjasok pedig a kastély kertjében jönnek össze 14 órakor. Szeptember 10- én 10 órakor a kultúrházban tartják ünnepüket a karancslapujtői alapszer­vezet tagjai. Mátraszelén ugyancsak ezen a napon 10 órakor, a bányászem­lékparkban, Mizserfán pedig 17 óra­kor a templomtéren emlékeznek a bá­nyászmúltra. MÁTÓL BŰNCSELEKMÉNY Bármerre járunk erdőn-mezőn Nógrádban, földutak mellett, sőt, vízpartokon, bizony min­denütt teherautószámra láthatunk lerakott szemetet, különféle háztartási, sőt, ipari hulladé­kokat, építkezésekből visszamaradt sittet - szó szerint mindent, a zsákba kötött döglött ku­tyától az akkumulátorig, rossz heverőtői a műanyag palackig. Szeptember 1-jtől, a mai nap­tól azonban jelentősen szigorodott az illegális hulladéklerakókkal szemben alkalmazható tör­vény büntetési tétele. Az „A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése” címet viselő tétel szerint egyes esetekben akár öt évig terjedő börtönbüntetést is kaphat az elkövető. Bátonyterenye. a polgármesteri hivatal főépületének falán em­léktábla-avatással kezdődik szeptember elsején 10 órakor az 55. országos bányásznap rendezvénye. Az országos bá­nyásznap központi ünnepségét az Ady Endre Művelődési Köz­pontban tartják 11 órától. Az ünnep mellett ugyancsak csü­törtökön, reggel 8 órakor kez­dődik a Bátonyterenyei Általá­nos és Alapfokú Művészeti Is­kola igazgatóságának központi tanévnyitó ünnepsége az Ady Endre Művelődési Központ­ban, 9 órakor nyitják meg a tanévet a Fáy András Szakkö­zépiskola, Szakiskola és Kollé­giumban, majd 14 órakor ün­nepélyes keretek között avatja fel a kistérségi tanuszodát dr. Ábrahám Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke és Juhász Gábor, a Belügyminisztérium politikai államtitkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom