Nógrád Megyei Hírlap, 2005. április (16. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-01 / 74. szám

Viszonteladók: www.3lbacomp.hu Salgótarján. Rákóczi u. 1 9 Tel.: (32) 412 25$ 16x dual layer DVD író / taszt / egér hangszóró / LINUX 0 Ft Albacomp HomePC U’ ICO Monitor 59900 Ft SUZUKI VITAI Salgótarján, SUZUKI Rákóczi út 131. ÖREG, RONCS- autója 500 000 Ft-ot er! * Egyes típusoknál és hitelkonstrukcióknál. Tel.: 06-20/9814-542. Ügyeletes újságíró; Szeles Enikő i... Telefon: i J (32) 416-455 i időjárás J! i 'ymmI / íJ v ' ■ Derűs, napos, de szeles, hűvös lesz az idő. Gyenge melegfronti hatás várható. Kattintson rá! . www.nogradmegyeihirlap.hu www.holgyvilag.hu www.kiskegyedhu Skandináv lottó NYERŐSZÁMOK: Első számsorsolás: 6, 23, 24, 27, 29, 32, 34. Második számsorsolás: 7, 9,11,18,19, 22, 30. NYEREMÉNYEK: A 7 találatos szelvény nye­reménye 94 499 311, a 6 talá- latosok 133 795, az 5-ösök 3486, a 4-eseké 675 forintot érnek. Indul az RVT Rétság Több évre visszanyúló kezde­ményezés után áprilisban megkezdi sugárzását a Rét­sági Városi Televízió. Az adás az E9-es csatornán | lesz fogható. A működtetéssel, va­lamint a programok szerkesztésé­vel a képviselő-testület a művelő­dési központ és könyvtárt bízta meg. A csatorna a tervek szerint folyamatosan tudósít majd kultu­rális eseményekről, sport- és egyéb rendezvényekről. ■ 9 "771215"9 01000" 0 507 4 Már jönnek a jó eredmények Egy (és fél) nap alatt I - két versenyen is indult a | émm salgótarjáni Madison Bili- oWai árd Klub nyolc verseny­zője, akik a megyebajnokság első | fordulója után a Sport 1 tv húsvéti éj­szakai versenyén remekeltek Smida Lászlóval az élen. HAROMKQ TAKAREKSZOVETKEZET Kedvező lakossági hitelek. Alacsony kondíciók!) Tel.: 32/521-248. Együtt tovább jövet menet. Gépárverés« tartunk 2005. április 2-án,IO.OO-kor, a bokori kultúrházban. egy alig használt MTZ-82 traktor és pótkocsi, ZTR-165 fűkasza, PLN-3-35 eke, S043vetőgép, kombinátor, PZK-7 rendsodró. A gépek 2005. április 1-től megtekinthetők a bokori vendégház parkolójában és a www.bokor.hu honlapon. Tűzriadó egy nap hússzor is Fémtolvajok NMH-információ Megyénkben továbbra is elő­szeretettel lopják a különbö­ző fémeket, ezért a rendőrök fokozottan ellenőrzik a gya­nús járműveket az utakon. Az ellenőrzések eredménye­ként az utóbbi napokban két esetben is fémtolvajokat fogtak. Egy egyházasgergei férfi március 25-én Karancskesziből tulajdonított el 2 ezer kilo- . gramm drótkötelet, melynek ér­téke mintegy 50 ezer forint. A zsákmányt egy ZUK tehergép­kocsival vitte el, amelyet a kör­zeti megbízott Mihálygergén el­lenőrzött: a férfit előállította, aki ellen lopás vétség megalapo­zott gyanúja miatt nyomozást indítottak. A pásztói rendőrök három káliói személyt fogtak el a na­pokban. Egy rendszám nélküli tehergépkocsin 500 kilogramm vasanyagot szállítottak, amikor a rendőrök ellenőrizték őket. Ki­derült, hogy a vasat egy Vanyarc melletti tanyáról lopták el az el­követők: ellenük lopás vétség megalapozott gyanúja miatt in- dult eljárás.________________ ■ A tavaszi szárazság folyamatosan ad munkát a tűzoltóknak Itt a bozót-, nádas-, avar-, szárazfű-tüzek szezonja, amely napról napra több munkát ad a megye tűzoltóinak, olyany- nyira, hogy például a salgótarjáni tűzoltók napi vonulása or­szágos viszonylatban igen előkelő helyen szerepel. Sok eset­ben a tüzeket az észlelők még a kezdeti stádiumban elolt­hatnák, de ezt nem teszik meg, inkább megvárják, amíg a tűzoltók a helyszínre érkeznek. NMH-információ A tapasztalatokról beszámol­va Garami István tűzoltó ezre­des, a salgótarjáni önkormány­zati tűzoltóság parancsnoka el­mondta: sok ember akkor sem kezdi el az oltást, ha a saját terü­letét, javait veszélyezteti a tűz, ezért a kisebb tüzek miatt sok esetben csak időveszteséggel jutnak el a tűzoltók a nagyobb jelentőségű tűzesetekhez.- Szükségünk van a lakosság segítségére, hiszen az ő érdekük is, hogy mindenhová időben el­juthassanak a tűzoltók - hang­súlyozta Garami István. A napi több mint 20 vonulás szükségessé teszi, hogy minden mozgatható ember: tiszthelyet­tesek, tisztek is készenlétben le­gyek: a védőruhájuk is bekészít­ve áll, s riasztás esetén ők is ko­csiba ülnek. Napi szinten a délutáni idő­szak alatt növekszik meg a ri­asztások száma, amikor például a munkából hazaérkezők tüzet raknak a kert végében. Az elmúlt héten Mát- raszőlősön 15 hektár száraz fű FOTÓ: RIGÓ TIBOR és egy hektár erdő égett le, nádastüzek napi szinten előfor­dulnak, valamint a gyújtogatás is jellemző, nemcsak erdőkben hanem lakott területeken is, így például a közelmúltban a Zagy­varakodónál lévő acélkonténe­reket gyújtották fel - tudtuk meg. Felhívják a figyelmet továb­bá, hogy amennyiben a szándé­kos gyújtogatás bizonyítható, vagy a tettes elismeri azt, úgy a gyújtogató köteles megfizetni a tűzoltók vonulási költségét, (Folytatás a 2. oldalon) Nem hoztak, vittek Tar Egy tari nő feljelentést tett két ismeretlen férfi ellen a pásztói rendőrkapitányságon. A közel­múltbari az egyik délelőtt az is­meretlenek azzal az indokkal mentek be a sértett lakóházába, hogy pénzt hoztak számára. Kérték, hogy egy tízezer forin­tost adjon át nekik: megfigyel­ték, honnan vette elő a pénzt, majd elterelték figyelmét és a szekrényből eltulajdonítottak 600 ezer forintot. ■ Már csak egynapi Egy nap és a tv-ben szerepelhetsz a Győzike-showban. A Roman­tic frontembere fiatal tehetséges énekese­ket keres. Várják a rátermett mu zsikusokat, akik eddig még sehol nem mutathat­ták meg magu­kat. A zsűri elnöke: Majka, Baby Gabi, a Vétechből Kefir és a Romantic frontembere, Gáspár Győző. Utoljára lehet jelentkezni kiadónk telefonszámán a 32/416-455 és a 06-30/6556-220-as mobilszámon. E mail: gyozike@rtlklub.hu . Honlap: www.nogradmegyeihirlap.hu . A verseny időpontja: 2005. április 2-a, 10 óra. Helye: Salgótarján, művelődési központ. Mindenkit szeretettel várunk! AKI A VIRÁGOT SZERETI... Lehet rossz ember is! Az idén igencsak hosszúra nyúlt hideg évszak miatt még javában virágza­nak az enyhébb februári időjárás esetén már tél végén szirmot bontó vadvirágok. A kökörcsinek persze elég jól bírják a hideget, hiszen szá­ruk és bimbóik is szőrösek, s általá­ban a könnyen felmelegedő, sötét­színű sziklák repedéseiben nyílnak ki először. Idén is már március kö­zepén, szinte még a hó alatt nyíltak ki az első virágok, de ezek - szokatlan módon - le is fagytak. Ez persze nem baj, hiszen maga a természet rendezte így, s gon­doskodik arról is, hogy ezt az apró „hibát” rövid időn belül helyrehozza. Azon viszont nem lehet se­gíteni, hogy egyes felelőtlen vagy tudatlan emberek le­szaggatják a természet kora tavaszi ékszereit. A felvételen látható leánykökörcsin mellett legalább hat-hét leszakított szár maradványai láthatók, amelyek idén már egészen biz tos, hogy nem hoznak magot, s nem lesz belőlük újabb kökörcsin... , FOTÓ: FARAGÓ ZOLTÁN 977121590100005074

Next

/
Oldalképek
Tartalom