Nógrád Megyei Hírlap, 2012. április (23. évfolyam, 77-99. szám)

2012-04-02 / 77. szám

PÉNZVILÁG 2012/04/01., 18 órai állapot Devizapiac CHF/HUF: 244,61 EUR/HUF: 295,54 USD/HUF: 220,72 D Takarmánybúza 2012. augusztus 46 000Ft/t Takarmánykukorica 2012. május 51 300Ft/t Olajnapraforgó 2012. május 118 000 F^t Repce 2012. augusztus 129 500 Ft/t IDÓJÁRÁS j Napsütéses idő, szórványos felhőzet... <£b UGTELETEK Zl ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ Szabó Andrea (20) 665-29-11 n TERJESZTÉSI ES HIRDETÉSI ÜGYELET: (32) 416-455 HIRDETÉSFELVÉTEL újra a szerkesztőségben! Salgótarján, Alkotmány út 9. Tel.: 32/416-455. a Nógrád Megyei Hírlap, Grátisz hirdetést elvevő hely. „Kicsiny szamáron jön közénk...” Ismét szamárháton vonult a kegytemplomhoz az ün­nepi szentmisére virágvasárnap a mátraverebély- szentkúti gvardián. Mátraverebély\Szentkút. „üd­vünknek boldog ünnepe! Uj­jongnak mind a századok: Jézus, megváltó Istenünk világnak gyógyulást hozott. Hat nap, hogy Húsvét eljövend, Betániába láto­gat, hol Lázárt sírból kelti fel, ki negyednapja volt halott. Drága kenettel gazdagon siet az Úrhoz Mária, Krisztusnak lábát meg­keni, s könnyekkel öntözi. S hogy megtörténtek mindezek, Jézus, ki legtöbb Mesterünk, sza­márcsikóra ülve fel Jeruzsálem­be érkezik. Isten kegyelme mily csodás! Jósága hozzánk végte­len! Kicsiny szamáron jön kö­zénk, ki a világot alkotá...!” Hívek sokasága énekelt, mi­közben a szentkúti gvardián szamárháton vonult a kegy­templomhoz. Jézus diadalmas jeruzsálemi bevonulását idézi fel az az ősi egyházi hagyo­mány, amely tegnap elevene­dett meg a nemzeti kegyhelyen. A zsidók szamárháton érkező királyát a jeruzsálemi nép pál­maágakat lengetve és ruháit eléje szórva ünnepelte. Jézus azért választotta e nem túl ele­gáns utazási eszközt, hogy ez­zel is kifejezésre juttassa, ő nem olyan értelemben király, mint az evilági uralkodók. Az évszázadokra visszanyúló szokás felidézésében ezúttal is - immár harmadik éve - Mókus, a héhalomi szamár volt a szent­kúti ferencesek segítségére.- Azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélek­ben átéljük Urunk húsvéti misz­tériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis azt a misztériumot akarta beteljesíte­ni, amikor felment városába, Je­ruzsálembe. Szívünk élő hitével és odaadásával emlékezzünk meg erről az üdvösségszerző be­vonulásról, lépjünk mi is az Úr nyomába, hogy amint kegyelmé­ből társai vagyunk a kereszthor­dozásban, ugyanúgy feltámadá­sának és örök életének is része­sei lehessünk - szólt a jelen lé­vő hívekhez Kálmán Peregrin. A ferences rendi elöljáró - aki emléket állított Jézus jeruzsálemi bevonulásának - úgy fogalma­zott: Jézus azon az úton vonul vé­gig - méghozzá szamárháton -, ahol minden nap járni szoktunk. Dávid az ő fiának, Saulnak úgy adta át hatalmát, hogy szamará­ra ültette. Az embert úgy tudja át­hatni Jézus élete, hogy észreveszi az ő királyi dicsőségét minden­napjaiban, nyomába indul, lebo­rul előtte és közösségre lép vele az eucharisztiában.- Imádnunk keü őt, észreven­ni jelenlétét ebben a világban, s utána az eucharisztia által egy- gyé válni vele! - hangsúlyozta Kálmán Peregrin. Az „üdvösségszerző bevonu­lás” felidézése után körmenetet és szentmisét tartottak a kegy­helyen. Minőségi szolgáltatások Toyota Kakuknál! Gyári és utángyártott alkatrészek taMkedeima. ®TOYOTA KAKUK AUTÓHÁZ Kft. 3100 Salgótarján, Füleki út 154. Tel.: 32/520-640. Fax: 32/511-400. Tájházról lopott Oltalom. A település polgár- mestere tett bejelentést a minap a Balassagyarmati Rendőrkapi­tányságon arról, hogy a község tájházának külső falán lévő gáz­csöveket lefűrészelte és eltulajdo­nította valaki. A tettes hetvenezer forint kárt okozott az önkormány­zatnak. A járőrök ellenőrizték a közeli színesfém-átvevőhelyeket, és Balassagyarmaton átvizsgál­tak egy 43 éves őrhalomi férfit és egy nőt, valamint az általuk le­adott fémhulladékokat is.- A hulladék vasak között megtalálták a tájházról eltulaj­donított, s már huszonhat darab­ra frissen felvágott, barnára fes­tett csöveket. Ezeket és a levá­gásra használt fűrészt lefoglal­ták a férfitól, akit előállítottak a Balassagyarmati Rendőrkapi­tányságra. Kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lo­pás bűntette miatt gyanúsított­ként hallgatták ki őt. r------------------------------—------------------i iFo gadóóra fíeisóZsolt országgyűlési kéje | j viselő (Fidesz-KDNP) fogadó-! I órát tart, április 3-án (kedden) l Í 14.00 és 15.00 óra között Pász- i j tón a polgármesteri hivatal (Köl-1 j csey út 35.) I. emeleti tanácstér- ] 1 mében, valamint 15.30 és 16.30 1 1 óra között Bátonyterenyén ápol-1 j gármesteri hivatal (Városház út | j 2.) földszinti dísztermében vár- j ! ja az érdeklődő polgárokat. LOTTÓSZÁMOK aTgr. OTOSLOTTO JOKER: 15 18 7 7 HATOSLOTTÓ Szerkesztőségünk számítógépeit az fesrai smart security védi. Sokba kerülhet a „rendszámcsere” Karancskeszi. Névtelenül tett valaki bejelentést né­hány napja a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra arról, hogy egy általa ismert férfi lecserélt rendszámú gép­járművel közlekedik Karancskesziben. A járőrök a köz­ségben ellenőrzés alá vonták a bejelentésben megjelölt Fiat Doblo személygépkocsit és annak vezetőjét. A nyil­vántartás alapján gyorsan kiderült, hogy a 36 éves sal­gótarjáni férfi által vezetett autón lévő forgalmi rend­számot a hatóság egy teljesen más - Peugeot típusú - kocsira adta ki. A sofőr elismerte: azért, hogy a forgalomból kivont gépkocsival sürgős családi ügyeit elintézhesse, indu­lás előtt ő szerelte fel arra a garázsban talált rendszá­mot. A rendőrök előállították a fiatalembert, a rendszá­mot pedig a helyszínen leszereltették a négykerekűről és lefoglalták. A hatóság a férfi ellen egyedi azonosító jel meghamisítás miatt folytat büntetőeljárást.- A jelenleg érvényben lévő törvény alapján a bíró­ság e bűntett elkövetése miatt akár három évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat - hívta fel a figyelmet Dankóné Nagy Éva, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapi­tányság szóvivő Vigyázzunk a biciklikre! Salgótarján. Egy kétszázezer forint érté­kű kerékpárt lopott el az az ismeretlen tet­tes, aki ellenőrzés nélkül jutott be nem­rég, Salgótarján zagyvapálfalvai városrész­ében az egyik emeletes ház számkóddal ellátott bejárati ajtaján. Pár napja ugyan­csak eltűnt egy kétkerekű egy szintén számkódos belvárosi lépcsőházból. Ez utóbbi ötvenezer forintot ért. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy bizton­ságuk, valamint lakásaik, értékeik védel­me érdekében idegeneket ne engedjenek be a lépcsőházakba. A kapuk kinyitása előtt győződjenek meg arról, hogy valóban ismerőseik, roko­naik, vagy saját vendégeik kívánnak-e be­jutni. A kerékpárokat mindig tárolóhelyiségben helyezzék el, s győződ­jenek meg arról, hogy azt megfelelően le­zárták-e. Ilyen raktár hiányában vigyék be lakásukba a bicikliket, vagy lássák el azo­kat lakattal - közölte Horváth Zsófia, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese. Kukorica , >4dengo» gyomirtás SpP kényelmesen4 y : - ........... U. "' ......... ML P re- és korai posztemergensen » Könnyű kezelhetőség » Széles hatásspektrum » Hosszú hatastartam » Kiemelkedő szelektivitás Információ: Huszár Elek 20/519-2752 /er QüpSíKrrrr*

Next

/
Oldalképek
Tartalom