4. oldal, 160 találat (0,071 másodperc)

Találatok

151. 1990. április / 6. szám
[...] út jajveszékeléssel leért hozzá­juk Berkesi István ny erdész elbeszélése ő is [...] mű­ködő kutat Megerősíti Dr Hor­váth István az esztergomi BALAS­SA BÁLINT Múzeum [...] ha­lálát A tragikus sorsú Enyedi Ist­ván az Esztergom belvárosi teme­tőben nyugszik [...] és a tanároknak az a kérése hogy aki nélkülözhető vagy feljavítható [...]
152. 1899-12-24 / 103.szám
[...] el­sőbben a koronát mely szent István királyunk s utódainak fejét diszité [...] szabadságidőéit folyamodott A köz­gyűlés dönt kérése felett Eskü vök Elegáns kartonlapok [...] váltott ugyanis jegyet Horváth Gál István főkáptalani uradalmi központi számtiszt Bellovics [...] Szítt Antal Kőhegyi tanácsos Pávelcze István Gliífort Villiam Markó Gyula János [...]
153. 1897-01-24 / 7.szám
[...] vagyok Vége köv Dr Földváry István legnagyobb saj­nálatára éppen ellenkező véleményen [...] budapesti ut Következett dr Földváry István refe­rádája a polgármesterrel tett budapesti [...] ter­mészetesen gondoskodni kell A kor­mánybiztos kérése teljes abdikáció a minorenniség beismerése [...] sem­mit sem várhatunk Dr Földváry István elfogadja Helcz javaslatát s csak [...]
154. 2007-06-09 / 112. szám
[...] úton Tatabánya Baross út Szent István út Semmelweis út Táncsics út [...] szervezet megszünteté­sével az intézmények régi kérése telje­sülhetett a gazdasági kérdésekben nem [...] Click ism Főszerkesztő Váczy H István Tördelőszerkesztők Ágfalvi Loretta Latkóczy Béla [...] 500 JLJt Hídlap Magazin Gulya István Munkatársak Ch Gáli András Gábor [...]
155. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] e megfelelő vízkinccsel A Szent István Strandot ellátó kútból jelenleg 27 [...] is Mindez nagyon kecsegtető Gulya István Megjelent az Esztergomi Tükör no­vember [...] és az Életút Egyesület támogatásának kérése vala­mint a Zsellérföldek belterületi határ­vonalának [...]
156. 2001-11-15 / 45. szám
[...] e megfelelő vízkinccsel A Szent István Strandot ellátó kútból jelenleg 27 [...] is Mindez nagyon kecsegtető Gulya István Megjelent az Esztergomi Tükör no­vember [...] és az Életút Egyesület támogatásának kérése vala­mint a Zsellérföldek belterületi határ­vonalának [...]
157. 2004-04-23 / 81. szám
[...] el az információ mondta Jakab István a Magosz elnöke kiválasztott bank [...] amely egyben több millió állampolgár kérése is A parlagfű elleni védekezés [...]
158. 1879 / 10. szám
[...] esztergomi főszékeskáptalaunak kegyes támogatását És kérése nemes szivekre talált Simor János [...] ezég kiváló üveg műtárgyai Görög István színes és fehér üvegei Koth [...]
159. 1881 / 61. szám
[...] mutatkozni Kőrösy László Hírek Majer István püspök ur jó­szívűsége és áldozatkészsége [...] Eudrefi jött elém Leányom utolsó kérése önt látni Szent ég tehá [...]
160. 1989. szeptember / 9.szám
[...] a A felterjesztést dr Földváry István seki várost alapít Son A [...] 1940 majusaban felszámolták a polgármester kerése ellenére Az esztergomtábori első világ­haourus [...] ma Bécsben élő hont Szőts István is jelen lesz A meg­nyitóelőadást Nemeskürty István 1 Szeptember 1 2 án [...]