3. oldal, 481 találat (0,765 másodperc)

Találatok

41. Ülésnapok • 1906-275 (1906-XVI-27. oldal)
[...] 275 országos ülés Í 908 Bozóky Árpád Mi az igazi ok [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Azt mindenki tudja hogy [...] a mi nem sikerült Tisza Istvánnak ezek megcsinálják minden nagyobb erőszakoskodás [...] megy látta azt hogy Tisza István hiába vezérli ide a dara­bontokat [...]
44. Irományszámok • 1881-611 (1881-VIII-222. oldal)
[...] közlekedésügyi minister A másolat hiteléül Bozóky István k s h aligazgató
45. Ülésnapok • 1906-327 (1906-XVIII-507. oldal)
[...] 315 Interpelláczió elhalasztása 312 Hozzászóltak Bozóky Árpád 16 81 Mezőfi Vilmos [...] 312 Vertán Endre 312 Zlinszky István 312 Jogügyi igazgatóság 1 Kincstári [...] 819 839 319 Hozzászóltak Bene István előadó 130 Csizmazia Endre előadó [...] 220 Batthyány Tivadar gr 90 Bozóky Árpád 219 Osépány Géza 209 [...]
47. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-100. oldal)
[...] házszabályok nem engedik meg Helyeslés Bozóky Árpád T ház A ministerelnök [...] alatt levő törvényjavaslattal Élénk helyeslés Bozóky Árpád Azt akarom bebizonyítani hogy [...] a házban szóvá termi Helyeslés Bozóky Árpád Nem olvasom fel a [...] bátor a következőket felolvasni Pilisy István t képviselőtársam azt mondja olvassa [...]
48. Ülésnapok • 1906-143 (1906-VIII-335. oldal)
[...] t a maga egészében csak Bozóky Árpád t képviselő ur tá­madta [...] ház elvi­leg határozza azt hogy Bozóky Árpád t képvi­selőtársam elleninditványával szemben [...] a melylyel szemben gr Bethlen István képviselő ur nyújtott be elleninditványt [...] e kívánni hogy gr Bethlen István képviselő ur ellen­indítványa felolvastassék Halljuk [...]
49. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-503. oldal)
Népgyűlések betiltása István nagyatádi 445 Tárgymutató 1 Interp [...] visszaélések 1 Interp Pop Os István 447 Országos földadó bizottság tagjainak [...] jelentése írom 1172 Ezzel kapcsolatban Bozóky Árpád ós társainak hatá­rozati javaslata [...] György indítványa írom 1167 453 Bozóky Árpád inditv írom 1169 453 Pilisy István inditv írom 1168 453 Ósszeférhetlenségi [...]
50. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-438. oldal)
[...] Előadó Hédervári Lehel 260 Rakovszky István ment ügye Előadó Lázár Zoárd [...] Erdélyi részekben 265 Bizony Ákos Bozóky Árpád féle személyes ügy Bizony Ákos 232 Bozóky Árpád 224 264 Blokk konverziója [...] Hozzászólt Pogány Lajos előadó 34 Bozóky Árpád Bizony Akos féle személyes ügy Bozóky Árpád 224 233 Bizony Ákos [...]
51. Ülésnapok • 1906-349 (1906-XX-216. oldal)
[...] 1908 Az elnöki széket Rakovszky István alelnök foglalja el kz fog [...] Hammersberg László jegyző Csányi Sándor Bozóky Árpád A házszabályokhoz kérek szót [...] Tihamér Arra való a házsza­bályvita Bozóky Árpád A házszabályvita nem tart [...] a ma­gam részéről csatlakozni a Bozóky Árpád t kép­viselőtársam által előterjesztett [...]
52. Ülésnapok • 1906-464 (1906-XXV-504. oldal)
[...] népgyűlések betiltása 1 Interp Szabó István nagyatádi 445 Szabadságolások Szabó Mihály [...] Zárszámadás 448 Szent Királyi Zoltán Bozóky Árpád féle személyes ügy Szent Királyi Zoltán 286 Bozóky Árpád 286 448 Szerbia 1909 [...] viszonyok tervbevett rendezése 1 Interp Bozóky Árpád 440 Szerbiával 1908 évi [...]
54. Ülésnapok • 1906-421 (1906-XXIV-101. oldal)
[...] február 17 én szerdán 101 Bozóky Árpád Kérem a képviselőházat mél­tóztassék [...] Farkasházy Zsigmond Akárhányszor lehet Zaj Bozóky Árpád Pilisy István képviselőtársam beszédéből csak azt olvasom [...] Tihamér Nem értem hango­sabban Derültség Bozóky Árpád Meg kellett volna adni [...] színeit Zaj Elnök Csendet kérek Bozóky Árpád Fekete fehér arany volt [...]
55. Ülésnapok • 1906-297 (1906-XVII-134. oldal)
[...] szavazni nem lehet Helyeslés balfelől Bozóky Árpád T képviselőház A kérdés [...] Ez egy általános kijelentés veit Bozóky Árpád Az volna a helyes [...] javaslatának első része azután Pilisy István képviselő ur elleninditványa azután Farkasházy [...] ur határozati javaslata Pop Cs István képviselő ur határozati javaslatának első [...]
58. Ülésnapok • 1906-230 (1906-XIV-86. oldal)
[...] november 29 én pénteken Zlinszky István jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T ház Nagy mozgás [...] irod alá elejétől végig Zaj Bozóky Árpád A t miniszterelnök urat [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád és rajtuk kivül nem [...] lenni Farkasházy Zsigmond Lehetetlen beszólni Bozóky Árpád melyek különben az országnak [...]
59. Ülésnapok • 1906-308 (1906-XVII-430. oldal)
[...] Nagy György Ragaszkodom Zaj Rakovszky István Ez már mégis sok Zaj [...] Szmrecsányi képviselő ur almódositását Pilisy István Goldis László Maniu Gyula Parkasházy [...] indítványát Nagy zaj balfelöl Következik Bozóky Árpád képviselő ur indít­ványa Csizmazia [...] a t házat méltóztatik e Bozóky Árpád képviselő ur most felolvasott [...]
60. Ülésnapok • 1906-274 (1906-XV-439. oldal)
[...] 257 258 263 Hozzászóltak Bernát István előadó 37 Bozóky Árpád 56 55 56 idb [...] 255 269 270 271 Hozzászóltak Bozóky Árpád 381 Ság Manó előadó [...] 267 268 271 Hozzászóltak Bene István 256 Mezőssy Béla 296 330 331 Bozóky Árpád 261 317 Nagy György [...]