Képviselőházi napló, 1906. XVII. kötet • 1908. márczius–április 10.

Ülésnapok - 1906-311

480 Tárgymutató. tán (39) 293. _ Vlád Aurél (89) 295. — Pop Cs. István (114) 296. — Farkasházy Zsigmond (158) 298. — Hodzsa Milán (261) 302. Bizalmatlanság a kormány, iránt (1. Ház­szabályok módosítása; Bozóky Árpád Mj.) 297. Biztosítás betegség esetere (1. Ház alkalma­zottai) 310. Bozóky Árpád—Nagy Emil-féle személyes ügy (Bozóky Árpád 105. — Nagy Emil 84) 295, 296. Budapest székesfőváros kérvénye az elszegé­nyedett földmivelö-, kisbirtokos- és munkásnép helyzetének javítása iránt (1. Elszegényedett) 31Ó. Csizmazia Endre—Lengyel Zoltán-féle sze­mélyes ügy (Csizmazia Endre 84. — Lengyel Zoltán 82) 295. Elállás a szótól (1. Házszabályok módosítása (részi.) Farkasházy Zsigmond 467) 310. Elleninditvány benyújtásánál szabálytalan­ság (1. Szó megvonása Farkasházy Zsigmondtól) 298. — (]. Jegyzőkönyv hitelesítése) 299. Előirányzat nélküli kiadások (1. Ház tűi­kiadásai) 3Í0. Elszegényedett földmivelö-, kisbirtokos- és munkásnép helyzetének javítása iránti kérvénye Budapest székesfővárosnak (írom. 782) 310. Hozzászólt: Gratz Gusztáv (előadó) 462. 1898: V. t.-cz. módosítása (1. Április 11-ike helyett) 303. Földmivelö-, kisbirtokos- és munkásnép hely­zetének javítása iránti kérvénye Budapest székes­fővárosnak (1. Elszegényedett) 310. p államadósságot ellenőrző orsz. bizott­ság jelentése működésének befejezéséről és fel­oszlásáról (írom. 774) 303. Függőben levő interpeVtácziók és indítvá­nyok; elnök havi jelentései 303. Gyorsírói jegyzetek kiadásának megtagadása (1. Szó megvonása Nagy Györgytől; elnöki ki­jelentés 447) 309. Határozatképesség (1. Ház határozatképes­sége) 301. Ház alkalmazottainak betegség esetére való biztosítása (írom. 778) 310. Hozzászólt: Üclitritz Amadé Emil gr. (előadó) 461. Házalóknak Ausztriából való kitiltása (lásd Interp. Szmecsányi György) 295. Ház határozatképessége 301, 308. Hozászóltak: Nagy György 430. Vlád Aurél 229. Ház határozatképtelensége miatt ülés fel­függesztése 301. Ház költségvetése 1908. évre (írom. 776) 310. Hozzászólt: Üchtritz Amadé Emil gr. (előadó) 461. Házszabályok alkalmazása; házszab. 195, 202, 208, 215, 250. §§. 295, 300, 304. Hozzászóltak: Bozóky Árpád 83. Lengyel Zoltán 82. Damián Vazul 302. _ Nagy György 299. Farkasházy Zsigmond 78. Pilisy István 77. Hodzsa Milán 200, 202. Ugron Gábor 81. Vlád Aurél 202. Házszabályokhoz való mindenkori szólásjog 299. Hozzászóltak : Farkasházy Zsigmond 183. Lengyel Zoltán 181. Hoffmann Ottó 180. Molnár Jenő 183. Házszabályok módosítása; Nagy Emil indít­ványa ; névszerinti szavazás (írom, 723.) A) Általános tárgyalás 292, 293, 294, 295, 296, 297. Hozzászóltak : Bella Mátyás 91. Maniu Gyula 3. Bozóky Árpád 134. Mezőfi Vilmos 50. Csépány Géza 103. Molnár Jenő 11, 126, 185. Farkasházy Zsigmond 133. Nagy György 63, 136. Hodzsa Milán 116. Pilisy István 56. Ivánka Milán 106. Polit Mihály 59. Lengyel Zoltán 28, 136. Pop Cs. István 108. Lukács László 94. Szkicsák Ferencz 135. Vlád Aurél 85, 134. B) Részletes tárgyalás 298, 299, 300, SOli 302, 303, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310. Hozzászóltak: Hoffmann Ottó 276, 308, Andrássy Gyula gr. 436. Bánffy Dezső b. 205, 210. Bella Mátyás 255. Blaho Pál 290. Bozóky Árpád 257, 360. Bredicean Koriolán 283. Damián Vazul 286, 397. . Eitner Zsigmond 291. Farkasházy Zsigmond 154, 309, 311, ,338, 398, 424, 429, 462, 467. Goldis László 361. Hodzsa Milán 258, 314. 419. 310, 311, 318, 411, 468. Ivánka Milán 212, 316, 415. Kmety Károly 245, 434. Lengyel Zoltán 185, 235, 245. Lukács László 163, 304. Maniu Gyula 191, 305, 309, 318,. 378. Mezőfi Vilmos 185, 341, 422, 447. Mérey Lajos 144, 324.

Next

/
Oldalképek
Tartalom