Az 1906. május 19-ére összehívott országgyűlés képviselőházának név- és lakjegyzéke (1907. november)

A képviselőház tagjainak név- és lakásjegyzéke - B - Bethlen Ádám gr. - Bethlen István gr. - Bizony Ákos - Blaho Pál - Bohus Károly - Bolgár Ferencz - Bottlik István - Bottlik János - Bozóky Árpád - Brázay Zoltán - Bredicean Coriolan - Bresztyenszky Kálmán

7 Bethlen Ádám gr., Szolnok-Doboka ni., Bethlen kér. IV., Angol királynő szálló. (Bonyha, Kiskiiküllő m.) Bethlen István gr.. Maros-Torda m., Marosvásár­hely kér. VI. , Nagyjános-u. 19/a. (Kolozsvár és Mezősámsond, u. p. Mezőriics.) Bizony Ákos, Miskolcz város II. kér. VIII., Adria szálló. (Miskolcz.) Blaho Pál, Pozsony m., Szentjános kér. VIII, Kender-u. 10. (Szakolcza, Nyílra ni.) Bohus Károly, Torontál m., Pancsova kér. VII. Orient szálló. (Franzfeld, Torontál ni.) Bolgár Ferencz, Sopron in., Kismarton kér. IV. , Váczi-u. 36. Bottlik István, Borsod ni., Mezőkeresztes kér. VIII. , Pannónia szálló. (Tibolddarócz.) Bottlik János, Pest-Pilis-Solt-Kiskun ni., Vácz kér. VIII., Pannónia szálló. (Ipolykürt.) Bozóky Árpád, Jász-Nagykun-Szolnok in., Kunszent- márton kér. VIII. , Rökk Szilárd-u. 27. (Kunszentmárton.) Brázay Zoltán, Háromszék m., Illyefalva kér. VI.. Andrássy-út 31. Bredicean Coriolan, Krassó-Szörény m., Oravicza kér. V, Tiikör-u. 5. (Lugos.) Bresztyenszky Kálmán, Nyitra m., Privigye kér. IX. , Mester-u. 1. (Privigye, Nyitra m.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom