Képviselőházi irományok, 1906. XXIII. kötet • 785-820. sz.

Irományszámok - 1906-785. Maniu Gyula orsz. képviselő inditványa a képviselőház elnökségével szemben a házszabályok elfogult kezelése miatti bizalmatlanság kimondása iránt - 1906-786. Bozóky Árpád és társai inditványa az alelnöki tiszteletdijak beszüntetéséről

p 785—786. szám. 785. szám. Indítvány. Mondja ki a Ház, hogy a képviselőház Elnökségével szemben a há bályok elfogult kezelése miatt bizalmatlansággal viseltetik. Kelt Budapesten, 1908. április 8-án. Maniu Gyula s. országgyűlési képviselő. 786. szám. Indítványozzuk, hogy az alelnöki tiszteletdíjak beszüntettessenek. Budapest, 1908. április 29. B e a d j á k : Csépány Géza s. k. Pilist/ István s. k. Nagy György s. k. Benedek János s. k. Hoff'mann Ottó s. k. Farkasházy Zsigmond s. k. Thoroczkay Viktor b. s. k. Bozóky Árpád s. k. Molnár Jenő s. k. Képvh. iromány. 1906—1911. XXIÍI. kötet. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom