Képviselőházi irományok, 1906. X. kötet • 216-330. sz.

Irományszámok - 1906-270. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében

269—270. szám. 457 Minthogy a felterjesztés az erre illetékes hatóságtól érkezett, s minthogy zaklatás esete nem látszik fönforogni : a mentelmi bizottság tiszteletlel javasolja, hogy Bene István orsz. képviselő mentelmi joga ez ügyiben függesztessék föl. Kelt Budapesten, a magyar képviselőház mentelmi bizottságának 1906. évi november 24-én tartott üléséből. Gál Sándor s. h., a mentelmi bizottság elnöke. 270. szám. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében. A budapesti kir. Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott orsz. képviselőt 7206/B. 1905. számú Ítéletével rágalmazás vétsége miatt a Btk. 92. §-ának alkalmazása mellett 60 kor. fő és 20 kor. mellék pénzbüntetésre itólte. Nevezett orsz. képviselő ezen Ítélet ellen semmiségi panaszszal élt a m. kir. Curiához. A szolnoki kir. törvényszék mint büntető bíróságnak megkeresése alapján a budapesti kir. főügyész 1906. évi november hó 7-én • f . ü . í 90 sr szám alatt kelt fölterjesztésében a bűnvádi eljárás folytathatása czéljából nevezett orsz. képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kéri. Minthogy a fölterjesztés az erre illetékes hatóságtól érkezett, s mint­hogy zaklatás esete nem forog fenn: a mentelmi bizottság tisztelettel javasolja, hogy Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi joga ez ügyben függesztessék föl. Kelt Budapesten, a magyar képviselőház mentelmi bizottságának 1906. évi november hó 24-én tartott üléséből. Gál Sándor s. L, Kálosi József s. k., a mentelmi bizottság elnöke. a mentelmi bizottság előadója. Képvh, iromány. 1906—1911. X. kötet. 58 Kálosi József s. ti., a mentelmi bizottság előadója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom