Képviselőházi napló, 1906. XXIV. kötet • 1909. február 13–márczius 9.

Ülésnapok - 1906-436

Tárgymutató. 541 Szabadságolások : Bakonyi Samu 425. Csepreghy István 420. Darányi Ferencz 425. Eitner Zsigmond 427. Gaal Gaszton 420. Hodzsa Milán 423. Horváth József (marosujvári) 419. Hunyady László gr. 419. Jungenfeld Károly b. 425. Karátsonyi Jenó' gr. 425. Magdics Péter 435. Melczer Géza 427. Petrichevich Horváth Arthur b. 420. Szemere Huba 420. Szmrecsányi György 422. Teszelszky József 420. Vlád Aurél 429. Zichy Béla gr. 428. Számvevőszék — állami — jelentései (lásd Költségvetési felhatalmazás nélkül utalványozott kiadások; Túlkiadások; Zárszámadás) 428. Szerbiával kötött kereskedelmi szerződés (lásd Interp. Bozóky Árpád) 431. Szerbiával való háborús veszedelem (lásd Interp. Mezőt! Vilmos) 425. Szó megvonása: Beniczky r Ödöntől 418. Bozóky Árpádtól 421. Maniu Gyulától 420. Pilisy Istvántól 422. — Hozzászólt: Far­kasházy Zsigmond 151. Szünet beszéd közben (1. Beszéd közben) 419. Tagosítás Gyalu községben (1. Interp. Kecs­keméthy István) 421. Tanácskozás félbeszakítása 418. Hozzászólt: Bozóky Árpád 13. Telepítés, ingatlan feldarabolás és egyéb birtokpolitikai intézkedések (írom. 1120) 436. Hozzászólt: Darányi Ignácz 502. Teljeskoruak gyámságára és hasonló védelmi intézkedésekre vonatkozólag az 1905. évijulms hó 17-én Hágában kelt nemcetközi egyezmény be­czikkelyezése (írom. 1086, 1114) 425. Hozzászólt: Szász Zsombor (előadó) 211. Tiszti vizsgák; az 1907/908. évben tényle­ges szolgálatban állott közös hadseregbeli és honvéd egyévi önkéntesek tiszti vizsgájának eredménye (írom. 1053, 1098) 426, 432. Hozzászólt: Moskovitz Iván (előadó) 251. Törvényczikk; szentesités bejelentése: 1909 : I. M. kir. honvédség részére meg­rendelt ismétlőpuskák beszerzéséből felmerült költségek fedezése 433. Tökekamat- és járadékadó reformja (1. Adó­reform) 426. Túlkiadások; állami számvevőszék jelentései: 1906. év II. negyedében (írom. 208) 428. Hozzászólt : Éber Antal (előadó) 290. 1906. év III. negyedében (írom. 341) 428. Hozzászólt: Éber Antal (előadó) 290. 1906. év IV. negyedében (írom. 445) 428. Hozzászólt: Éber Antal (előadó) 290. 1906. év pótnegyedében (írom. 684) 428. Hozzászólt: Éber Antal (előadó) 290. 1907. év pótnegyedében (írom. 950) 433. Hozzászólt: Éber Antal (előadó) 424. 1908. év I. negyedében (írom. 951) 433, Hozzászólt : Éber Antal (előadó) 424. 1908. év II. negyedében (írom. 952) 433. Hozzászólt: Éber Antal (előadó) 424. Ujonczjutalék mennyisége; a közös had­sereg és haditengerészet, valamint a honvédség ujonczlétszámának az 1909. évre való megálla­pítása (írom. 1051, 1096) 418—425, 432. Hozzászóltak: Babics-Gyalszky Lyuba 95. Babocsay Sándor 13. Batthyány Tivadar gr. 88. Bozóky Árpád 97. Farkasházy Zsigmond 35, 164, 182. Jekelfalussy Lajos 53, 149, 191, 199. Kmety Károly 121. Maniu Gyula 81. Molnár Jenő 137, 189, 199. Moskovitz Iván (előadó) 12. Nagy Gvörgy 56, 182, 193, 200, 203. Okolicsányi László 202. Pallavicini György őrgróf 109. Pilisy István 155, 190, 203. Polónyi Géza 160. Pop Ós. István 132. Rakovszky Béla 137. Rojc Milán 85, 87, Sziklai Ottó 95. id. "Wekerle Sándor 135,

Next

/
Oldalképek
Tartalom