35 találat (0,163 másodperc)

Találatok

1. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (59. oldal)
[...] Ede Rosenthal Lajos Beosztva Andriska Sándor min számellenőr Wittich Sándor áliamépitészeti hiv tiszt A vasúti [...] dalmát miniszter képvisele­tében Dr Hummel Szaniszló Adolf min tan Igazságügyi miniszter [...] Balogh Gyula Barvits Albin Belházy Sándor Belházy János Donnhotl er Károly Gelléri Mór Havas Sándor dr Hummel Szaniszló Kellent fy Károly Lintner Imre [...]
2. Gödöllői járás (113. oldal)
[...] tanító Odor Gyula Tanítók Lukács Sándor 1901 ben szül Gödeme sterházán [...] mint rádió távirász szerelt le Szaniszló Elemér 1905 ben született Szamdaváralján [...] azóta itt működik Népművelési gondnok Szaniszló Elemérné sz Major Vil­ma iB [...]
3. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (968. oldal)
[...] Sorger Ilona 2772 Dr Hűmmel Szaniszló Adolf és neje 10133­ Hund [...] 1546 Horváth Róza 10495 Horváth Sándor 1 9005 Horváth Sándor 9006 Hoser Károly és társai [...] és neje 10842 2 Uollán Sándor és neje 10086 Hollner Mihály [...] Darányi Borbála 13756­ Dr Hőmmel Szaniszló Adolf és neje Schwingenschlőgel Vilma [...]
4. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (935. oldal)
[...] ut 78 250 Gr Károlyi Sándor t t Spit­zer Ignácz f [...] 27 30 270 Gróf Károlyi Sándor t t Dr Kis Sán­dor és társa 1138 26 31 [...] 1179 87 260 Gr Károlyi Sándor t t Brádas Szaniszló és társa f t 1180 [...]
5. Rákospalota (144. oldal)
[...] Ferenc Imre u 38 Danczi Sándor Rákos út 57 Dittrich Re­zső [...] Gyula Szabadka u 4 Gaál Sán­dor Szabadka u 4 Gajdos Ven­del [...] Ede Zrínyi u 28 Glaser Sándor Eötvös u 148 Glasinetz Mátyás [...] Sza­lag Antalné Istvántelki út 13 Szaniszló Gyula Imre u 38 Szen­tes [...]
6. Helységnévmutató (75. oldal)
[...] 45 Kerekes Gyula 27 Ordasi Sándor 25 ifj Teleki László 24 [...] 32 kh Földhaszonbérlő Dr Mesterházy Sán­dor felsőfarkasdi p 472 kh Szőlőbirtokosok [...] Hangya Szöv Töröcsik Lajos Gyurik Sándor Ragulya Ede Gabonakeresk Schwartz Arnold [...] Jeszeniczei Jankovich Imre hadnagy Vastry Szaniszló őrmester Lőrincz József őrmester aki [...]
7. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (145. oldal)
[...] Fraknöi Vilmos Kaulz Gyula Szilágyi Sándor Nagy Iván Pauler Gyula Hajnik [...] Fejérpataky László Thallóczy Lajos Plósz Sándor Hegedűs Sándor Levelező tagok Fáik Miksa Kerékgyártó [...] Mátyás Flórián Finály Henrik Matlekovits Sándor Ortvay Tivadar Zsilinszky Mihály György [...] Krones Ferencz I Gráczbán Smolka Szaniszló 1 Krakkóban Huber Alfonz 1 [...]
8. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (29. oldal)
III Rész Minisztériumok Osztályfőnök Jeszenszky Sándor dr oszt tan min an [...] Fortuna u 4 Elnök Wekerle Sándor dr az I o v [...] Aladár Reviczky Ambrus kam Leővey Sándor dr Zubkovics Arzén Hammer Károly [...] közölt Minister tanácsos dr Hummel Szaniszló a III o vaskorona rend [...]
9. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • III. rész. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek, közegek stb. (33. oldal)
[...] főtörzsorvos Rendklvttll tagok dr Ajtay Sándor egyetemi tanár dr Árkövy József [...] Kapitány Garlathy Ödön Fogalmazók Peregriny Sándor Ruttner Sándor dr Rédey Miklós Segéd fogaim [...] Károly dr írnok borsodi Latinovits Szaniszló Gyakornok Szukúp Wladimir Iktató Lovas [...] felső kubini és demjénfalvi Kubinyi Sándor Karácsony Sán­dor salfai Saly Károly Bérczy Béla [...]
10. Váci járás (191. oldal)
[...] Balog János iszerb fogságban Tóth Sándor a háborúban szer­zett betegségben haltak el Törv bíró G Lassú Sándor Iskoláit helyben végezte 1909 óta [...] katonai szolgálatot telje­sített Közgyám Lassú Sándor Postamester Zalai Péter Középiskoláit Nagyrőcán [...] Kántortanító Hoffmann Pál Tanítók Bolton Szaniszló Bohus Ágnes Keller János Petyerek [...]
11. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (939. oldal)
[...] és neje 1395­1547 18540 Király Sándor és neje 1396­1548 15 172 [...] 18 20 P 6 Halmágyi Sándor és neje 1413 1644 227 [...] I 1414 1647 35 Halmágyi Sándor és neje 1415 1623 34 [...] Winkler Mária 1481­1685 294 Brada Szaniszló és neje 1482­1686 294 Erben [...]
12. Gödöllői járás (61. oldal)
[...] Állptri főtanácsosok Martinka Osz­kár Szarka Sándor Állptri tanácsosok Lázár Márton Csikkozmáson [...] Hideg József Misek Antal Palla Sándor Philip Im­re Irodafőtiszt Szaniszló István Iro datiszt Rechtenwald Miklós [...]
13. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VI. rész. Budapest székes főváros törvényhatósága (170. oldal)
[...] József Raksányi Elek X Junger Sándor Morvay Gyula idl kér állatorvos [...] József Holéczy József X He­gedűs Sándor Ungár Miksa Kerületi szülésznők I [...] Wenger József Polencz Lajos Arany Sándor Városházi gondnok Bicskey Jenő Erdészeti [...] illetve éjjel nappal Főparancsnok Szcerbovszky Szaniszló Tüzfelügyelö Janicsek Andor Segédtisztek Breuer [...]
14. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VII. rész. Egyletek, társulatok és körök (211. oldal)
[...] Vinczc Klein Gyula Mágócsy Dietz Sándor Staub Móricz Ásvány és föld­tanra [...] Lóezy Lajos Pelhő Gyula Schmidt Sándor Scmscy Andor Chemiára Fodor József Ilosvay Lajos Kalecsins zky Sándor Lengyel Béla Schcnek István Than [...] János dr Véghely Dezső Villányi Szaniszló Zichy Jenő gróf Zimmermann Ferencz [...]
15. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • III. szakasz. Budapest székesfőváros bel- és külterületének telekkönyvi kivonata (573. oldal)
[...] az Orbánhegyen 577 3 Hollán Sándor és neje 10088 10092 5216 [...] az Orbánhegyen 1186 1 Hegedűs Sándor 10110 10114 10117 10120 5701 [...] 1200 8 ng öl Hegedűs Sándor 10115 10116 5701 I szántó [...] Orbánhegyen 1148 5 Dr Hummel Szaniszló Adolf és neje 10138 Árok [...]
16. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • I. szakasz. Az Uralkodóház, Országgyűlés, Hatóságok, Nyilvános és magánintézetek, Tanintézetek, Egyesületek stb. Tiszti czímtára • VII. rész. Egyletek, társulatok és körök (206. oldal)
[...] Gyula 1 Igazg tan Szilágyi Sándor budapesti m kir t egyetemi [...] Bpesten VIII nemzeti múzeum Hegedűs Sándor orsz gy képv Bpesten VII [...] Bpesten VIII nemzeti múzeum Plósz Sándor m kir államtitkár Budapesten IV [...] Ferencz egyet tanár Gráczban Smolka Szaniszló egyel lanár Krakkóban Huber Alfonz [...]
17. Adressenbuch von Budapest 1881. • Landesverwaltung des Königreiches Ungarn und der damit verbundenen Theile (102. oldal)
[...] Arn Török Vinzenz Tóth Ludw Sándor Géza Horánszky Ad Mérey Otto [...] T Lőrinczy Jul Privigye Privitz Szaniszló Wilh Galgócz Frei­stadl Benkeő Géza [...]
18. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • II. szakasz. A budapesti kereskedelmi és váltó törvényszék hatáskörébe tartozó bejegyzett czégek (279. oldal)
[...] részvénytársaságok a 9 Bejegyzett ozégek Sándor János Neumann Miksa Schwarz Felix [...] 211 1 Igazgatósági tagok Szczepanovski Szaniszló dr Nagy Jenő báró Sutt­ner [...] Mór báró Popper Berthold Bujanovies Sándor báró Pereira Arnstein Henrik gróf [...] Béla dr Brüll Mór Török Sándor Lázár Pál és Beutum Ignácz [...]
19. Adressenbuch von Budapest 1878. • Ministerien (102. oldal)
[...] Arn Török Vinzenz Tóth Ludw Sándor Géza Horánszky Ad Mérey Otto [...] Ludw Húsz Joh Schurmann Joh Szaniszló Wilh Mendelényi Isid Benkö Géz [...]
20. Tolnay Budapest évkönyve. Hiteles czim és lakjegyzék 1898. • Budapest napi sajtója (_24. oldal)
[...] Vészi József Felelős szerkesztő Braun Sándor Szerkesztőségi tagok Ábrányi Emil Clair [...] Külföld Szana Tamás Képzőművészet Tímár Szaniszló Újdonság Szinház Politisches Tagblatt Gegrüudet [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind