Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1928 (29. évfolyam)

2. rész - A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke - H

Horn Y áns zky. Lakás-jegyzék. 834 Lakás-jegyzék. Horváth. Honig Jakab, keresk. utazó, VI, gr. Zichy Jenő-u. 38. — Jakab, m. hivatalnok, VII, aréna-út 58. — Jenő, gőzmosoda tulajd., VII, Klauzál-u. 26/28. — József, bizt. rt. oszt. főnök, VI, Kmetty-u. 14. — József, gyári gondnok, VII, gyarmat-u. 108. — József, kereskedő, VI, Székely Bertalan-u. 9. — József, rt. igazgató, VT, Bajza-u. 27. — Károly, bőröndös m., II, Szász Károly-u. 2. — Károly, hentes m., VIII, óriás-u. 37. — Károly, ifj., m. hiv., II, Batthyány-u. 2. — Károlv Ferencz, dohányárus, VIII, Baross-u. 70. — Kornél, (Hönigh), hév. vas. tisztv., II, csalogány­utcza 47. — Lajos, bankczégvezető, II, Margit-rkpt 52. — Lajos, (Hönigh), nyomdász, II, fő-u. 46. — Lajosné, özv., kézbesítő, VII, Peterdy-u. 5. — László, kereskedő, VII, szövetség-u. 28 ja. Tel.J 366—85. — Lujza, főv. hitoktató, IX, Mátyás-u. 11. — Mihálv, tüzifaügynök, VIII, fhg Sándor-u. 9. Tel. J 440—26. — Mihály, főv. tej ellenőr, X, Pongrácz-út 7. — Miksa, czégvezető, VI, nagymező-u. 36. — Mór, szénkeresk., VIII, Rökk Szilárd-u. 8. — Mórné, özv., magánzó, VII, akáczfa-u. 37/39. — Nándor, ny. máv. főmérnök, VII, dob-u. 38. Tel. J 428—58. — Ödön, m. tisztviselő, VII, Károly-könit 9. — Ödönné, özv., áll. nyugd., VIII, Mária-u. 34. — Samu, mázoló m., VII, Peterdy-u. 23. — Sándor, bérkocsitulajd., VII, fürész-u. 25. — Sándor, harisnyakeresk., VII, Erzsébet-krt 34. — Sándor, kereskedő, II, Kapv-u. 13. — Sándor, máv. főellenőr, Rpalota, vasút-u. 49. — Vilmosné, özv., mag., VI, Hegedűs Sándor-u. 31. — Zsigmond, építész, VIII, Teleki-tér 1/2. Höniger, 1. Hoeniger. Hőniges Félix, dr., ny. főhadnagy, VII, Dembinski­utcza 6. — Félix, dr., kereskedő, I, tétényi út 3. Hőnigmann Gyula, művezető, IÍ, fillér-u. 11/6. Hőnigsberg Marton, fehérnemükész., VIII, bérkocsis­utcza 23. Hőnigschmied Ferencz, művezető, X, Apaffy-u. 40. — Frigyes, dr., orvos, X, Apaffy-u. 40. — Józsefné, (Hőnigschmid), özv., máv. nyugdíjas, I, Fery Oszkár-u. 13. — Oszkár, (Hőnigschmidt), ny. tanár, I, Fery Oszkár­utcza 13. Hőnigsfeld Jakab, rt. tisztviselő, V, honvéd-u. 38. Höninger Aladár, kőműves m.,VIÍ, Rottenbiller-u. 66. Hönnika Antal, aranyműves, VII, Csengery-u. 24. Hönsch Gyula, rt. tisztviselő, I, bors-u. 12. — Lajos, gyári tisztviselő, VI, Eötvös-u. 43. Hőös Ernő, könyvelő, VI, fóti út 22. Höpfner, 1. Hoepfner. Höppner Jolán, tvszk. díjnok, V, visegrádi u. 11. Hörcher Elemér, rt. czégvezető, III, vérhalom-u. 40. — Géza, háztulajd., Pestújhely, Tátra-u. 19. — Gyula, m. tisztviselő, IV, ferencziek-tere 3. — Márton, dr., főv. fővegyész, I, Pauler-u. 2. — Miklós, főv. hivatalnok, VIII, Gyulai Pál-u. 5. — Ödön, dr., rt. czégvezető, III, Eszter-u. 27. Tel. T 251—71. — Teréz, magánzó, VIII, kálvária-u. 21/a. — Tivadar, rt. tisztviselő, III, Eszter-u. 27. Hörcsög János, zongorahangoló, VII, Gizella-út 45. Hörényi István, ny. máv. mérnök, Rpalota, Zápolva­utcza 20/38. Höring Vilmos, tiszthelyettes, VIII, német-u. 4. Hőik Dezső, gyógyszerész, VITI, fhg Sándor-u. 28. — Istvánné, özv., m. tisztv., VIII, József-krt 58. Hörl Antalné, özv., nyugd., I, Maros-u. 22. — Júlia, pta kezelőnő, VIII, Mária-u. 6. — Nándor, hangszerker., II, török-u. 8. Tel. T 276-12. — Sándor, pü. szemlész, I, zugligeti út 19. Hörmann János, művezető, Újpest, király-u. 76. — Jánosné, (Hörrmann), m. tisztv., X, vasgyár-u. 12. — Karolin, háztulajd., Csepel, Ferencz-u. 54. Hörner Ferencz, borbély m., VII, Grassalkovich-u. 3. Hörnyéki Ferencz, vendéglős, III, kórház-u. 21. Hörömpöly Imre, rt. raktárnok, IX, soroksári út 84. — Lajos, ny. máv. kalauz, Rpalota, park-u. 1. Hösch (Hős, Hőss). — Béláné, özv., magánzó. VI, lovag-u. 5. — Ede, hentes m., IX, Eáday-u. 58. — Ferencz, háztulajd., Újpest, szt Gellért-u. 42. — Ferencz, (Hős), m. hivatalnok, IX,. Cálvin-tér 9. — Imre, (Hős), ékszerkereskedő, VIII. Baross-u. 38. Tel. J 398—86. — Józefa, magánzó, VI, rózsa-u. 64. — József, (Hőss), kocsmáros, VI, király-u. 44. — Lipótné, (Hős), özv., magánzó, I, Krisztina-krt 101. Höscher Gyula, kegytárgy keresk., IV, ferencziek­tere 3. Hösel János, háztulajd., VII, kertész-u. 31. Hösel Kálmán, pta főtiszt, I, budafoki út 20. Hősey László, mázoló, Kispest, Álmos-u. 25. Hrabak Szaniszló, ifj., áll. tisztv., Psztlőrincz, liliom­utcza 88. — Szaniszló, m. tisztviselő, X, Pongrácz-út 17. — Szaniszló, ny. máv. lakatos,Psztlőrincz, liliom-u.88. Hrabál Ágoston, számtiszt, I, márvány-u. 25. — Elemér, dr., ügyvéd, VIII, Orczy-út 40. — Erzsébet, főv. tanítónő, VIII, Orczy-út 40. — Ferencz, főv. polg. isk. tanár, X, Simor-u. 7/9. — Teréz, máv. irodatiszt, VIII, kun-u. 12. Hrabanek Ferencz, isk. altiszt, Kispest, Hungária­körút 36. Hrabár Mihályné özv., nyugd., II, lövőház-u. 17. Hrabavszky Sándor, háztul., Kispest, Attila-u. 76/78. Hrabcsák Mihályné, özv., áll. nyugd., Pesterzsébet, Attila-u. 55. Hrabecz Ferencz, szabó m., VIII, Táncsics-u. 4. — Ignácz, gy. munkavezető, X, maglódi űt 12. — Istvánné, (Hrabetz), özv., szatócs, III, bogdányi utcza 13. Hrabéczy Béla, tkpt. főtisztv., VIII, óriás-u. 33. Istvánné, dr., özv., nyugd., VIIT, óriás-u. 33. — Jolán, pta s. ellenőrnő, VII, rózsa-u. 19. — Oszkár, dr., gyógyszerész, IX, üllői út 121. Tel. J 422—76. Hrablay Juliska, varrónő, VII, Peterdy-u. 14. Hrabovszky Anna, magánzó, VII, Izabella-u. 35. — Aurélné, özv., magánzó, IV, Apponyi-tér 4. Tel. T 58—53. — Edéné, magánzó, IX, angyal-u. 47. — Edéné, özv., szap. főző m., Pesterzsébet, Ferencz József-u. 63. — György, bőrkeresk., II, Attila-krt 45. — József, gyárvezető, VI, Frangepán-u. 27. — József, szanat. gondnok, I, remete-út 18. Tel. Z 641—33. — Klára, szabónő, VIII, Teleki-tér 10. — Leó, hrabovai, m. hiv., IX, Ranolder-u. 3. — Márton, máv. nyugd., Rpalota, Bocskay-u. 3. — Sándor, háztulajd., Kispest, Attila-u. 78. — Vilma, ptaellenőrnő, VIII, József-krt 44. Hrach Rudolf, vili. kalauz, Pesterzsébet, Erzsébet­utcza 74. Hrachovecz Ferencz, szűcs m., V, Mária Valéria-u. 10. Hracsek Károlyné, özv., magánzó, V, csáklya-u. 8. Hradek Antalné, özv., főv. nvugd., III, Lajos-u. 12. Hradil Károly, czipész m., X, harmat-u. 2. Hradszky Antal, ptaellenőr, VII, murányi u. 51. — Béla, lakatos m., Kispest, Báthory-u. 82. — Károlv, fakeresk. üzletvez., Psztlőrincz, állami telep 107/2. — Sándor, ny. ptatiszt, Kispest, Báthory-u. 82. Hrajcsik Gábor, házbirtokos, Rpalota, Eötvös­utcza 104/142. Hrakovics Ferencz, háztulajd., VI, Frangepán-u. 75/6. Hramada Janka, tisztviselőnő, VI, Szondy-u. 55. Hranitzky István, ny. detektívfelügy., I, Dezső-u. 16. — Károly, építési rajzoló, VI, kiráíy-u. 106. Hrankó Ignácz, telektulajd., Rpalota, Klapka György utcza 30. Hranovszky Benedek, lakatos, VIII, bérkocsis-u. 25. Hrapka József, fémvésnök, IX, Ráday-u. 23. — Mátyás, fa- és szénkiskeresk., IX, Ráday-u. 23. Hraschek Károlyné, özv., máv. nyugd.,V, csáklya-u.8. Hraska József, máv. üzemi s. tiszt, X, liget-u. 40. Hraskó Andor, czipész in., VIIT, bérkocsis-u. 23. — Istvánné, özv., nyugdíjas, X, kőbányai út 42. — János, hentes m., Újpest, virág-u. 19. — Lajos, vili. ellenőr, IX, viola-u. 8. Hraszt György, kovács m., Csepel, felső János-u. 40. Hrauda Edéné, özv., nyugd., III, Zsigmond-u. 59/63. — Károly, rt. igazgató. VI, Hegedűs Sándor-u. 17. — Ottó, "gépészmérnök, VI, Hegedűs Sándor-u. 17. Hrazdilek Ede, hentes m., X, Petrőczy-u. 21. Hrazdina Nándor, géplakatos, VI, országbíró-u. 16. Hrazdira Árpád, gépészmérnök, X, kerékpár-u. 5/a. — Ferenczne, özv., főv. fürdőmester, VI, Bulyovszky­utcza 30. Hrazdl Gyula, vár. altiszt, Újpest, szt László-tér 1. Hrbán János, nyugdíjas, ITI, hajógyársziget, Hrcsa József, czipész m., III, üröm-u. 23. Hrdlicska Géza, hentes m., Rpalota, Imre-u. 85. — Tamásné, özv., magánzó, Csepel, magyar-u. 44. Hrdlovics István, kovács m., VIIT, szigony-u. 9. Hrebeczky József, dr., banktisztv., VIÍI, óriás-u. 7. Hrcblay Jenő, banktisztv., IX, remete-u. 38. Hrecska Jenő, asztalos m., IX, Mária Valéria telep 67. — Miklós, keresk. utazó, VI, jász-u. 150. — László, műsz. tisztviselő, VTTI, vas-u. 18. Hredlicska Józsefné, özv., mészáros és hentes m., Pestújhely, Molnár Viktor-u. 84. Hregliánovic Margit, m. tisztv., X, Simor-u. 11/13. Hrekuss Pál, banktisztv., VIII, Baross-u. 17. — Pál, (Hrehus), magánzó, I, Krisztina-tér 2. Viktor, dr., nv. kúriai bíró, TX, Ráday-u. 31. Hresicz Rudolf, szandálgyáros, Kispest, Bercsényi­utcza 3. Hrgyina Gyula, lakatos, III, kiskorona-u. 72. Hribál Ernő, munkafelügy., VIII, Baross-u. 83. — Ferencz, hentes m., IX, vágóhid-u. 6. — Jánosné, özv., ny. szülésznő, IX, üllői út 101. — Kálmán, kovács m., I, Királyhágó-u. 26. Hribár Venczel Ferencz, m. hiv., IX, Mihálkovics­utcza 16. Hribik József, czipész m., Újpest, Deák-u. 91. — Józsefné, kávémérő és kifőző, V, zsilip-u. 4. Hrich József, rt. czégvezető, III, Margitsziget, ig. épül. — Károly, tégla m., X, gyömrői út 63. Hricsofszky Irma, magánzó, II, Szász Károly-u. 5. Hripnof Miklós, szöv. tisztv., IX, mester-u. 51. Hritz István, mészáros m., Csepel, községház-u. 63. — Jenő, tanító, VI, aréna-út 150. Hrivnák Józsa, tisztviselőnő, VI, fóti út 22. Hrivnyák János, főv. isk. igazg., III, föld-u. 48/a. — Józsefné, özv., magánzó, VI, botond-u. 15. — Mihályné, özv., háztulajd., Psztlőrincz, Bókay Árpád-u. 110. Hrobarek Lajos, máv. iroda s. tiszt, Rpalota, Szász Károly-u. 13. Hromacsek Ferencz, asztalos m. Űjpest, ősz-u. 141. Hromada Antal, iroda altiszt, Újpest, Tinódy-u. 15. — József, szabó m., V, Vilmos császár-út 54. — Mária, magánzó, VÍI, Rottenbiller-u. 28. Hromadnik Ferencz, ny. főtisztv., Újpest, vasút-u. 85. Hromatka János, máv. főkalauz, VIÍI, Kemény Zsigmond-u. 11. Hromkovits Endréné, özv., nyugd., II, retek-u. 23. | — Ferencz, m. tisztviselő, II, retek-u. 23. — Viktor, szentgyörgyi, fogalmazó, t. főhadnagy, j I, csend-u. 1. ' Hromy Endréné, özv., magánzó, IV, Szervita-tér 4. j Hron Herbert, gyárvezető, I, Horthy Miklós út 8. Hronek János, kőműves m., I, Horthy Miklós-út 140. Tel, J 326—44. Hronetz Márton, háztulajd., Kispest, Toldi-u. 21. | Hronyetz Antal Gyula, gépészmérnök, VI, Vörös­martv-n. 48. Hrossó József, főmérnök, II, lövőház-u. 26. Hrósz István, máv. nyugbéres, X, máv. ész. főműhely. — Nándor, bőrkiskeresk., VII, Damjanich-u. 23. Hrotkó Rókus, hentes és csemege keresk., VII, Rottenbiller-u. 58. Tel. J 409—28. Hrovola János, vendéglős, Űjpest, nyár-u. 9. — József, lakatos, Űjpest, nyár-u. 9. Hrozenka Gabriella, szöv. tisztv., IX, Lónyay-u. 60. — Rezső, czipész m., I, táltos-u. 6. Hróziencsik Sándor, rendőrtisztv., IX, Márton-u. 28. Hrózjencsik János, vizsg. gépkezelő, VÍI, Jósika-u. 15. Hrubán Kálmán, szabó m., Pesterzsébet, Csoma-u. 62. Hrubánt Anna, pü. irodatiszt, VI, ó-u. 8. Hrubes Ferenczné, áll. nyugd., VII, Damjanich-u. 41. Hrubesch Béla, fehérneműtisztító, I, csap-u. 7. Hrubecz József, hentes és mészáros, VII, dob-u. 84. Hrubi, 1. Hruby. Hrubik Jánosné, özv., mpgánzó, VIII, Baross-u. 113 Hrubos Ágoston, tiszthelyettes, IX, üllői út 47/49. — Jakabné, özv., ptaellenőrnő, VIII, práter-u. 4. — József, vegyeskeresk., VI, szt László-u. 13. — Mihályné, özv., háztulajd., VIII, jázmin-u. 18. Hruby (Hrubi). — Adolf, vili. kalauz, VI, Szabolcs-u. 31. — Anna, banktisztviselőnő, VII, Hernád-u. 26. — Edéné, özv., magánzó, VIII, Kisfaludy-u. 6. Tel K 502—35. — Ignáczné, özv., magánzó, VIII, Baross-u. 38. — Jánosné, özv., magánzó, IV, váczi u. 45. — József, cselédelhelyező, IV, aranykéz-u. 4. — Károly, hivatalnok, VII, Hernád-u. 26. — Károly, pallér, VII, Hernád-u. 26. — Károlyné, (Hrubi), özv., áll. nyugd., II, Fazekat utcza 14. — Lajos, pta ellenőr, VII, Garay-u. 9. Hruska Ánna, tisztviselőnő, VIII, Baross-u. 45. — Ferencz, (Hrusehka), művezető, Újpest, Irán~v Dániel-u. 2/4. — Gabriella, főv.zenetanárnő, IX, Tompa-u. 17/a. — János, czipész m., Psztlőrincz, Endrődy-u. 18. — János, főgépész, X, maglódi út 17. — János, lapterjesztő, V, süllő-u. 5. — János, szabó m., V, Tisza-u. 3. — Károly, reálgimn. tanár, Kispest, fő-u. 9/6. — Károlyné, özv., magánzó, IX, Ferencz-krt 33. — Lajos, hajókovács, Újpest, Lőwy-u. 3. — László, munkavez., VIÍI, Kemény Zsigmond-u. li — Lipót, tisztviselő, IX, vámház-krt 13. — Linótné, özv., kifőző, IX, vámház-krt 13. Te J 310—37. — Mária, pta táv. s. ellenőr, IV, kecskeméti u. — Miksáné, özv., magánzó, VII, Csengery-u. 8. Hrusovszky Mihály, asztalos m., Űjpest, tél-u. 13<j Hrusz Aranka, pü. min. kezelőnő, IÍ. fő-u. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom