2. oldal, 38 találat

Találatok

21. 1894-06-03
[...] Anyósról nevezett tihanyi ós Villányi Szaniszló esztergomi főgimnáziumi igazgatónak a szt [...] N N 10 kr Büky Sán­dor 20 kr Kobera Károly 40 [...] 1 frt 80 kr Körmendy Sándor 30 kr Weber Rezső 20 [...] Lajos igazgatósági elnök kikhez Kőiössy Sándor Thaly Kál­mán és dr Király [...]
22. 1894-09-02
[...] elutazott Bakonybéli uj apát Villányi Szaniszló a mult héten foglalta el [...] Koller Jánosné elnök Előléptetés Fürst Sándor járás­bíróságunk derék aljegyzője a soproni [...] 1 frt 80 krt Lippert Sándor Yurdáné 1 frt 60 krt [...] Gallik Osvald Kisfaludy Miklós Bikky Sán­dor N N Orbán J Dr [...]
23. 1894-09-30
[...] S abadságharczunk láng­lelkü dalnoka Petőfi Sándor ez iskola nö­vendéke volt s [...] A kiadóhivatal Személyi hirek Villányi Sza­niszló az uj bakonybéli apát mult [...] tölteni fogja Távol­léte alatt Klára Sándor v jegyző vé gái a [...] Béla Horváth Lajos Körme ndy Sán­dor póttagok Pogrányf József Vályi Lajos [...]
24. 1894-10-28
[...] 88 kr 6 Gr Esterházy Sándor nagybir­tokos Drivocser 11150 frt 71 [...] frt 58 kr 25 Villányi Szaniszló apát Bakony­bél 2282 frt 34 [...]
25. 1895-01-27
[...] irgalmas kórhá­zak kimutató sa Fitty Szaniszló irg ivtartományfőnök az irgalmas rend [...] Zsófi Jezer­niczky Erzsike ifj ICovács Sándor Cseh Erzsébet Somogyi Lidi Sziio [...]
26. 1895-05-12
[...] dr képviselőházi alelnök I illóniji Sza­niszló bakonybéli apát Beanrédj Viktor miniszt [...] Véghelv alispán Paloiay kanonok Kun Sándor Karácsony törv sz biró Ihász [...]
27. 1895-08-25
[...] alezredesné szül Ho­henlohe hercegnő Esterházy Sándor gróf A városi intelligencia köréből [...] gróf U Excellenciája majd Esterházy Sándor gróf balról br llaillou alezrdes [...] magyarországi irgalmas rend főnöke bűzg Sza­niszló kíséretében a helybeli irgalmas rendház [...] rendház megvizsgálására Herényi iot hanl Sándor több napig városunkban időzött a [...]
28. 1895-09-29
[...] Ii WO 1 íróf Esterházy Sándor nagybirt Dsveeser 11866 1 Gróf [...] Veszprém 2389 1 Dr Villányi Szaniszló apát Bakony­itól 2264 f Magyar [...] Antal jóiz korín Veszprém Hunkár Sándor fVllbirt Szolgagyör Galamb József ügyvéd Pápa Mihályi Sándor földbirt N Déin Dr Halasy [...]
29. 1896-01-19
[...] bizottság Raiuprechb Antal elnök Koller Sándor alelnök Dr Osete Antal Ügyész [...] Kutassy Ignác Metz Miklós Nagy Sándor Nagy Vilmos Pásthy Károly Perlaky [...] Ferenc Ródey Endre dr Rosenbhal Sándor Szabó János Jubiláris jégünnepély A [...] betegak névjegyzéke me­lyet l iizy Szaniszló az irg rend tartomány fő­nöke [...]
30. 1896-10-11
[...] írt 38 kr Gróf Esterházy Sán­dor nbirt Devecser 11102 fi t [...] 34 kr ügyv oki Villányi Szaniszló apát Bakonybél 2675 frt 28 [...] 905 frt 22 kr Hunkár Sándor íoldbirt Szolgagyőr 885 írt 93 [...] 74 kr ügyv old Mihályi Sándor földbirt K Dém S 40 [...]
31. 1897-10-24
[...] dr Óvári Ferenc dr Vurgly Sándor részvételével A párt szervezésre való [...] urhölgygyel Rendházvizsgálat az irgalma­soknál Fiizy Szaniszló kir tan az irgalmasrend főnöke [...] tanfelügyelő­ségének uj vezetője Ba i Sándor e héten végleg Veszjirémbe költözött [...]
32. 1898-06-26
[...] első szerelmének utolsó és Somló Sándor Utolsó szerelmének első versszakára emlékeztet [...] ő elnöklete alatt l üzy Szaniszló kir tanácsos az irgalmas rend [...]
33. 1898-07-10
[...] tábor ev ref püspök Könnend Sándor ehk főjegyző Czike Lajos kir [...] bocsátkozott az irgalmasok érdemesrendfőnÖkévcl Füzy Szaniszló kir tanácsossal melynek eredménye az [...]
34. 1898-07-17
[...] osztályban Bürötz Ferenc Harsa nyi Sándor és Jung Gyula a III [...] 15 Bettelheim Ödön 10 Schlesinger Sándor Hárman a nevezők közül nem [...] egy hétig fog tartózkodni Villányi Szaniszló Villányi Szaniszló bakonybéli apát a kiváló pap [...] hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur szent Móric és vértanú [...]
35. 1899-11-19
[...] tartotta A jövő héten Fürst Sándor kir aljárásbiró tart két előadást [...] rend kiváló főnöke Fi izy Szaniszló kir tanácsos tudvalevőleg beépíttetni szándékozik [...] A szölőmoly Január I Hegedűs Sándor borászati felügyelő A szőlőművelés köréből [...] N 20 kr II Sebestyén Sándor csajághi körjegyző gvűjtése 3 frt [...]
36. 1900-01-28
[...] N N Gaál József Oláh Sándor Molnár Péter 20 20 fill [...] füzetekbeu melyhez méltón csatlakoznak Tímár Szaniszló Vértcssy Gyula Krúdy Gyula novellái [...] találkozunk míg Kampis Jáuos Hevesi Sándor dr és Ince Henrik dr [...] és Bek­sics Gusztáv főszerkesztők Adorján Sándor felelős szerkesztő vezetése alatt készen [...]
37. 1900-12-02
[...] pompás játékának is de Schwortz Sándor úr szintén hozzájárult a darab [...] tette igen kellemesekké belekezdett Szentgyöryyi Sándor nyitányába melyet a plébánia­templom jeles [...] ma délben Veszprémbe utazik Füzy Szaniszló királyi tanácsos a magyarországi irgalmas [...]
38. 1902-02-02
[...] VEGYES HÍREK Személyt hirek Fűzy Szaniszló irgal mas rendi tartomány főnök és dr Vutkovieh Sándor nv jogakad tanár a Nyugatmagyarországi [...] kevés lett Pénteken gróf Esterházy Sándor pápóei i vasmegyei i vadászterületén [...] nvul vadászat it melyet Fittler Sándor urod főintéző rendezett Póatánk forgalma [...]

 

  • 1
  • 2