20 találat (0,365 másodperc)

Találatok

1. 1903-06-10 / 130. szám
[...] szóló meghívója tárgyában 8 Nagy Sándor tb vármegyei főjegj ző indítványa [...] sági szervezési szabályzata II 77 Szaniszló község birtokossági szervezési szabályzata II [...]
2. 1903-08-13 / 184. szám
[...] bruttó 60 fillér kiadóhivatal 64 Szaniszlón utánvéttel 760 Hölgyeim I Egy [...] elegáns kivitelben leg jutányosabban Blum Sándor elsőrangú egyenruhá­zati és hadfelszerelő intézetében [...]
3. 1903-08-14 / 185. szám
[...] Ara kilón­ként bruttó 60 fillér Szaniszlón utánvéttel 760 Lébizzadás teljes megszüntetésére [...] elegáns kivitelben leg jutányosabban Blum Sándor a elsőrangú egyenruhá­ért zati és [...]
4. 1903-08-27 / 194. szám
[...] A kínos csend közepette Nagy Sándor állott fel s kijelentette hogy [...] sátor felállítása mellett van Nagy Sándor kijelenti hogy e tárgytól megvonja [...] valamiben is hiány lesz Nagy Sándor ezután felkérte Tan kóczi Gyula [...] b udapesti tűzoltóság főparancsnokára Szczerbovszky Szaniszlóra a kinek állítólag vétkes gondatlansága [...]
5. 1903-08-30 / 197. szám
[...] BATtTHA KÁLMÁN Felelős szerkesztő HARSÁNYI SÁNDOR Októbernek első napján Szatmár augusztus [...] az egyetlen komoly jelölt Wekerle Sándor Wekerle kabinetjébe állítólag Ap ponyi [...] bor­zalmas gyilkosság hirót jelentik A Szaniszló szállodában ugyanis ma reg­gel meggyilkolva [...]
6. 1903-10-25 / 244. szám
[...] föld birtokos F Bánya Máté Sándor czizmadia Szatmár Komáromi András házt [...] Szatmár Kesztenbaum Jakab szabó Madarassi Sándor földbirtokos Tatárfalu Csókás László iparos Nagykároly Miskolczy Sándor dr ügyvéd Nagybánya Juhász Imre [...] Nagybánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
7. 1915-02-24 / 15. szám
[...] Hona Erdélyi Magda dr Yisky Sándor Medveczky Klára Egész díszes sei [...] tanítói lakás felépítésével és a szaniszlói áll iskola épületének két tan­teremmel [...]
8. 1915-06-16 / 47. szám
[...] melletti kereki czimzetes apátságot zalay Sándor beregszászi főesperes plebános nak a [...] nélkül teljesiti lelkipásztori kötelességeit Szalay Sándor a másik kitüntetett 1852 esztendőben [...] bemutatni első szentmiseáldoza­tát Manuduktora Ludeser Sándor mezőtár kányi plébános lesz az [...] szintén jun 20 án primicziázik Szaniszlón Dr Szentgyörgyi Jordán Károly apát [...]
9. 1915-06-27 / 50. szám
[...] honvédelmi miniszter miklósfalvi Csontljflgn cz szaniszlói róm kath segédlelkészt május hó [...] e sorokkal pótolni Halálozások Várady Sándor kötélverő­mester életének 62 évében Vaszkó [...]
10. 1915-09-26 / 76. szám
[...] fel­ajánlani Egyházmegyei hírek Csont Ignácz szaniszlói segédlelkész a prosynodalis vizs­gálatot f [...] A király elrendelte hogy Gillyén Sándor népfelkelő főhadnagy­nak Tariska Zoltán hadnagynak [...]
11. 1916-03-22 / 23. szám
[...] segédlelkészt ideiglenesen Vinnára Csonth Ignácz szaniszlói segédlelkészt ugyan­csak ideiglenesen Tiszaujlakra rendelte [...] Németh Imre Pintye György Jellinek Sándor Szász József és Do nucz [...]
12. 1916-07-02 / 52. szám
[...] mszigeti segédlelkész Munkácsra Csonth Ignác szaniszlói segédlelkész Márama rosszigetr Haklik Sándor ujmisés Szaniszlóra Emi Ferenc felsővisói segédlelkész Bárdhá [...] dr Pintér Károly és dr Sándor Osz­kár szkv honvéd főhadnagyoknak dr [...]
13. 1916-12-03 / 96. szám
[...] a nagykárolyi járás főszolgabi­rája Jékey Sándor a fehérgyarmati járás főszolgabiraja Jeszenszky [...] Fény község jegyzője Gruber Márton Szaniszló község jegyzője és Hadady József [...]
14. 1916-12-17 / 100. szám
[...] többen iay Török Lajos M szaniszlói plé­bános Szűcs János lázári lelkész Bakiik Sándor s lelkész A szerzetes rendek [...]
15. 1917-01-11 / 2. szám
[...] Glatz Józsefet dr S ücs Sándort és dr Tanódi Endrét vá­lasztotta [...] Adomány az Oltáregyesttletnek Szilágyi György szaniszlói malomtulajdonos utólagosan 20 koronát küldött [...]
16. 1917-02-15 / 7. szám
[...] u 00 K dr Antal Sándor főügyész részére évi 400 K [...] Mihály felsőkerepeci Skraba tovics Endre szaniszlói és Tillinger Ferenc rnezőfényi róm [...]
17. 1917-03-08 / 10. szám
[...] Kenedi Géza Kauffmann Géza Nádas Sándor Neuman Sándor Szomaházy István Steiner Arnold Miklós [...] Kéri Pál Krámer Pál Timar Szaniszló Schwarzenberg Béla Lakatos László Kellner [...] a butro Alfréd után Góth Sándor által átdolgozott egyfelvonásos vígjátéknak a [...] következő tartalommal jelent meg Haffay Sándor Uj jövő küszö­bén A románság [...]
18. 1918-03-14 / 11. szám
[...] Demkő Jánosné a fiát Demkő Sándor tb városi tanácsos és Demkő [...] jelesen érettek Béres Péter Dunay Sán­dor Sípos Tibor jól érettek Dobrovoezky [...] Dobról Nagykárolyba Berey Lá zót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte [...] Ladányi Károly Szabados Árpád Papp Sándor Szappanos Zoitau Reszter János Szabó [...]
19. 1918-04-25 / 17. szám
[...] szatmári helyette főkapitányt felfüggesztették Jékey Sándor főispán Csornai Aladár dr helyettes [...] László osengeri főszolgabírónak Berenczei Kovács Sándor kamarás erdődi Jeszenszky Béla mátészalkai [...] Miklós láposhidegkuti körjegyzőknek Gruber Márton szaniszlói községi jegyzőnek Gnándt Antal esomaközi Aodoki Kálmán nagymajtényi Becski Sándor vállaji kör­jegyzőknek dr Szuermann István [...]
20. 1918-07-25 / 30. szám
[...] Beregszászba Láng József Felsőbányára Haklik Sándor szaniszlói s lelkész Beregszászba Nemes Ist­ván [...]