5. oldal, 244 találat (0,082 másodperc)

Találatok

81. 1909-05-15 / 20. szám
[...] szószólója Főszerkesztő Felelős szerkesztő BRAUN SÁNDOR HACSAK GÉZA Naponkint 125 OOO [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Taub és Robinsohn Melau [...]
82. 1900-11-18 / 47. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] és Iparbank felperes részére Simon Sándor alperes ellen 400 korona követe­lés [...]
83. Nagykároly, 1912-09-01 / 8. szám
[...] Bodoky Gyula börvelyi Gruber Már­ton szaniszlói Barna Benő nagysomkuti Ko moróczy [...] Lukácsovits János és id Vida Sándor küldöttségi tagok A tiz legtöbb [...]
84. 1903-06-28 / 26. szám
[...] írják Kossuth Ferencz főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárs Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Tímár Szaniszló Szabolcsira Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Kürthy Emil Fényes [...] Takarék pénztár felperes részére Katona Sándor és neje alpe­resek ellen 700 [...]
85. 1910-05-15 / 20. szám
[...] képviselt Böhm Dávid és fia szaniszlói lakos javára 370 K s [...] és lapunk kiadd hivatalában Schiff Sándor és Társa épület és műlakatos [...]
86. 1909-11-07 / 45. szám
[...] haladást melyet dr Szabó B Sándor Budapest Nagykorona utcza 18 honosított [...] kiváló speczialista orvos­hoz fordul Malomszentelés Szaniszlón a múlt héten szenteltetett fel [...] most mind sűrűbben emlegetik Bihász Sándor nevét kapcsolatban Marhkót Jenő kereskedelmi [...] gépet szerkeszteni Repülőgéppel kí­sérletezi Varga Sándor csapi mozdonyfelvigyázó ki egy saját [...]
87. 1918-03-10 / 10. szám
[...] kapukat Mipek Szemeli hírek Jékey Sándor főis­pán Nyíregyházán való több napi [...] 8 án tartotta meg jékey Sándor főispán elnöklete alatt Elnöklő i [...] ért A főispán Szatmáron Jékey Sándor főispán ma vasárnap Szalmáira utazik [...] Katalint Dobról Nagykárolyba Bcrey Lászlót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte [...]
88. 1918-03-31 / 13. szám
[...] nádon Hírek Személyi hir Jékey Sándor főispán és családja a húsvéti [...] hétfőn délután tartott ülésén Jékey Sándor főis­pánt és feleségét egyhangúlag az [...] diszelnökeivé választotta meg Kinevezés Jékey Sándor főispán Schöberl Ferenc irodasegédtisztet iroda [...] lóra való szijszerszámmal Értekezhetni yarga Sándorral Bérében Vasútállomás Szaniszló MEGHÍVÓ Á Fillérbank mint szövetkezet [...]
89. 1909-03-21 / 12. szám
[...] számú végzése következtében Dr Szűcs Sándor ügyvéd által képviselt Szatmári ipari [...] részére Álképviselet Taub és Robinsohn Szaniszlón fakereskedök Fényi utcza Telefon sz [...]
90. 1900-11-25 / 48. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] Károly 1900 november 16 Toótli Sándor 2 3 urad intéző
91. 1912-05-12 / 19. szám
[...] Részteleken Sza mosborhidon Tyúkodon és Szaniszlón uj állami j iskola kezdi [...] Szép illatos május éj­szaka Sztrelkó Sándor és két társa a nagy­károlyi [...] verrel védekeztek és eköz­ben Erdei Sándort akit az utonállás értelmi szerzőjének [...] Szép májusi éjszaka volt Erdei Sándornak patakban ömlött a vére és [...]
92. 1908-12-13 / 50. szám
[...] Schnébli Károly Marián Ferencz Toóth Sándor 1 1 K Varga Kornél [...] és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át Társszerkesztö POZSONYI GÁBOR [...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent györgy Csnzos [...] hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség Készíti Balazsovich Sándor gyógyszerász Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...]
93. 1912-12-01 / 48. szám
[...] borfelü­gyelő nagybányai lakos tagokul Bajnóczy Sándor gyógyszerész és dr Herczinger Ferencz [...] m kir bányaorvos és Münnich Sándor gazdasági tanácsos felsőbányái lako­sokat A [...] elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...] károlyerdődi lakost tagokul dr Róth Sándor körorvos károlyerdődi Nagy Miklós szőlész [...]
94. 1902-04-13 / 15. szám
[...] kan Kováts Imre 1 1 Szaniszló Szatmármegye Hirdetmény A nagykárolyi mesterrész [...] évi április hó 5 Kereskényi Sándor körjegyző 1 3 145 902 [...]
95. 1900-11-11 / 46. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
96. 1914-01-25 / 4. szám
[...] kiadó Értesítést szívesen ad Jakó Sándor érszentkirályi lakos m E 16 [...] Kálmán ur drogériájában Szatmáron Brünn Sándor Horvát József Irgalmasrend Kun Aladár Kulin Imre Rajzinger Sándor Szegő Imre gyógyszerész uraknál Bartók [...] költségek erejéig fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós lakásán leendő meg­tartására határidőül [...]
97. 1911-11-05 / 45. szám
[...] ARMEGYEI KÖZLÖNY dasági oklevél Veisz Sándor bérlő Nagyká­roly 1587 16 Veisz [...] Nábrád 1312 70 Gróf Teleki Sándor földbir­tokos Nagysomkut 1311 37 Dr [...] ügyvédi oklevél Szilágyi György földbirtokos Szaniszló ll 00 10 Lövi József [...] a nála látogatóba volt Mátyás Sándort véletleoülagyonlőtte Hlansche ket a biróság [...]
98. 1899-02-05 / 6. szám
[...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányával Juliskával iW [...] hozzá 1 frt Megrendelhető POLLÁK SÁNDOR főbizományosnál BUDAPEST V kér Kálmán [...] által bizonyítva Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva XJj gázkészülék [...]
99. 1901-02-10 / 6. szám
[...] helyben 1 3 Gróf Dégenfeld Sándor Bérbe kiadó Nagykárolyban a Nagyárokpart [...] megtekinthető Csomaköz Szatmármegye vasúti állomás Szaniszló 1901 január 25 Buttyán Mihály [...]
100. 1910-04-24 / 17. szám
[...] főorvosává nevezte ki Felmentés Bagoly Sándor fábi ánházai anyakönyvvezető helyettest ezen [...] án reggel fél 11 kor Szaniszlóról kocsin érkező jelöltet nagy ünnepélyes­séggel [...] tarto tt gyű­léséből amelyen Szálkái Sándort jelölték képvi­selőül táviratban üdvözölte Kossuthot [...] Jármy András pártelnök Nagydobos Szálkái Sándor régi kedves barátom programm beszédjéről [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind