Szatmármegyei Közlöny, 1905 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1905-05-07 / 19. szám

,v 1905. vasárnap május 7, Szatmármegyei közlöny «/53 KARC’­A/33 rARQO fiTA'üA Abs! Abraham Idám Adél Adolár Adolf Adorján Adrián Adrienn« AgAtha Agnes Ágost Ágoston Aladár Alajos Albán Albert Albin Albrecht Alfonz Alfréd Alice Amália Ambras Andor András Angelika Anna Antal Anion Antónia Aranka Arisztid Armand Armin Arnold Aron Árpád Arthur Arzén Attila Auguszta Aurél Auréllá Balázs Bálint Baltazár Bandi Barbara SKSHSSSffNEEZi:iráSa&SSBE "TV /Finden ember életében voltak és vannak pillanatok, mikor szerencséjét, boldogságát megállá. pithatná! Talán a neve melletti osztálysorsjegy szám egy nagyobb nyereménynyel lesz kihúzva már a legközelebbi húzásokon. Tegyen szere ncsekisérletet az itt közölt névsorban levő neve melletti számmal, mely CSAKIS ' ^ 1 -*? ’ i'T & KAROLY ES TARSA ipr bankházában, BUDAPEST, VII., Erzséhet-körut 19. szerencséje 64502 27186 108114 105987 102214 21970 39770 46776 91937 102246 108106 8283 21887 102247 45600 27180 108980 52616 13352 90738 102224 20063 90672 107175 79306 89729 45560 92477 87344 108031 102269 54796 39469 7484 108109 102271 20569 4164? 9085á 18271 107229 102121 94923 79830 89747 90742 108412 103940 8199 21985 Barnabas Beatrix Béla Bencze Benedek Benjamin enä Barnát Berta Bertalan Berlolold Bertram Biti Blanka Bódog Bogdán Boldizsár Bonifác Borbála Soriska Böske Brigitta Camilla Carolina Cecilia Cézár Clarissa Clementina Constantin C6ra Cornélia Cristian Dániel Bálid Bimeter femjén Dénes Dezső Domokos Bonáth Bóra Dorottya Döme Dömötör Éberhard Edith Ede Eduárd Edwin Elek 8336 108030 39466 48174 102199 67648 8355 102250 108062 91921 39457 21959 102234 22300 39477 8362 108079 102264 90687 22286 8252 91924 79839 21070 13252 102215 91336 108092 102131 12712 89565 67601 92496 64615 39593 8384 27200 67641 21919 8278 108017 103942 91939 8350 108095 91910 21889 106035 39433 21904 Eleazar Elemér Eleonora Éliás Ella Elvira Elza 22259 i Géza 13246 I Glda 8274 Gilbert 105976 Gizella 102189 Gottfrid Emil Emilia Emma Emiid Endre Erasmus Erna Ernesztin Ernő Errin Erzsébet Eszter Etel Eufrozina Eugénia ÉYa Ezsaias Fábián Fanni Farkas Felicia Félix Ferdinánd Ferencz Flóra Flórián Flóris Fodor Francziska Frida Fridrika Frigyes Fülöp Gábor Gábriel űábrieüa Gáspár Gebhard Gedeon Gellért Gergely Gertrud lOSOli 21951 13256 21523 88879 8207 21878 108123 38887 90696 33822 27114 8529 27984 106036 102157 90729 102260 89485 GuidÓ Gusztáv Gyárfás György Györgyike Győző Gyula Gyuri Habakuk Hajnalka Hedvig Heléna Henrik Herman Hermina Hilár Hilda Huberíh Hugó 27123 Humbert 21883 Ibolyka 108082: Ida 102221 Ignác 90676 : Ilka 32090 ! ülés 22227 : Ilma 21918 Hona 3360 64246 10S064 92592 39742 23147 2837 106085 102182 90722 59435 91934 21963 8360 108982 103947 93384 39440 imre Ipoly Ince írén Irma István fián Ivor Izabella Izidor Izor Izrael Izsó Jakab .lanka jáuas Jenő Joachim 91316 21886 8218 21881 108418 105995 91913 21809 79314 39452 21820 8259 108125 102229 21929 13282 79848 106058 102271 21810 8290 27988 90763 108090 102258 67633 21931 22232 7489 108098 94924 39494 102297 21931 91941 102586 5203 90703 27990 38891 106154 90736 108417 102260 21903 39487 8265 21815 1080S9 106193 Johanns Jolán Jónás Jonatiián Jordán Józsa József Judith Julia Julián Juliska Jusztina Jutka Kajeíán Kálmán Kamii Karolln Károly Katalin Katarina Kázmér Kelemen Keresztély Klára Kloiild Kolozs Kenrád Konstantin Kornél Kornélia Kristóf Krisztián Krisztina Lajos László Laura Lázár Lea Lehel Lénár Lenke Leó Leontin Leonora Leopold Lidia Lina Lipót Livia Lorenc 8145 38881 103Q78 90703 ír— 79834 22964 108107 9492« 23109 8387 103934 92493 21969 91938 22260 108034 22225 78320 37774 21979 8549 27992 106071 102238 22258 8329 21921 64594 108046 108939 94249 41629 21821 8253 102161 46949 39579 106045 102213 91911 39418 22224 13355 8221 27187 90650 33899 34093 Lóránt> Lothar Lőrinc Lucia ímtaffla Ludwig í& Lukrécia mgda Magdolna Malvin Maafréfl Manó Marcel Margit Mária Mariska Márk Márkás Mária Mariin Márton Máté ' Katiid Mátyás Maxim Melania Melinda Melitta Menyhért Mici Mihály Miklós Miksa Milán Mór Mórié Mózes Náci Nándor Nárcisz Matália Kaiban Nelli Neszt! Netti Nikita Norbert 107233 94903 24776 46907 39748 94912 105978 46779 21967 22209 94969 7485 21918 78471 45594 39569 100480 21947 23116 2343 22965 102175 91916 20074 7494 92591 39459 12721 8342 94902 41648 63613 108046 102166 39599 21962 8103 64585 90857 64579 22267 8346 22289 39745 108421 21913 108074 90714 21897 3359 Oklavlns ZirJ Olympia4 Othmár Ottilia Ottó . Ottokár í 83844 8137 108068 102286 919081 64617' 39490 102162 102248 22195 10S762 Ödön ,í -i ; 21940 Örzsl í? i 108424 Pál t fi ■ 89415 Paula , í Paulin Peni Péter Piroska ' Pista i Pongrác Rächet Rafael Regina i René Rezső Richard Róbert Rókus Róland Román Romeo \ Róza Rozália Rozina Rózsika Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestyén Simon Soma Stefánia Szabolcs Szaniszló 21983 8278 108751 100496 102170 90741 60137 21909 108984 102293 60112 21917 94914 67606 22277 8139 108100 106063 102178 60123 90694 21801 108459 90705 102294 108002 67640 23115 108075 22215 12718 90712 108041 102585 90737 60081 Szalvátm*. - :/ 8* 799 Szerafin 102289 Szeréna :«9600 Szidónia SzMried Szilárd Taksony Tstmás Taszilé Tekla Teofli ' i' Teodor Teodora Tercsi j Teréz Terka­Tibor Tihamér 21968 12710 '106188 W2259 192495 , 20564 d$ 7500 V108048 // 102157 21908 ■ * 39559 i f -22178 ''£06046 102239 168169 Tinka / ■ | '22191 Titusz & 39560 Tivadar • f maisa» j 307241 Tódor Dirik Drbán t Valentin Valér U Valéria Vazul / Vencel Vendel Verona Vidor Viktor Viktória, Vilma í Vilmos ff Vince Virgil waiter Wilhelmin Wladimir Wolfram Zachariäs Zádor Zoltán Zseni Zsigmond Zsófia Zsazsánna Xavér 102227 60084 8288 89448 22212 102281 79846 22236 63605 27177 108092 8527 24785 156099 105985 108007 64584 22237 107173 102274 20558 39744 8130 10715S 102594 48160 60117 22255 A szives megrendeléseket postaícrduitávai kérjük, hogy a kívánt szám időközben el ne adassék. E ho 25-én a koronás jutalom-nyereményt 82621. számú sorsjegygyei nyerték szerencsés vevőink. Ezzel együtt immár Hiarmadszoi* nyerték bankházunkban a jutaiomdijat. szerencse]© tönern mm w m r 9 a magy. kir. szab Kiss Karoly es Tarsa “ __ v ' U1S 7 I 0 H a Untai XVI. sorsjéti iWLRVfl I. osztályának május 25. és 26-án. A sorsjegyek árai : 7, = K. 1.50. 7* = K. 3,- % = K, 6,- 7i = 112,­mmammmmmmmami a magy. kir. szab. osztálysorsjáíék föe’.árusitó hely® Erzsébei-körut 19. Váci-körut 5, SZ, 'vili., Tózseí-körut 78.

Next

/
Oldalképek
Tartalom