10. oldal, 244 találat (0,518 másodperc)

Találatok

181. 1906-02-11 / 10. szám
[...] dr Fekete Sámuel dr Orosz Sándor Bodnár György bizottsági tagok és [...] kereskedelemügyi miniszter Jelentést tett a szaniszlói postahivatal építése és a Tiborszállás [...] Kir ügyész jelentése Dr Orosz Sándor kir ügyész jelentése szerint az [...] és Nagy­banya városban Taottgy Bodnár Sándor kir tanfelügyelő jelentése szerint a [...]
182. 1909-03-21 / 12. szám
[...] számú végzése következtében Dr Szűcs Sándor ügyvéd által képviselt Szatmári ipari [...] részére Álképviselet Taub és Robinsohn Szaniszlón fakereskedök Fényi utcza Telefon sz [...]
183. 1909-01-17 / 3. szám
[...] Kossuth Ferencz levele Tek Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent györgy Csuzos [...] felülmúlhatatlan gyógyszerkü lönlegessóg Késziti Balázsovich Sándor gyógyszerész Sepsiszentgyörgy A törvényesen védett [...] a fizetett 130 K betudásával Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására 1909 [...]
184. 1899-10-29 / 44. szám
[...] én volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi [...] legényegylet kinevezett uj elnökét Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja [...] egyesü­let alapszabályait jóváhagyta Névmagyarosítás Gutmann Sándor sz vá­raljai lakos vezeték nevét [...] a foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig [...]
185. 1901-03-10 / 10. szám
[...] László alispán Nagy Béla Domahidy Sándor Szuhányi Ödön Luby Géza Böször­ményi Sándor biz tagok Kemény Alajos Kováts [...] a sorozás miatt és Nagy Sándor aljegyző súlyos betegsége miatt nem [...] hozzá csatolnák még Részegét és Szaniszlót a mely most Mihályfalvához tartozik [...]
186. 1899-04-02 / 14. szám
[...] felügyelő bizottság elnöke ifj Böszörményi Sándor pettyéni földbirtokos lett Szak iskola [...] Kiss János 10 kr Szepessy Sándor 10 kr Kocsorva László 15 [...] kr Uray András 50 kr Szaniszlóról Kozmucza István 50 kr N [...] János 10 kr Csomaközről Rácz Sándor 20 kr Jobbágy Sándor 10 kr Sajtos László 1 [...]
187. 1900-11-11 / 46. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy Károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
188. 1912-07-28 / 30. szám
[...] csendesen viselkedett sógora Gruber Márton szaniszlói jegyző társaságából egy őrizetlen pillanatban [...] Kovács János becsüs és Yeszely Sándor végrehajtó hogy egy régebben kitűzött [...] Viktor törvény széki bíró Bene Sándor törvényszéki jegyzővel a vizsgálat végett [...]
189. 1908-10-11 / 41. szám
[...] Szabó Albert dr a csanálos szaniszlói vízfolyás tisz­títása ügyében annak idején [...] államépitészeti hivatali főnök és Jákó Sándor kir ügyész jelentése is a [...] azok alkalmazását Végül dr Aáron Sándor vármegyei főorvos a lefolyt hónap [...]
190. 1902-12-14 / 50. szám
[...] Szabó Antal és Doma hiay Sándor tagokból álló bizottságot küldött ki [...] felsőboldádiban Klintók Ágos­tont és a szaniszlói választó kerületbe Boer Endrét küldte [...] Ilosvay Aladár főjegyző Doma hidy Sándor Luby Géza N Szabó Antal [...] Helyettesítés Vármegyénk főispánja dr Ta­kács Sándor elhalálozása következtében megüresedett nagy somkuti [...]
191. 1899-05-14 / 20. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Böszörményi Sándor szóvá tette azt hogy a [...] tagokat küldte ki gr Teleky Sándort a nagysomkutí Domahidy Sándort a szinérváraljai Nagy Bé­lát a [...] bandérium jött elébe Ömél­tósága ma Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] a melyen résztvettek ifj Böszörményi Sándor Luby Béla Kováts Béla Kemény [...]
192. 1899-10-08 / 41. szám
[...] József és Dr Láng György szaniszlói körorvos Hivatalos órák változása A [...] kellett befutni Elsőnek érkezett Darabán Sándor Udvariból s igy az első [...] harma­dik 40 kor dijat Barazsu Sándor Udvariból Valamenyi dij a br [...] Anna A férfiak közül Heim Sándor kapta a legtöbb levelező lapot [...]
193. 1901-07-07 / 27. szám
[...] az üszög okoz károkat A szaniszlói határban az őszi rozsvetéseket részben [...] Zoltán László az esperesért Szabó Sándor a sályii egyházért Szabó Béla [...] idő alatt lapunk szerkesztését Nagy Sándor és Fliesz Hen­rik urak lapunk [...] vette az ünnepély kezdetét Benedek Sándor debreczeni vivómester ér­deme hogy a [...]
194. 1910-07-10 / 28. szám
[...] vm t főügyész Dr Aáron Sándor vm főorvos Péchy László és [...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák épitése az exlex [...]
195. 1914-05-10 / 19. szám
[...] nagysom kutiba Veress Józsefet a szaniszlói körbe Lukovios Endrét a nagypeleskei [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...] finom stylusu előadást R Nagy Sándor dr helyett Bárczi Iván lépett [...]
196. 1914-01-04 / 1. szám
[...] Endre csomaközi plé­bános s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] érdeklődésre való te kintettel Gaibl Sándor p praelátus apát­kanonok Pozsony Káptalan [...]
197. 1900-11-04 / 45. szám
[...] 17 Szatmáron Iiossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Srky Károly Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
198. 1902-08-31 / 35. szám
[...] család rég elfeledett titkaiba Krémer Sándor jelesül alakította a léha vizsgáló [...] énekével Bátosy Éndre és Krémer Sándor főleg pedig ez utóbbi az [...] nőül vette Stockinger Antóniát és szaniszlói magányába vonulva három évig csak [...] Mama a czime Népünnepély Krémer Sándor színigazgató színtársulata közreműködésével szeptember hó [...]
199. 1900-12-02 / 49. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferenci Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
200. 1899-07-09 / 28. szám
[...] 3170 1899 sz Merk György szaniszlói lakos szőke szőrű két első [...] N Szabó Antal ifj Böszörményi Sándor Ba lázsy József bizottsági tagok [...] hogy hazánk legna­gyobb költőjét Petőfi Sándort elvesztettük Őt a sza­badság lánglelkü [...]