10. oldal, 244 találat (0,365 másodperc)

Találatok

181. 1901-09-22 / 38. szám
[...] kerület részére Választási elnök Földváry Sándor Választási jegyző Bernáth Sándor Szavazat­szedő küldöttségi elnök Ferenczy Béla [...] Aimer Bela Helyettes jegyzők Budaházy Sándor és Halasi Lajos 111 A [...] jegyzők Balika Miklós és Runyai Sándor IV A csengeri választó kerület [...] Csanalos 9 Er Endréd 10 Szaniszlo 11 Érkörtvélyes II A mátészalkai [...]
182. 1914-01-04 / 1. szám
[...] Endre csomaközi plé­bános s a szaniszlói plébánia interimalis ad ministratorává Láng [...] érdeklődésre való te kintettel Gaibl Sándor p praelátus apát­kanonok Pozsony Káptalan [...]
183. 1900-11-04 / 45. szám
[...] 17 Szatmáron Iiossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Srky Károly Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
184. 1912-07-28 / 30. szám
[...] csendesen viselkedett sógora Gruber Márton szaniszlói jegyző társaságából egy őrizetlen pillanatban [...] Kovács János becsüs és Yeszely Sándor végrehajtó hogy egy régebben kitűzött [...] Viktor törvény széki bíró Bene Sándor törvényszéki jegyzővel a vizsgálat végett [...]
185. 1903-12-06 / 49. szám
[...] Rendező Simkó Géza Súgó Szteriady Sándor Az előjáték személyei Tímár Mihály [...] a Pucser Károly ifj Matolcsy Sándor Medvey Ernőné úrnő Kerekes Erzsiké [...] évei Csipkés Károly ifj Matolcsy Sándor Csemus Jozsefné úrnő Simkó Gézáné [...] biróilag már megállapított költségek erejéig Szaniszlón adós lakásán illetve azon helyen [...]
186. 1900-12-02 / 49. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferenci Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...]
187. 1908-10-11 / 41. szám
[...] Szabó Albert dr a csanálos szaniszlói vízfolyás tisz­títása ügyében annak idején [...] államépitészeti hivatali főnök és Jákó Sándor kir ügyész jelentése is a [...] azok alkalmazását Végül dr Aáron Sándor vármegyei főorvos a lefolyt hónap [...]
188. 1906-01-07 / 1. szám
[...] Szent györgyi Jordán Károly apát szaniszlói plébános ve­zetése alatt a katholikus [...] eljegyezte hiripi és ivácskói Böszörményi Sándor volt országgyűlési képviselő Pettyéni nagybirtokos [...] Berta k a és Matolcsy Sándor ad­ták elő a Váljunk el [...] csinosan adta elő szerepét Matolcsy Sán­dor pedig ismert humorával jól megállotta [...]
189. 1914-05-10 / 19. szám
[...] nagysom kutiba Veress Józsefet a szaniszlói körbe Lukovios Endrét a nagypeleskei [...] Lajost a szinérváraljai körbe Irinyi Sándort a vállaji körbe Jankovits János [...] finom stylusu előadást R Nagy Sándor dr helyett Bárczi Iván lépett [...]
190. 1910-01-16 / 3. szám
[...] Blum József Poszet Márton Szigethy Sándor 50 50 f t Ecker [...] egy kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...]
191. 1906-02-11 / 10. szám
[...] dr Fekete Sámuel dr Orosz Sándor Bodnár György bizottsági tagok és [...] kereskedelemügyi miniszter Jelentést tett a szaniszlói postahivatal építése és a Tiborszállás [...] Kir ügyész jelentése Dr Orosz Sándor kir ügyész jelentése szerint az [...] és Nagy­banya városban Taottgy Bodnár Sándor kir tanfelügyelő jelentése szerint a [...]
192. 1901-03-10 / 10. szám
[...] László alispán Nagy Béla Domahidy Sándor Szuhányi Ödön Luby Géza Böször­ményi Sándor biz tagok Kemény Alajos Kováts [...] a sorozás miatt és Nagy Sándor aljegyző súlyos betegsége miatt nem [...] hozzá csatolnák még Részegét és Szaniszlót a mely most Mihályfalvához tartozik [...]
193. 1899-09-24 / 39. szám
[...] 1899 kig sz Murguly György szaniszlói lakos 3 éves sötét pej [...] és Térey Mari Közli Nagy Sándor Szendrey Júliának a költőkirály nejének [...]
194. 1905-10-08 / 41. szám
[...] órakor ülést tart Eljegyzés Nagy Sándor vármegyei első al­jegyző tb főjegyző [...] városi tiszti orvos és Toóth Sándor uradalmi intéző a nagykároly mátészalka [...] án esküdött örök hűséget Nagy Sándor helybeli ág evang tanító leányának [...] október 10 én kedden lesz Szaniszlón is e napon tartják meg [...]
195. 1899-10-29 / 44. szám
[...] én volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szavazat Gruber Márton szentmiklósi [...] legényegylet kinevezett uj elnökét Tietz Sándor kegyesrendi áldozárt ma délután igtatja [...] egyesü­let alapszabályait jóváhagyta Névmagyarosítás Gutmann Sándor sz vá­raljai lakos vezeték nevét [...] a foglalt ingatlanokból a Barabás Sándort illető fele rész még pedig [...]
196. 1899-05-14 / 20. szám
SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY Böszörményi Sándor szóvá tette azt hogy a [...] tagokat küldte ki gr Teleky Sándort a nagysomkutí Domahidy Sándort a szinérváraljai Nagy Bé­lát a [...] bandérium jött elébe Ömél­tósága ma Szaniszlón 15 én Fényen 16 án [...] a melyen résztvettek ifj Böszörményi Sándor Luby Béla Kováts Béla Kemény [...]
197. 1899-07-09 / 28. szám
[...] 3170 1899 sz Merk György szaniszlói lakos szőke szőrű két első [...] N Szabó Antal ifj Böszörményi Sándor Ba lázsy József bizottsági tagok [...] hogy hazánk legna­gyobb költőjét Petőfi Sándort elvesztettük Őt a sza­badság lánglelkü [...]
198. 1902-12-14 / 50. szám
[...] Szabó Antal és Doma hiay Sándor tagokból álló bizottságot küldött ki [...] felsőboldádiban Klintók Ágos­tont és a szaniszlói választó kerületbe Boer Endrét küldte [...] Ilosvay Aladár főjegyző Doma hidy Sándor Luby Géza N Szabó Antal [...] Helyettesítés Vármegyénk főispánja dr Ta­kács Sándor elhalálozása következtében megüresedett nagy somkuti [...]
199. 1916-09-24 / 39. szám
[...] akinek átadta dr Katkócy Filep Sándor ügyvéd levelét is aki közli [...] Ugyanilyen értelemben irt Szabó Ágoston szaniszlói gyógyszerész is Csaba Adorján főispán [...]
200. 1904-10-02 / 40. szám
[...] tűz volt szept 30 án Szaniszlón Leégett a Nagy utczán öt [...] Szechenyi utcza 43 szám Némethy Sándor ur czukrász üzlete mellett az [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind