13 találat (0,229 másodperc)

Találatok

1. 1911-06-04 / 23. szám
[...] junius 4 Társas kirándulás Az István király szálló bérlő r t [...] s a város tulajdonát képező István király szálló 52 modernül berendezett [...] főnökévé a bank főtanácsa Unger István volt főnökhelyettest a nyíregy­házi uj [...] a közönség kinrekedt nagy tömegének kérése folytán pünkösd másodnapján délután ti [...]
2. 1912-02-11 / 6. szám
[...] 6 6 K özv Bilcz Istvánná dr Drágos Theofil Dumbravicsán János [...] keresztapjának a királyt hívta meg Kérése a mai napon minden megjegyzés [...] tétettek Születtek Jan 22 Kozma István fiake­res kocsisnak Ilona jan 24 [...] napszámosnak Rozália jan 31 Gulvátz István bányamunkásnak Mária febr 2 Csas [...]
3. 1913-09-02 / 35. szám
[...] véleménye után dönt a városok kérése dolgában Operaszerző főerdőmérnök A budapesti [...] járvány terjedésének Országos vásár Az István napi országos baromvásárra felhajtatott szarvasmarha [...] Holnap este 7 órakor az István király szállóban a szokásos szerdai [...]
4. 1913-08-26 / 34. szám
[...] hazautaztak Virágestély Ma este az István király szálló éttermében virágestélyt tart [...] Óhajtandó volna hogy test­vér városunk kérése a magas helyen kellő figye­lembe [...] Halmai Imre Helyettes alparancsnok Rozsos Ist­ván Szakaszparancsnokok Szűcs Jenő Dr Vass [...]
5. 1918-11-19 / 47. szám
[...] és megfelelő kielégítésben részesüljenek Bernhardt István dr városi tiszti orvost a [...] i r á g h István közkedvelt tekin­télyes iparos polgártársunk leánya [...] vidék minden olyan megkeresése és kérése hogy a mi nemzetőrségünkből vidékre [...]
6. 1911-05-28 / 22. szám
[...] őre a helybeli Múzeum Egyesület kérése folytán junius 10 én városunkban [...] művészettörténeti fejlődéséről elő­adást tart Az István király szálló bérlő r t [...] rendez A dalárdát ismét Szaucsek István dirigálja Illő volna ha a [...]
7. 1909-09-05 / 36. szám
[...] mindenki a kinek csak valami kérése volt a legkönnyebben hozzájuthatott kerületünk [...] Plachy Gyula pénzügyigazgató és Bónis István függ párti alelnök kíséretében Felső­bányára [...]
8. 1911-07-09 / 28. szám
[...] anélkül és hagyhatná azt a kerese tet egy olyan embernek aki [...] tőszomszédságába örökáron eladó Értekezhetni Virág Istvánnal Varga u 2 Altnéder Jenő [...]
9. 1912-05-19 / 20. szám
[...] csak az állami tisztviselők panasza kérése nyer kifeje­zést közös az minden [...] vallottak Déli egy órakor az István szállóban közebéd volt melyen mintegy [...]
10. 1919-12-30 / 52. szám
[...] Terikét férje ki­békül Klárával Tódor István főispánnak fia Gusztáv képviselő megszereti [...] szentül meg volt győződve hogy ké­rése majd teljesül melyet anyja biztatása [...]
11. 1916-12-24 / 52. szám
[...] Aladár alispán Falussy Ár­pád Domahidy István és Kende Zsigmond tör­vényhatósági bizottsági [...] határidőt a jegyzési helyek indokolt kérése folytán 1917 január hó 10 [...]
12. 1909-07-18 / 29. szám
[...] méltóságos asszonynak az a bizalmas kérése volt akis ügyvédhez hogy mivel [...] Halmágyi Ferencz kir tanfelügyelő Lator István főerdész hegyvidéki kirendelt A program [...]
13. 1911-09-10 / 37. szám
[...] elszállásolás és kedvezményes vasúti jegy kérése céljából az Ipartestület irodájában jelentsék [...] asztalos Soós Lajos rézműves Török István könyvkötő Keresztelő és nászajándékok gyer­mek [...]