78 találat (0,246 másodperc)

Találatok

1. A tanintézet állapotrajza • I. Tanárkar (32. oldal)
[...] 16 Tr é 4 MÓCS SZANISZLÓ cziszt r áldozár az I [...] Szvetozár gör kel lelkész Irinyi Sándor áll főreáliskolai r tanár az [...]
2. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (34. oldal)
[...] latinra fordítása képezte Tanár Mócs Szaniszló Földrajz Hetenkint 4 óra Tankönyv [...] Hetenkint 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Lővényi féle Előlapok Tananyag [...]
3. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (25. oldal)
[...] einlézése szavalatok Tanár Dr Mócs Szaniszló Német nyelv Hetenkint 4 óra [...] darabok Horatius Cocles Xenophon Nagy Sán­dor utjai Menenius Agrippa M Attilius [...] olvasmány alapján Tanár Dr Mócs Szaniszló Történelem Hetenkint 4 óra Tankönyv [...]
4. A tanintézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (35. oldal)
[...] Zsuzsi a táborozáskor e Kisfa­ludy Sándor Dalok a Kesergő és Boldog [...] tra­gikuma Tanár I r Mócs Szaniszló Történelem Hetenkint 2 óra Tankönyv [...]
5. A tanintézet állapotrajza • III. Könyv- és szertári növekedés (46. oldal)
[...] k Ujabb magyar lantosok Kisfaludy Sándor Munkái 2 k 2 péld [...] Légár Hugó I r Mócs Szaniszló az alsó oszt ifj könyvtár [...]
6.
[...] dolgozat Összesen 18 Tanár Mócs Szaniszló dr Német nyelv Hetenkint 3 [...] 45 Találó leieletek 55 Nagy Sándor halála 58 A varázslásról vádolt [...] alapján Összesen 33 Tanár Mócs Szaniszló dr Történelem Hetenkint 3 óra [...] Macedonia emelkedése Hellas egyesítése Nagy Sándor hódításai és ezek következményei Róma [...]
7. A cziszterczi rend pécsi főgimnáziumának története. Összeállította Nemes Tivadar. (49. oldal)
[...] Szobek Lóránt 1866 67 Aigner Sándor 1867 80 Szegedy Fülöp 1867 [...] Vilmos 1884 87 Dr Mócs Szaniszló 1886 87 1890 95 Vass [...]
8. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
[...] összesen Ifi Extemporalék Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv Hetenkint 5 [...] Az ifjabb Cyrus 32 Nagy Sán­dor 39 A boldog életről 41 [...]
9. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (28. oldal)
növényvilágból Beöthy Zs Petőfi Sándor Jókai A huszthi betegláto­gatok lloilsy [...] dolgozat összesen 9 Tanár Mócs Szaniszló dr Latin nyelv és irodalom [...]
10. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (33. oldal)
[...] L Az elégiáról Példák Endrődi Sándor A magyar költészet kincsesháza cz [...] dolgozat összesen 9 Tanár Mócs Szaniszló dr Latin nyelv és irodalom [...]
11. Az intézet állapotrajza • II. Tankönyvek, tananyag (34. oldal)
[...] dolgozat összesen 17 Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv és irodalom [...] Echohoz A Keményhez Keseredés Kisfaludy Sándor Szemelvények a Himfy dalokból Emlézés [...] dolgozat összesen 3 Tanár Mócs Szaniszló dr Német nyelv és irodalom [...]
12.
[...] dolgozat összesen 30 Tanár Mócs Szaniszló dr Földrajz Het 4 óra [...] Het 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Vajda Elő­lapok Tananyag Magyar [...]
13.
[...] Het 1 óra Tankönyv Nagy Sándor és Vajda Előlapok Tananyag Magyar [...] osztályban III OSZTÁLY Osztályfőnök Móes Szaniszló dr Vallástan Het 2 óra [...]
14.
[...] 16 egy extemporale Tanár Mócs Szaniszló dr Görög nyelv Het 5 [...] és a halál 1 Nagy Sándor 1 Görögből magyarra Anab I [...]
15. Tankönyvek, tananyag: • A) Rendes tantárgyak (39. oldal)
[...] eszthetikai magyarázatok Emlézés Ta­nár Móos Szaniszló dr Német nyelv és irodalom [...] Hét 3 ó Tkv Márki Sándor dr Egyetemes történelem I r [...]
16. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (64. oldal)
[...] Szövényi Ferencet a IV Hardy Sándort a VIII Frost Pétert 2 [...] járásbiró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...]
17. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (74. oldal)
[...] II Schumann József IV Hardy Sándor V Szendrődy Szilárd VII és [...] járásbiró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...]
18. Ösztöndíjas, jutalmazott és jótékonyságban részesült tanulók (103. oldal)
[...] járásbíró úr b e Mócs Szaniszló dr főgimn tanár iránti kegyeletének [...] Hajas István Kienle Dezső Köcski Sándor és Seh Vilmos I Germán [...]
19. A pécsi gimnázium története (174. oldal)
[...] Vagovics Bertalan 1850 51 Deáky Sándor 1850 51 Juhász Norbert dr [...] Szobek Lóránt 1866 67 Aigner Sándor 1867 80 Szegedy Fülöp 1867 [...] 87 és 1900 02 Mócs Szaniszló dr 1886 87 és 1890 [...]
20. (8. oldal)
[...] Zirczről Mayer Móricot és Kühn Szaniszlót Budapestről A lemondott Kovács Emil [...] Gyula áll főreálisk és Csokonai Sándor Pius alap főgimn tornatanár úrak [...]