15 találat (0,172 másodperc)

Találatok

1. Iskolai tudósítások • D) Ifjúsági egyesületek (20. oldal)
[...] még pedig Agulá r László Bozóky Rezső Börzsei Mihály Czehmann János [...] Korneth Andor Kvassay Árpád Meicher István Milakovics János Nagy László Nárai [...] Somogyi László Stern Jenő Szlovik Ist­ván Törteli István Ungár István Vámos Jenő Weber György Wig [...] Győző Szalay László mt Szász István Szibl Antal Szedlák Antal Szekfii [...]
2. (18. oldal)
[...] jeles Hilbert Kristóf elégt Szivér István elégt Hoímeiszter Károly jeles 95 [...] Lajos elégs Orbán András elégs Bozóky Zsigmond elégt Pállok Lajos elégs Bubreg István jó 60 Papszt Antal jeles [...]
3. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (27. oldal)
[...] a III A Osztályban Hekinger István a III B osztályban Vidor [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
4. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (65. oldal)
[...] a III A osztályban Hekinger István a III B osztályban dr [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
5. Iskolai tudósítások • B) Bevégzett tananyag (49. oldal)
[...] a III A osztályban Hekinger István a III B osztályban Vidor [...] B osztályban Mike Géza Tankönyv Bozóky E Physika és physikai földrajz [...]
6. A tanintézet állapotrajza • III. Könyv- és szertári növekedés (53. oldal)
[...] életrajza Kovács Lajos Gr Széchenyi István Gyulai I Emlékbeszédek Pasteiner Gyula A művészetek története Bozóky Alajos Bómai világ Plutarch Párhuzamos [...]
7. (13. oldal)
[...] jó elégt 11 r 89 Bozóky Zsigmond k tör vált hány [...] I r 75 15 Bubreg István törv kellő kellő jeles elégs [...] elégt II r 102 Herczeg István ism dics vált hány elégs [...] elégs I r 85 Kiss István törv szór esek elégs elégt [...]
8. (34. oldal)
[...] et Des Beaux Arts Pilismaróti Bozóky Gyula A Szentföld lelke Hóman [...] Kiss József és kerekasztala Szent István Társulat legújabb biblia fordítása I [...]
9.
[...] a római csá­szárság fénykorában t­dolg Bozóky A A rómaiak története Budapest [...] Emlékeimből Buda ostromához Gr Széchenyi István köz élete Közleményei az orsz [...]
10. III. A Ciszterci Rend jubileumi ünnepségei Pécsett (16. oldal)
[...] közjegyző dr Tóth Zsigmond dr Bozóky Géza dr Vasváry Ferenc dr [...] Pius gim­názium igazgatója dr Fábián István a Széchenyi gimnázium igazgatója Balotay [...]
12. III. Új épületünk (9. oldal)
[...] pécsi Er­zsébet Tudományegyetem ezidei dékánjai Bozóky Géza dr Dambrovszky Imre dr [...] ny r tanárok vitéz Horváth István dr főszolgabíró Hanuy Ferenc dr [...]
13. (52. oldal)
[...] Zrínyi 12 82 m 2 Bozóky Géza Bocskai 12 m 60 [...] 6 mp Rúdugrás 1 Kiss István Zrínyi 310 cm 2 Hegedűs [...]
14. (11. oldal)
[...] elégs elégt II r 78 Bozóky Zsigmond törv szór esek jeles [...] elégt II r 76 Bubreg István törv szór esek jeles elégt [...]
15. (16. oldal)
[...] tanulók Ács Antal elégs Kiss István Kohárics János 45 Kollerics Aladár [...] 1 eb void Kálmán jó Bozoky Zsigmond elégt Leksza Jenő jó 15 Bubreg István jó Lintz Ferencz elégt Csacsinovics [...] Piszter Ferencz jó 35 Herczeg István ism elégt Pitz György jeles [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind