Zrinyi Miklós Magyar Királyi Reáliskolai Nevelőintézet, Pécs, 1928

52 terminus kitűzésének jogát az érdekelt igazgatóságoknak engedte át. Tehát lesz ver­seny! És mi vagyunk a rendező intézet! Teljes erővel készült mindenki. Megalakult a tágabb, majd a szűkebb versenyző keret. De közben, egy héttel a most már végleg jún. 3,—5.-ére kitűzött verseny előtt még egy másik küzdelemre is ki kellett állanunk. Jött a PÁC verseny (máj. 26.) melyen a Zrinyi-növendőkek indulása már csak azért is célszerűnek, sőt szükséges­nek látszott, mert ennek a mérkőzésnek az eredményeiből az intézetközi nagy ver­seny kilátásait lehetett megállapítanunk. A próba elég jól sikerült. Az eredmények biztatóak voltak. Térfy növendék 100 m.-es síkfutásban 1P9 mp.-cel harmadik lett, Strinovich növendék 2 p. 15 mp.-cel a 800 méteresben negyedik, Török Pál növendék 614 cm.-t ugrott távolba s a hármas ugrásban 1251 cm.-rel ifjúsági rekordot javított. A rúdugrásban Hegedűs György növ. lett az első 285 cm.-rel. Herbst növ. 165-öt ug­rott biztosan magasba, a 4X100-as staféta 47'8 mp.-cel kerületi ifjúsági rekordot ja­vított, Fejér Kálmán növ. pedig 24'5 mp. jó idővel (laza salak) a 200 m.-es futásban győzött. Derék tenniszezőink vitéz Dr. Bokor Ignác tanár szakavatott vezetése alatt csendes, de alapos munkát végeztek. Bükkhely Gáborral az ifjúsági egyes, Martin Györggyel és Vadasdy Kálmánnal pedig a páros versenyt nyerték meg. Bükkhely— Gerencsér párosunk Birkás—Scipiades mögött harmadik lett. Általában véve az ered­mény — annak ellenére, hogy egyik-másik versenyzőnk kissé letörtnek látszott, — jónak volt mondható, s ha nem is a biztos győzelem tudatával, de elég jó remények­kel indulhattunk abba a küzdelembe, melyben a budapesti testvériskola félelmetesen jó hírnevű sportolóival kellett felvennünk a versenyt. A várva-várt nagy nap végre eléx-kezett. Szombaton, június 1.-én éjszaka meg­érkezett a „Bákóczi“ nevelőintézet 10 növendéke tanárukkal, Varga Józseffel, majd vasárnap délután megjöttek a pestiek is Dürmayer Gusztáv testnevelési tanár vezeté­sével negyvenen. Maga a verseny — ünnepélyes megnyitó beszéddel — hétfőn reggel 8 órakor vette kezdetét. Megnyitó beszédében, a hivatalból távol levő intézeti igazgató helyett Szirmai Károly tanár mutatott rá a verseny jelentőségére, kiemelvén a testkultúra nemes céljain kívül a lovagias szellem ápolásának szükségességét. A verseny, mely részben az intézeti tornatéren, részben a szomszédos PÁC pályán folyt le s mind­végig barátságos, nemes vetélkedés maradt, az alábbi eredményekkel végződött. 100 m. síkfutás egyéni: 1. Nősek Ferenc (Bocskai) 1P7 mp., 2. Fejér Kálmán (Zrínyi) 1P8 mp., 3. Sanits Sándor (Zrínyi) 1P9 mp. Triatlon: 1. Nyárády Lajos (Rákóczi) 6 pont, 2. Papp Miklós (Zrínyi) 7 pont, 3. Nemes Endre (Bocskai) 7 pont. Hármas ugrás: 1. Török Pál (Zrínyi) 12'82 m., 2. Bozóky Géza (Bocskai) 12 m. 60 cm., 3. Nősek Ferenc (Bocskai) 12 m. 57 cm. Buzogánydobás: 1. Rásky Jerő (Zrínyi) 56'81 m., 2, Mátray Károly (Bocskai) 5613 m., 3. Remes Viktor (Bocskai) 52 86 m. 800 m. síkfutás: 1. Nősek Ferenc (Bocskai) 2 p. 22'3 mp., 2. Móga Viktor (Bocskai) 2 p. 23 mp., 3. Schuster Sebő (Zrínyi) 2 p. 25 mp. 200 m. síkfutás: 1. Nősek Ferenc (Bocskai) 24. 5 mp., 2. Térfy Tibor (Zrínyi) 24'8 mp., 3. Fejér Kálmán (Zrínyi) 25 6 mp. Rúdugrás: 1. Kiss István (Zrínyi) 310 cm., 2. Hegedűs György (Zrínyi) 285 cm., 3. Remes Viktor (Bocskai) 270 cm. 1500 m. síkfutás: 1. Rátz János (Zrínyi) 4 p. 55'8 mp., 2. Kovács László (Zrínyi) 4 p. 56 mp., 3. Móga Viktor (Bocskai) 4 p. 59'8 mp. Súlylökés: 1. Térfy Tibor (Zrínyi) 1105 cm., 2. Fejér Kálmán (Zrínyi) 1066 cm., 3. Takácsy Elek (Zrínyi) 1042 cm. Diszkoszvetés: 1. Nemes Endre (Bocskai) 32'49 m., 2. Bálint Sándor (Zrínyi) 3P63 m., 3. Rásky Jenő (Zrínyi) 30'44 m.

Next

/
Oldalképek
Tartalom