Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1901

48 A szerző neve. A munka czíme. A megjelenés j A szak — betűje, sora. helye, ideje. szám a­Deák Ferencz Degré Alajos Duncker Miksa Forster Arnold Förster Ernst dr. Fraknói Vilmos Fraknói Vilmos Friedländer, Jung etc Geréb József Göhl Ödön Id. Görgey Istyán Gregorovius Fer. S. Grünwald Béla Gyurits Antal Hampel József G. Havas Sándor iHentaller Lajos Horváth Mihály Hunfalvy Paul Ihne Willielm |juliaiius Justinianus Id. Kákay Aranyos Kállay Béni Kazinczy Gábor Kecskeméthy Aurél Kéry Gyula Klapka György Knauz Nándor Kovács Lajos Beszédek, I., IV-VI. k. Visszaemlékezései m Az ó-kor története. Ford Jónás "I. "Értekezések a történettudo­mány köréből, XX. k. Szerk. Pauer Imre dr. Évkönyve az orsz. régészeti és embertani társulatnak, 1879—1885. Die europäische Mission Ungarns und Franz Deák. Deák Ferencz életrajza, Ford. Pulszky Á. Vorschule der Kunstge schichte Pázmány Péter Martinovits és társainak összeesküvése A művészetek a római csá­szárság fénykorában, «t­dolg. Bozóky A. A rómaiak története Budapest emlékérmei 1848. és 1849-ből Die Grabmäler der. röm. Päpste Az uj Magyarország Budavár visszavétele A bronzkor emlékei Ma­gyarhonban Budapest régiségei Kossuth és kora Kossuth Lajos ujabb leve­leire válasz Die Ungarn oder Magyaren Römische Geschichte A császárok. Megmagy. Kresznerics F. Institutioinak 4 könyve. Fordította Hoffmann P. Árny- és fény-képek Oroszország keleti törek­vései Mátyás király Parlamenti alkotmány és vármegyei reactio A magy. szabadságharcz tör ténete napi krónikákban Emlékeimből Buda ostromához Gr. Széchenyi István köz élete Közleményei az orsz. m. képzőművészeti társulat­nak Bpest Bp est Bpest Bpest Bpest Pest Bpest Leipzig Bpest Bpest Nagyvárad Bpest Budapest Bpest Leipzig Bpest Szatmár Bpest Bpest Bpest Pest Wien Leipzig Pozsony Pest Pest Budapest Pest Pest Budapest Budapest Budapest Bpest Budapest 1882-98 1884 1902 1886 1870 1881 1802 1870 1880 1892 1900 1899 1857 1890 1886 1892 1889 1894 1868 1881 1868-72 1806 1864 1866 1878 1863 1867 1899 1886 1886 1889 1397 C. I. b. 15. C. II. b. 6. C. V. b. 2. C. VII. a 2. D. VII. b. 25. C. E. b. 8. C. n. b. 32. C. n. b. 11. C. H. b. 5. C. I. b. 14. C. I. b. 14. C. II. b. 25. D. VI. b. 33. C. VI. b. 13. C. II. b. 34 C. II. b. 30. C. n. b. 19. D. VI. b. 31. D. VII. a. 12. C. I. b. 19. C. II. b. 27. C. II. b. 2. C. I. b. 17. C. V. b. 3. D. VI. b. 36. C. I. b. 5. C. II. b. 18. C. II. b. 21. C. II. b. 15. C. T. b. 8. C. II. b. 7. C. I. b. 1. C. I. b. 9. D. VII. b. 26.

Next

/
Oldalképek
Tartalom