Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1863

13 A tanuló neve Erkölcsi viselet Figyelem Szorgalom Hittan Latin nyelv Magyar ny. Német ny. Földrajz Mennyiség­tan Általános sorozat Helyzet­szám Asztalos János dics. kellő kellő jeles jó jeles jó jeles jeles I. r. 30 5 Bagó Gusztáv, ism. dics. kellő kellő jeles elégs. elégs. elégs. ló jó I. r. 64 Benáczky Károly dics. vált. hány. jó elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 77 Bencze Nándor törv. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 83 Bencze Sándor dics. kellő kellő jeles jó jó jó jó jó I. r. 49 Benyovszky János dics. fesz. erny. jeles jeles kit, kit. kit, kit. kit, 13 10 Biró Elek dics. fesz. erny. kit, kit. kit kit. kit, kit. kit. 4 Blachier Vilmos dics. fesz. erny. kit. jeles kit. kit, kit. kit. kit. 9 Blázsovics Ferencz törv. szór. esek. elégt. elégt. elégt. elégt, elégt. elégt. 11. r. 106 Borsy György, ism. törv. szór. esek. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégt. 11. r. 89 Bozóky Zsigmond k.tör. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. jó elégs. I. r. 75 15 Bubreg István törv. kellő kellő jeles elégs. jeles elégs. jeles jó I. r. 47 Csacsinovics József dics. kellőkellő jó jó jó jó jó jó I. r. 52 Csenterics Ferencz péld. kellő kellő kit. jó jo jeles jeles jó I. r. 31 Csuden Antal A ta no dát el hagy ta Devecsery Ákos, helv. v. törv. kellő kellő jeles elégs. elégs. jó jó jó I.r. 53 20 Dómján Ottmár dics. kellő kellő jó elégs. jó elégs. jó elégs. I. r. 67 Dreher Alajos dics. kellő kellő jó elégs. elégs. jó jó jó I.r. 59 Egedy Sándor törv. kellő kellő elégs. elégs. jó jó jó jo 1. r. 58 Érti János, ism. dics. kellő kellő jó jeles jeles jeles jó kit. I.r. 28 Fábry Ferencz, ism. k.tör. szór. esek. elégt. elégt. elégt. elégt, elégt. elégt. II. r. 105 25 Feszti György dics. kellő kellő jó elégs. jeles jó elégs jó I. r. 54 Fiiinger Lajos péld. fesz. erny. kit. jeles kit, kit, kit, kit, kit, 8 Filipovics János dics. fesz. erny. kit. kit. kit. kit. kit. kit, kit. 3 Francsics Vincze dics. kellő kellő jeles jó jeles jeles jeles jó I. r. 32 FucllS Sándor, héber dics. kellő kellő kit, elégs. jó jó elégs. jó I. r. 56 30 Furiákovics Antal dics. vált. hanv. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 81 Fűké Pál A ta no dát el hagy ta Geiger Gyula dics. kellő kellő kit. jó jó jó jeles jó I. r. 40 Gergely László, isin. dics. kellő kellő jó elégs. jó jó jó jó I.r. 55 Gojkovics Sándor, g n. e. törv. vált. hány. jeles. elégs. jó elégs. elégs. elégs. I.r 79 35 Hartman Árpád törv. fesz. erny. jeles jó jeles jeles jeles jeles jeles 26 Herczeg Árpád dics. szór. esek. elégs. elégt. elégt, elégt. elégt. elégt. II. r. 102 Herczeg István, ism. dics. vált, hány. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 84 llofmeiszter Károly dics. kellő kellő jeles jó jó jeles jó jeles I. r. 38 Horváth Géza törv. szór. esek. jó elégt. elégt, elégs. elégs. elégt. II. r. 93 40 Hoynigg Miksa, ism k.tör. vált. hány. tano dát vál toz ta tott Hölzl Ferencz törv. vált. hány. a tano dát el hagy ta Járányi Gyula péld. kellő kellő jó jó jeles jeles jeles jó I. r. 37 Jellenek Ignácz törv. szór. esek. elégt. elégt. elégt, elégt. elégt. elégt. II. r. 108 Johán Béla péld. fesz. erny. jeles. jeles jeles kit, jeles jeles jeles 19 45 Kecskés Mihály dics. szór. esek. jeles elégt. elégs. elégs. elégs. elégt. II. r. 90 Kiss Géza dics. vált. hány. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. elégs. I. r. 85 Kiss István törv. szór. esek. elégs. elégt. elégt. elégt­elégt. elégt. II. r. 103 Kleisz János törv. szór. esek. a tano dát el hagy ta Koharics János péld. fesz. erny. jeles jeles jeles jeles jeles kit. jeles 20 50 Kollerics Álad. Misk. e. d. dics. kellő 1 kellő 'jeles 1 jó ló jeles jó jó I. r. 4! 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom