Ciszterci rend Nagy Lajos katolikus gimnáziuma, Pécs, 1863

16 II. A rendkívüli tantárgyakban tett előmenetel. 03 cn c3 x/i A tanuló neve Franczi nyelv 'od ‘05 N m Rajz Ének A tanuló neve Franez nyelv ‘oá '05 S3 m N ’c? PH Ének l-ső osztályú tanulók: Ács Antal elégs. Kiss István Kohárics János 45 Kollerics Aladár — elégt. jeles elégs. elégs. jó Angyal Kálmán — rósz — — Kolonics Imre — elégt. — — Árpády János — jó — — Koszér János — elégs. — — Asztalos János — elégs. — — Koszter Károly, ism. — elégs. — — 5 Bagó Gusztáv, ism. — rósz — — Kőnczey József — jó jó — Benyáczky Károly — elégs. elégs. — 50 Kőrös Győző — jo — — Bencze Nándor — elégt. — — Kramberger Ödön — elégt, — — Bencze Sándor — elégs. elégs. — Krautszak Lajos, ism. — jó — — Benyovszky János — jeles — — Ivremmer Antal — jó — — 10 Biró Elek — jeles elégs. — Krigl Károly — jó — — Bladder AVilmos — elégs. — — 55 Kuszinszky Ferencz — rósz — — Blázsovics Ferencz — rósz — — Lászl Győző — rósz — — Borsi György ism. — elégt. — — 1. eb void Kálmán — jó — — Bozoky Zsigmond — elégt. — — Leksza Jenő — jó — — 15 Bubreg István — jó — — Lintz Ferencz — elégt. — — Csacsinovics József — jó — — 60 Marjanovies Pál, g.n.e. — jo — — Csenterics Ferencz — jó — — Magyarovics Gy.g.n.e. — elégs. — — Devecsery Ákos, helv. — elégs. elégs. — Magyarovics A. g.n.e. — elégs. jó — Dómján Ottmár — elégs. — — Marsall Ferencz — elégs. — — 20 Dreher Álajos — elégs. elégs. — Marusits Ignácz, ism. — jeles — — Egedy Sándor — elégt. — — 65 Maximovics György — jó — — Érti János, ism. Fábry Ferencz, ism. — jó rósz — elégs. ism. g. n. e. Nagy János __ jó __ Feszti György — elégt, — — Nikell Gyula — jó — — 25 Fiiinger Lajos — jó — — Nouvier János — rósz — — Filipovics János — jó — — Noting János jó jeles jó — Fráncsics Imre — elégs. — — 70 Orbán András, ism. — elégs. — — Fuchs Sándor, héber — elégs — — Papszt Antal — jeles — — Furiakoviss Antal — jó — — Pehr Ernő — elégs. jó jel. 30 Geiger Gyula jó elégs. — — Petrovics Ignácz — jeles — — Gergely László, ism. — jeles — elégs. Pfiszterer Emil — elégs. — — Gojkovics Sán.g.n. e. — elégt. elégs. — 75 Picsman Antal) — jó — — Hartmann Árpád jó elégt. elégs. jó Pimperl Károly, ism. — elégs. — — Herczeg Árpád — elégt. — — Piszter Ferencz — jó — — 35 Herczeg István, ism. — elégt. — — Pitz György — jeles — — Hofmeiszter Károly — jeles — jó Plavsics Gábor. g.n. e. — kit. elégs. — Horváth Géza — elégs. elégs. — 80 Pleheisz Gusztáv — elégs. — — Járányi Gyula — jó elégs. elégs. Pozsgay József — jó — — Jellenek Ignácz — jó — — Psik Mihály — elégs. — — 40 Johán Béla — jó — — Pupics Ödön — elégs. — — Kecskés Mihály — jeles — — Rűll Alajos — elégs. elégt. — Kiss Géza _____ jó jó '1 85 Sámson Károly ' jó elégs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom